Hopp til innhold

OVERSIKT OVER SYSTEMATISKE OVERSIKTER

Kreftkoordinatorer bedrer pasientenes livskvalitet

Livskvaliteten til kreftpasienter øker med koordinerende tiltak i kommunene. Dette kommer frem i en ny rapport, som Kunnskapssenteret har utført på forespørsel fra Kreftforeningen. (29.08.2014)

NYTT PROSJEKT

RhD-typing av foster hos RhD-negative gravide

Kunnskapssenteret skal utføre ei metodevurdering om bruk av fritt foster-DNA for RhD-typing av foster hos RhD-negative gravide. Oppdraget er gitt av dei regionale helseføretaka. (18.08.2014)

[ Les flere nyheter ]