Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Hvite tabletter

16. april 2015

Umulig å konkludere om naltrekson i lave doser er effektivt og sikkert

Eksisterende dokumentasjon viser at det er umulig å konkludere om lavdose naltrekson er effektivt og sikkert, og om effekten varierer mellom pasientgrupper. Det viser en ny oversikt fra Kunnskapssenteret.

Meetali Kakad

16. april 2015

Samfunnsmedisiner ny Harkness Fellow

Samfunnsmedisiner Meetali Kakad er tildelt det prestisjetunge Harkness Fellowship for 2015-2016. Hun vil forske på hvordan pasientdata i større grad kan brukes til å forbedre kvalitet og effektivitet i helsetjenesten.

Operasjon høyoppløslig

15. april 2015

Sjekklister reduserer antall uønskede hendelser

Bruk av sjekklister kan bidra til at helsepersonell lettere etterlever retningslinjer og prosedyrer og kommuniserer bedre seg imellom. Det kan også bidra til færre uønskede hendelser og til mindre sykelighet og færre dødsfall blant pasientene.

Jenter

14. april 2015

Førebur brukarundersøkingar blant barn og unge

Kunnskapssenteret har fått i oppdrag frå Helsedirektoratet å utvikle eit instrument for å måle barn og unge sine erfaringar med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

9. april 2015

Kva effekt har behandling av personar som har ei eteforstyrring og diabetes?

Kunnskapssenteret skal lage ei systematisk oversikt om effekt av behandlingsopplegg tilpassa personar som både har ei eteforstyrring og diabetes.

Piller_samstemming_downsized

26. mars 2015

Samstemming av legemiddellister kan redusere uønskede avvik

Feil­medi­sine­ring fører hvert år til pasientskader. Samstemming av legemiddellister ser ut til å redusere antall uønskede avvik, viser en ny oversikt fra Kunnskapssenteret.

HTAi2015_cropped

26. mars 2015

HTAi 2015

Hva slags helsekunnskap behøves i det 21. århundre? Kunnskapssenteret arrangerer stor internasjonal konferanse i juni.

26. mars 2015

Norsk redaktør får svensk språkpris

Svenska Läkaresällskapet belønner Kunnskapssenterets direktør Magne Nylenna for hans store språklige innsats for norsk og nordisk medisinsk fagspråk. Den mangeårige redaktøren for Medisinsk ordbok, Tidsskrift for Den norske legeforening og Helsebiblioteket har lenge engasjert seg for det medisinske fagspråket.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)