Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Dette er et bilde av Sørlandet sykehus Kristiansand

5. februar 2016

Tok grep og bedret pasientenes overlevelse

Pasientene ved Sørlandet sykehus Kristiansand hadde tidligere gjennomsnittlig lavere overlevelse enn pasienter ved andre sykehus. Sammen med Kunnskapssenteret identifiserte sykehuset de livstruende tilstandene som sterkt påvirket dødeligheten og tok grep – med godt resultat.

Dette er bildet av et sykehusskilt.

2. februar 2016

Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus

Sykehusene sett under ett har bedret overlevelsen blant inneliggende pasienter i løpet av fire år, både samlet overlevelse og ved hjerteinfarkt og hjerneslag. Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har nå supplert den nasjonale publikasjonen med rapporter for det enkelte sykehus.

En gruppe mennesker sitter rundt et bord og diskuterer over en PC.

1. februar 2016

Brukerne er viktige i læringsnettverk om pasientforløp

Brukerne og deres organisasjoner er en ressurs som bør trekkes inn i planleggingen og gjennomføringen av læringsnettverk, viser en evaluering av pasientforløp ved psykisk helse og rus. Slike nettverk benyttes i forbedringsarbeid, blant annet i helsetjenesten.

intensivpasient_COLOURBOX1145118_cropped_lavoppl

20. januar 2016

Nye amerikanske anbefalinger for økt pasientsikkerhet

Amerikanske National Patient Safety Foundation har utgitt en rapport som oppsummerer pasientsikkerhetsarbeidet de siste femten årene og presenterer åtte anbefalinger for de femten neste.

Lege-pas-blodtrykkmåling

12. januar 2016

Samarbeidsverktøy for behandling er utviklet

Det er utviklet et nytt elektronisk verktøy som skal gjøre det lettere for pasient og behandler å ta gode beslutninger sammen. Verktøyet er prøvd ut ved bipolar lidelse, men det kan også tilpasses andre tilstander.

gutt i sykeseng med kateter_COLOURBOX16119589

7. januar 2016

Overfylt urinblære – en utfordring i sykehus

Manglende observasjon av vannlatning og urinblære var et fellestrekk for de uønskede hendelsene som Meldeordningen mottok om overfylt urinblære i 2014. Fra årsskiftet ble Meldeordningen flyttet fra Kunnskapssenteret til Helsedirektoratet.

Kunnskapskilden_logo

5. januar 2016

Ny utgave av Kunnskapskilden – blant annet om overlevelse

Magasinet Kunnskapskilden presenterer resultater fra Kunnskapssenterets ulike publikasjoner, blant annet hvordan 30 dagers overlevelse beregnes.

5. januar 2016

Kunnskapssenteret er nå en del av Folkehelseinstituttet

Kunnskapssenteret har fra årsskiftet blitt en del av Folkehelseinstituttet. Meldeordningen for uønskede hendelser og sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten er skilt ut og overført til Helsedirektoratet.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)