Hopp til innhold

Foreslår nye oppvarmingsrutiner for å hindre brannskader

Helsepersonell har meldt fra om pasienter som har blitt påført brannskader etter behandlingsrelatert oppvarming med blant annet varmeflasker og risposer. Konsekvensene for den enkelte pasient kan være alvorlige. Nå foreslår Kunnskapssenteret flere tiltak for å forbygge problemet. (22.09.2014)

NYTT PROSJEKT

Effekt av kampanjar på helsa til innvandrarar

Kan kampanjar i massemedium fremje gode levevanar blant innvandrarar og etniske minoritetar? (19.09.2014)

[ Les flere nyheter ]