Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Føflekk_COLOURBOX10740811_downsized

24. november 2015

Føflekkreft med spredning: Nye legemidler gir bedre effekt, men til en høy kostnad

Nye legemidler til behandling av føflekkreft med spredning gir helsegevinst, men store prisreduksjoner må til for at de nye legemidlene skal være kostnadseffektive. Det viser en ny metodevurdering fra Kunnskapssenteret.

intensivpasient_COLOURBOX1145118_cropped_lavoppl

18. november 2015

Pasienter med akutt forvirring blir ofte oversett

Akutt forvirring, delirium, blir ofte oversett og dermed behandlet senere enn ønskelig, viser nye forskningsresultater fra Australia. Hver tredje intensivpasient rammes av denne tilstanden ifølge en annen publikasjon.

Eldre mann i bil_COLOURBOX567868_downsized

12. november 2015

Stor usikkerhet ved førerkorttester

Kunnskapssenteret har kartlagt hvor gode kognitive tester er for å vurdere en persons kjøreferdigheter og egnethet som sjåfør. Konklusjonen er at det er stor usikkerhet ved bruk av testene og at dokumentasjonen for testene ikke er god nok.

Sandefjord

4. november 2015

Eldre utvikler seg på Livscaféen

Eldre og andre deltakere i Lyst på livet motiverer hverandre til å bedre sin helse og livssituasjon. Dette er blant resultatene fra dette helsefremmende tiltaket, der møteplassen Livscaféen spiller en viktig rolle.

Pasient_ intensivpasient_cropped

4. november 2015

Trekker fram madrassens betydning mot trykksår

Sammensatte tiltak er nødvendig for å forebygge trykksår, men American College of Physicians trekker likevel fram såkalte høyspesifiserte madrasser i en ny retningslinje.

Tann på blå bakgrunn

3. november 2015

Færre hull med fluorpensling av melketenner

Fluorpensling av melketenner reduserer karies hos barn under tre år. Det konkluderer Kunnskapssenteret i en ny forskningsoversikt.

Simon og Claire

28. oktober 2015

Er kunnskap fra kvalitativ forskning til å stole på?

Sammen med forskere i WHO og andre eksperter innen kvalitativ forskning, har medarbeidere ved Kunnskapssenteret utviklet et hjelpemiddel for vurdering av kunnskap fra kvalitativ forskning. Resultatet, «CERQual», ble nylig publisert i PLOS Medicine.

Deprimert person

20. oktober 2015

Instrumenter for å vurdere selvmordsrisiko er ikke gode nok

En ny systematisk litteraturoversikt fra Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har identifisert og evaluert ulike instrumenter for å vurdere risiko for selvmord og selvmordsforsøk. Forfatterne konkluderer med at det mangler vitenskapelig støtte for at de undersøkte instrumentene er pålitelige nok.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)