Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Barnehender pa gitterCOLOURBOX6303826_Downsized

30. juni 2015

Lite forskning på tiltak for innsatte foreldre og deres barn

Det er usikkert om innsatte foreldre blir bedre foreldre av å få veiledning i foreldrerollen. Det viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

Ung kvinne ser på vekt

29. juni 2015

Ingen effektstudier for gravide med spiseforstyrrelse

Gravide med spiseforstyrrelse står i fare for å pådra seg og barnet alvorlige helseskader, men forskere ved Kunnskapssenteret har ikke identifisert noen studier om effekt av behandlingstiltak for denne gruppen.

Dette er et bilde av en sykepleier sammen med en pasient som får intravenøs.

29. juni 2015

Gode systemer er nødvendig for trygg bruk av metotreksat

Sykehuspersonell melder fra om få uønskede hendelser knyttet til cellegiften metotreksat, som også brukes som lavdosebehandling ved psoriasis og leddgikt – men de feilene som skjer kan true pasientens liv. Meldeordningen peker på flere områder som kan bidra til sikker bruk.

Pasienter trener med sykepleiers veiledning

26. juni 2015

Er nokre organiseringsformer av habiliterings- og rehabiliteringstenester betre enn andre?

Kunnskapssenteret skal sjå på effekt av ulike former for organisering av habiliterings- og rehabiliteringstenester til brukarar med nevrologiske lidingar.

Prematurt barn i kuvøse

17. juni 2015

Hvordan går det med ekstremt premature barn?

Kunnskapssenteret skal oppsummere forskning om hvordan det går med ekstremt premature barn som har fått akutt livreddende behandling.

Undervisning

17. juni 2015

Usikkert om undervisning øker pasientens sikkerhet

Undervisning i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring gir økt kunnskap og bedre ferdigheter og kan også endre atferd og holdninger til pasientsikkerhet – men det er usikkert om det gir effekt i form av økt sikkerhet for pasientene.

Hjertemassasje på middelaldrende kvinne

17. juni 2015

Hvilken effekt har opplæring i førstehjelp?

Kunnskapssenteret skal oppsummere forskning på effekten av førstehjelpsopplæring på skoler, arbeidsplasser, frivillige organisasjoner og idrettslag.

Lege holder frem sine hender.

16. juni 2015

Bruk 50 millioner – vinn 50.000

Foreslå hvordan pasientsikkerheten kan bli bedre ved hjelp av 50 millioner kroner – og vinn 50.000 kroner. De beste forslagene blir presentert på Pasientsikkerhetskonferansen 2015, der også vinneren blir kåret.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)