Hopp til innhold

INTERNASJONAL UNDERSØKELSE

Norsk helsetjeneste skårer dårlig på mange områder

Norsk helsetjeneste skårer dårligere enn gjennomsnittet for ti andre land på en rekke områder, men nordmenn får lettere helsehjelp utenom kontortid og har mindre problemer med betaling for helsehjelp, ifølge en ny internasjonal undersøkelse. (20.11.2014)

NYTT PROSJEKT

Influensavaksine til kronisk sjuke barn

Kunnskapssenteret skal utarbeide ei metodevurdering av influensavaksine til kronisk sjuke og friske barn på oppdrag frå Folkehelseinstituttet. (20.11.2014)

PASIENTSIKKERHET

Foreslår plan for å møte alvorlige uønskede hendelser

Mange sykehus mangler en plan for hvordan man kan håndtere alvorlige uønskede hendelser på en god og respektfull måte. Kunnskapssenteret har oversatt en amerikansk rapport som et innspill til sykehus eller avdelinger som vil lage en slik plan. (17.11.2014)

MELDEORDNINGEN

Nye tall om selvmord og selvmordsforsøk

I løpet av halvannet år har helsepersonell meldt fra om 873 uønskede hendelser knyttet til selvmord og selvmordsforsøk. Blant de 661 klassifiserte hendelsene var det 205 dødsfall. (13.11.2014)

[ Les flere nyheter ]

Aktuelle publikasjoner

[ Aktuelle publikasjoner ]

Kurs og konferanser

11. - 12. november

Hemovigilansseminar 2014

Det norske hemovigilanssystemet er ti år. Det markeres med jubileumsseminar.

18. november

Antibiotikadagen 2014

18. - 19. november

Helse i utvikling 2014