Hopp til innhold

OVERSIKT OVER SYSTEMATISKE OVERSIKTER

Kognitiv adferdsterapi for risikoutsatte barn og unge

Kognitiv atferdsterapi kan være effektiv i behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og unge, viser en forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret. (24.11.2014)

LEGEMIDDEL-APPEN

Nå også om infusjonshastighet og fortynning

Appen «Legemiddelutregning» har fått tre nye valg: et om infusjonshastighet og to om fortynning. Den tar utgangspunkt i aktuell legemiddelform – som tabletter, kapsler, injeksjon og infusjon – og veileder brukeren trinnvis i utregningsprosessen. (24.11.2014)

COCHRANE-OVERSIKT

Flere barn får vaksine etter opplæring

Informasjon og opplæring om barnevaksinasjon rettet mot lokalsamfunn kan føre til at flere barn får vaksine. Slik konkluderer en ny Cochrane-oversikt gjort av forskere ved Kunnskapssenteret. (21.11.2014)

INTERNASJONAL UNDERSØKELSE

Norsk helsetjeneste skårer dårlig på mange områder

Norsk helsetjeneste skårer dårligere enn gjennomsnittet for ti andre land på en rekke områder, men nordmenn får lettere helsehjelp utenom kontortid og har mindre problemer med betaling for helsehjelp, ifølge en ny internasjonal undersøkelse. (20.11.2014)

[ Les flere nyheter ]

Aktuelle publikasjoner

[ Aktuelle publikasjoner ]

Kurs og konferanser

11. - 12. november

Hemovigilansseminar 2014

Det norske hemovigilanssystemet er ti år. Det markeres med jubileumsseminar.

18. november

Antibiotikadagen 2014

18. - 19. november

Helse i utvikling 2014