Hopp til innhold

COCHRANE-OVERSIKT

Flere barn får vaksine etter opplæring

Informasjon og opplæring om barnevaksinasjon rettet mot lokalsamfunn kan føre til at flere barn får vaksine. Slik konkluderer en ny Cochrane-oversikt gjort av forskere ved Kunnskapssenteret. (21.11.2014)

INTERNASJONAL UNDERSØKELSE

Norsk helsetjeneste skårer dårlig på mange områder

Norsk helsetjeneste skårer dårligere enn gjennomsnittet for ti andre land på en rekke områder, men nordmenn får lettere helsehjelp utenom kontortid og har mindre problemer med betaling for helsehjelp, ifølge en ny internasjonal undersøkelse. (20.11.2014)

NYTT PROSJEKT

Influensavaksine til kronisk sjuke barn

Kunnskapssenteret skal utarbeide ei metodevurdering av influensavaksine til kronisk sjuke og friske barn på oppdrag frå Folkehelseinstituttet. (20.11.2014)

PASIENTSIKKERHET

Foreslår plan for å møte alvorlige uønskede hendelser

Mange sykehus mangler en plan for hvordan man kan håndtere alvorlige uønskede hendelser på en god og respektfull måte. Kunnskapssenteret har oversatt en amerikansk rapport som et innspill til sykehus eller avdelinger som vil lage en slik plan. (17.11.2014)

[ Les flere nyheter ]

Aktuelle publikasjoner

[ Aktuelle publikasjoner ]

Kurs og konferanser

11. - 12. november

Hemovigilansseminar 2014

Det norske hemovigilanssystemet er ti år. Det markeres med jubileumsseminar.

18. november

Antibiotikadagen 2014

18. - 19. november

Helse i utvikling 2014