Hopp til innhold

PASIENTSIKKERHET

Bytte venekateter bare ved klinisk indikasjon?

Regelmessig bytte av perifert venekateter har ikke vist seg bedre enn å bytte bare ved klinisk indikasjon. Dette resultatet fra Statens beredning för medicinsk utvärdering er blant de nyeste publikasjonene innen pasientsikkerhet. (26.11.2014)

NY METODEVURDERING

Usikkert om ny test kan erstatte CT ved hodeskader

Kunnskapssenteret har vurdert testen S100B, som benyttes for å diagnostisere lettere hodeskader, sammenliknet med CT. Konklusjonen er at enkelte sjeldne skader kan bli oversett ved bruk av testen. (25.11.2014)

OVERSIKT OVER SYSTEMATISKE OVERSIKTER

Kognitiv adferdsterapi for risikoutsatte barn og unge

Kognitiv atferdsterapi kan være effektiv i behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og unge, viser en forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret. (24.11.2014)

LEGEMIDDEL-APPEN

Nå også om infusjonshastighet og fortynning

Appen «Legemiddelutregning» har fått tre nye valg: et om infusjonshastighet og to om fortynning. Den tar utgangspunkt i aktuell legemiddelform – som tabletter, kapsler, injeksjon og infusjon – og veileder brukeren trinnvis i utregningsprosessen. (24.11.2014)

[ Les flere nyheter ]