Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

HTAi2015_cropped

27. februar 2015

HTAi 2015

Hva slags helsekunnskap behøves i det 21. århundre? Kunnskapssenteret arrangerer stor internasjonal konferanse i juni.

Kunnskapskildens logo

27. februar 2015

Ny utgave av Kunnskapskilden – nå for primærhelsetjenesten

Nyhetsmagasinet Kunnskapskilden presenterer denne gangen publikasjoner og annet nytt som angår primærhelsetjenesten. Blant de mange publikasjonene som omtales, er en om betydningen av smittevern i barnehage og skole.

Nærbilde av pasient som får intravenøs behandling

26. februar 2015

Internasjonalt forum vil bedre pasientsikkerheten

Et internasjonalt forum tar til orde for en mer helhetlig og systemrettet tilnærming til arbeidet med å bedre pasientsikkerheten, i en ny rapport som formidles av Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret.

Collage av analyse, innovasjon, forskning

17. februar 2015

Varsler om nye metoder

Kunnskapssenteret og Statens legemiddelverk utarbeider varsler om nye metoder som kan bli viktige for norsk helsetjeneste.

Operasjon_mage_underliv_cropped

11. februar 2015

Sjekkliste for trygg kirurgi gir resultater

Innføringen av sjekkliste for trygg kirurgi gir mindre sykdom og færre liggedøgn, mens manglende etterlevelse av retningslinjer for observasjon i sykehus bidrar til uønskede hendelser. Dette er blant de to nyeste forskningsresultatene innenfor området pasientsikkerhet.

Cochrane logo

11. februar 2015

Treningsbehandling kan hjelpe personer med CFS/ME

Pasienter som lider av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) kan oppleve bedring og føle seg mindre utmattet ved å delta i treningsbehandling. Det er konklusjonen i en nylig oppdatert Cochrane-oversikt.

Den ene blant mange

9. februar 2015

Helsebibliotekets redaksjonsutvalg søker nye medlemmer

Tre medlemmer skal skiftes ut, og vi etterlyser en allmennlege og to spesialister.

Operasjonsteam under arbeid

28. januar 2015

Nye internasjonale resultater innen pasientsikkerhet

Amerikanske forskere peker på hva som kan fremme åpenhet mellom helseaktører og hvordan det kan bidra til sikrere tjenester, bedre resultater og mer tillit mellom de involverte. Deres rapport er blant de nyeste internasjonale forskningsresultatene som Kunnskapssenteret informerer om innenfor området pasientsikkerhet.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)