Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Dette er et illustrasjonsbilde av en voldssituasjon.

22. april 2015

Foreslår fem tiltak mot vold og aggresjon i helsetjenesten

Helsepersonell har varslet om 385 tilfeller av vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten. Meldeordningen peker på fem forbedringsområder og foreslår fem tiltak som kan øke sikkerheten for medpasienter og personale.

Eldre mann tar sit ups

22. april 2015

Kva effekt har trening på personar med kreft?

Kunnskapssenteret skal samanfatte forsking om kva for effekt trening har på ulike kreftdiagnosar, og eventuelt kva form for trening som er mest effektiv.

Hvite tabletter

16. april 2015

Umulig å konkludere om naltrekson i lave doser er effektivt og sikkert

Eksisterende dokumentasjon viser at det er umulig å konkludere om lavdose naltrekson er effektivt og sikkert, og om effekten varierer mellom pasientgrupper. Det viser en ny oversikt fra Kunnskapssenteret.

Meetali Kakad

16. april 2015

Samfunnsmedisiner ny Harkness Fellow

Samfunnsmedisiner Meetali Kakad er tildelt det prestisjetunge Harkness Fellowship for 2015-2016. Hun vil forske på hvordan pasientdata i større grad kan brukes til å forbedre kvalitet og effektivitet i helsetjenesten.

Operasjon høyoppløslig

15. april 2015

Sjekklister reduserer antall uønskede hendelser

Bruk av sjekklister kan bidra til at helsepersonell lettere etterlever retningslinjer og prosedyrer og kommuniserer bedre seg imellom. Det kan også bidra til færre uønskede hendelser og til mindre sykelighet og færre dødsfall blant pasientene.

Jenter

14. april 2015

Førebur brukarundersøkingar blant barn og unge

Kunnskapssenteret har fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å utvikle eit instrument for å måle barn og unge sine erfaringar med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

HTAi2015_cropped

9. april 2015

HTAi 2015

Hva slags helsekunnskap behøves i det 21. århundre? Kunnskapssenteret arrangerer stor internasjonal konferanse i juni.

9. april 2015

Kva effekt har behandling av personar som har ei eteforstyrring og diabetes?

Kunnskapssenteret skal lage ei systematisk oversikt om effekt av behandlingsopplegg tilpassa personar som både har ei eteforstyrring og diabetes.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)