Hopp til innhold

KVALITETSMÅLING

Overlevelsestallene varierer mest ved hjerteinfarkt

Kunnskapssenteret har publisert nye tall for totaloverlevelse og overlevelse etter hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd samt for reinnleggelser. Overlevelsestallene varierer mest mellom sykehusene ved hjerteinfarkt, minst ved hoftebrudd. (27.11.2014)

PASIENTSIKKERHET

Bytte venekateter bare ved klinisk indikasjon?

Regelmessig bytte av perifert venekateter har ikke vist seg bedre enn å bytte bare ved klinisk indikasjon. Dette resultatet fra Statens beredning för medicinsk utvärdering er blant de nyeste publikasjonene innen pasientsikkerhet. (26.11.2014)

NY METODEVURDERING

Usikkert om ny test kan erstatte CT ved hodeskader

Kunnskapssenteret har vurdert testen S100B, som benyttes for å diagnostisere lettere hodeskader, sammenliknet med CT. Konklusjonen er at enkelte sjeldne skader kan bli oversett ved bruk av testen. (25.11.2014)

OVERSIKT OVER SYSTEMATISKE OVERSIKTER

Kognitiv atferdsterapi for risikoutsatte barn og unge

Kognitiv atferdsterapi kan være effektiv i behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og unge, viser en forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret. (24.11.2014)

[ Les flere nyheter ]