Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Dame i samtale med helseperson

1. desember 2016

Brukerens egne mål er viktige for oppnå mer delaktighet

Å la pasienter og brukere definere sine egne mål er en av flere suksessfaktorer for å oppnå mer delaktighet i helse- og omsorgstjenestene. Det viser en ny publikasjon fra Folkehelseinstituttet som handler om mennesker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester – blant annet ved kreft, rusproblemer og psykiske lidelser.

ALS_COLOURBOX579987_downsized

22. november 2016

Oppdager kritisk forverring tidlig med systematisk observasjon

Kritisk forverring av pasientens tilstand blir oppdaget tidlig når personalet kontinuerlig overvåker eller systematisk observerer vitale tegn som pustefrekvens og blodtrykk, men det er usikkert om dette resulterer i mindre hjertestans og andre komplikasjoner. Andre nye studier innen pasientsikkerhet handler om yngre leger, blodpropp og uønskede hendelser.

Lege_pasient

17. november 2016

Flere dårlige pasienterfaringer i Norge enn i andre land

Folk flest i Norge mener at det er mye bra i vår helsetjeneste, men de har likevel dårligere erfaringer med flere tjenester enn befolkningen i andre land. Dette kommer frem i Folkehelseinstituttets norske delrapport fra en større internasjonal sammenliknende undersøkelse.

Dette er et bilde av en sykepleier og en pasient.

16. november 2016

Kreftpasientene mer fornøyde med ventetiden enn før

Etter at pakkeforløpene for kreft ble innført, er det flere kreftpasienter som synes at ventetiden på første time i sykehus er akseptabel. I tillegg har folk flest fått et bedre inntrykk av tilbudet til denne pasientgruppen, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Frivillighetsarbeid hjemmesykepleien HO

26. oktober 2016

Hvordan benyttes resultatene fra brukererfaringsundersøkelser?

En systematisk oversiktsartikkel viser at det er gjennomført lite forskning om hvordan resultatene fra store brukererfaringsundersøkelser blir benyttet i lokalt kvalitetsarbeid, men også at det er vanlig å iverksette tiltak mot de svakeste resultatene.

Eldre kvinne som tar sine tabletter.

12. oktober 2016

Lengre liv med færre legemidler?

Eldre som bruker mange legemidler er blant problemstillingene i en ny systematisk oversikt fra en australsk forskergruppe som har sammenfattet studier om dødelighet hos eldre som bruker mange legemidler. Andre nye publikasjoner om pasientsikkerhet handler om sikker legemiddelbehandling, blodforgiftning, elektroniske sjekklister og forebygging av trykksår.

Nakke_ryggCOLOURBOX21199153_downsized

11. oktober 2016

Tiltak for oppfølging av lungefunksjon ved traumatisk høy ryggmargsskade

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet skal se på effekt av tiltak for å følge opp lungefunksjon i akuttfasen i sykehus hos pasienter med traumatisk, høy ryggmargsskade. Forskerne skal oppsummere tilgjengelig forskning på området.

lege_pasientundersøkelse

10. oktober 2016

Nytt hjelpemiddel for bedre pasientopplevelser

Kjenner du til dette hjelpemiddelet, som helsetjenesten kan trekke veksler på dersom man for eksempel skårer lavt i en brukererfaringsundersøkelse? Den nye guiden kan være til hjelp dersom man vil bidra til bedre pasientopplevelser.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)