Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Demens_cropped_4

18. desember 2014

Personer med demens: Bedre livskvalitet med kognitiv stimulering

Kognitiv stimulering og fysisk aktivitet kan ha positiv effekt for personer med demens, viser to nye rapporter fra Kunnskapssenteret.

Sosiale_medier

17. desember 2014

Usikker påvirkningseffekt via sosiale medier

Helsemyndighetene vil stimulere oss til sunnere livsførsel, men det er usikkert om holdningskampanjer i sosiale medier er veien å gå.

Gravid_venstre

16. desember 2014

Blodprøve sikker metode for rhesus-testing av foster

Testing av rhesus-type hos foster kan gjøres med høy grad av sikkerhet med en enkel blodprøve fra den gravide, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Ambulanse

16. desember 2014

Kommunale akutte døgnenheter bedre enn sykehus?

Pasienter som etter en medisinsk vurdering har blitt innlagt i lokale akutte døgnenheter istedenfor i sykehus ser ut til å være litt mer tilfredse med oppholdet enn samme type pasienter som ble innlagt i sykehus. Kvaliteten på dokumentasjonen er imidlertid lav. Det viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

Bilde av en gruppe mennesker som snakker sammen.

16. desember 2014

Annenhver ruspasient etterlyser bedre behandling

Halvparten av ruspasientene mener at behandlingen er for lite tilpasset og at tilgangen til psykolog eller lege kunne ha vært bedre, men de fleste opplever at de blir møtt med respekt. Dette kommer frem i en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Bilde av sykepleier og pasient på sykehus

10. desember 2014

Nettverk deler nye og oppdaterte prosedyrer

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer er ute med flere nye og oppdaterte prosedyrer som kan benyttes i sykehus som har tilpasset og godkjent dem for eget bruk. Det deles stadig flere prosedyrer gjennom dette nettverket, deriblant en om sedasjon av respiratorpasienten.

Bilde av lege som tar blodtrykket på en pasient

10. desember 2014

Blodfortynnende like bra for eldre som for yngre

Nytten og risikoen av blodfortynnende behandling er omtrent like stor for pasienter over 65 år som for yngre, men ansvarlig lege må tilpasse behandlingen til den enkelte pasient, ikke minst når pasienten bruker svært mange medisiner eller har flere lidelser.

7. desember 2014

MeSH (Medical Subject Headings) på norsk og engelsk

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten med Helsebiblioteket.no i spissen, arbeider med en oversettelse av Medical Subject Headings (MeSH) til norsk. Nå vil legen kunne finne forståelige norske ord for medisinske uttrykk, når hun skal skrive brev til en pasient.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)