Hopp til innhold

NYTT PROSJEKT

Effekt av kampanjar på helsa til innvandrarar

Kan kampanjar i massemedium fremje gode levevanar blant innvandrarar og etniske minoritetar? (19.09.2014)

STIPEND

Hvordan sikre god ledelse i klinikken?

- Det er behov for mer forskning på ledelsesutvikling i helsetjenesten, sier Jan Frich etter ett år som Harkness fellow-stipendiat ved Yale University i USA. Han har forsket på hvilken betydning godt lederskap har på helsetjenestene og sett på forskjellige organisasjonsmodeller. (10.09.2014)

[ Les flere nyheter ]