Hopp til innhold

NY RAPPORT

Smitteverntiltak i barnehage og skole gir færre infeksjoner

Faren for luftveisinfeksjoner og diaré blant barn kan halveres hvis barnehager og barneskoler setter i verk smitteverntiltak. Flere tiltak samtidig ser ut til å ha best effekt, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret. (02.10.2014)

NY RAPPORT

Sunnere atferd med frisklivssentraler?

Har du økt risiko for sykdom og lidelse, kan en frisklivssentral støtte og veilede deg i å ta bedre vare på helsa. Men, det er høyst usikkert om tiltakene de tilbyr har effekt. Det viser en ny systematisk oversikt som Kunnskapssenteret har utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. (24.09.2014)

MELDEORDNINGEN

Foreslår nye oppvarmingsrutiner for å hindre brannskader

Helsepersonell har meldt fra om pasienter som har blitt påført brannskader etter behandlingsrelatert oppvarming med blant annet varmeflasker og risposer. Konsekvensene for den enkelte kan være alvorlige. Nå foreslår Kunnskapssenteret flere tiltak. (22.09.2014)

[ Les flere nyheter ]