Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

To tolvårige gutter

27. januar 2015

HPV-vaksine også til gutter?

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) til gutter beskytter mot kjønnsvorter, men prisen på vaksinen avgjør om den er kostnadseffektiv. Det viser en ny systematisk oversikt og en ny metodevurdering fra Kunnskapssenteret.

21. januar 2015

Fem nye prosedyrer om ivaretagelse av barn som pårørende

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, «Barns Beste», har utarbeidet fem fagprosedyrer om håndtering av barn som pårørende i samarbeid med fire helseforetak. Kunnskapssenteret har bistått i arbeidet.

Skiløper i fjellhjeimen_cropped

9. januar 2015

OECD-rapport: God helse og gode helsevaner i Norge

Innbyggere i Norge har god helse og gode helsevaner sammenliknet med innbyggere i andre europeiske OECD-land. Dette kommer frem i en kommentar til OECD-rapporten «Health at a Glance: Europe 2014».

En gruppe mennesker samtaler og støtter hverandre.

8. januar 2015

Brukerne mener at psykisk helsevern kan bli bedre

Syv av ti pasienter med døgnopphold innen psykisk helsevern fikk ikke tilstrekkelig informasjon om de behandlingsmulighetene som finnes, mens tre av fire oppga at de ble tatt imot på en tilfredsstillende måte og har følt seg trygge i institusjonen.

Demens_cropped_4

18. desember 2014

Personer med demens: Bedre livskvalitet med kognitiv stimulering

Kognitiv stimulering og fysisk aktivitet kan ha positiv effekt for personer med demens, viser to nye rapporter fra Kunnskapssenteret.

Sosiale_medier

17. desember 2014

Usikker påvirkningseffekt via sosiale medier

Helsemyndighetene vil stimulere oss til sunnere livsførsel, men det er usikkert om holdningskampanjer i sosiale medier er veien å gå.

Gravid_venstre

16. desember 2014

Blodprøve sikker metode for rhesus-testing av foster

Testing av rhesus-type hos foster kan gjøres med høy grad av sikkerhet med en enkel blodprøve fra den gravide, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Ambulanse

16. desember 2014

Kommunale akutte døgnenheter bedre enn sykehus?

Pasienter som etter en medisinsk vurdering har blitt innlagt i lokale akutte døgnenheter istedenfor i sykehus ser ut til å være litt mer tilfredse med oppholdet enn samme type pasienter som ble innlagt i sykehus. Kvaliteten på dokumentasjonen er imidlertid lav. Det viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)