Hopp til innhold

MELDEORDNINGEN

Fødsels- og barselomsorgen kan bli sikrere

Kunnskapssenteret peker på flere forbedringsområder som kan bidra til at fødsels- og barselomsorgen blir sikrere, blant annet standardisert undervisning, systematisk trening, sjekklister og gode IKT-systemer. (30.10.2014)

NYTT PROSJEKT

Tiltak for barn i risikofamiliar

Kunnskapssenteret skal utarbeide ei kunnskapsoversikt om effekt av tiltak for små barn som veks opp i såkalla risikofamiliar. Oppdraget kjem frå Bufdir. (29.10.2014)

NY SYSTEMATISK OVERSIKT

Tilrettelagte helsestasjonstiltak ser ut til å nå frem

Tilpasset veiledning og bruk av likemenn kan være en god måte for helsestasjonen å bistå barnefamilier som har spesielle/ulike utfordringer, viser en forskningsoppsummering fra Kunnskapssenteret. (16.10.2014)

[ Les flere nyheter ]