Hopp til innhold

NY SYSTEMATISK OVERSIKT

Tilrettelagte helsestasjonstiltak ser ut til å nå frem

Tilpasset veiledning og bruk av likemenn kan være en god måte for helsestasjonen å bistå barnefamilier som har spesielle/ulike utfordringer, viser en forskningsoppsummering fra Kunnskapssenteret. (16.10.2014)

NY SYSTEMATISK OVERSIKT

Hvordan finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende?

Kunnskapssenteret har sett på forskningsgrunnlaget for ulike tiltak som kan være til nytte når en skal finne passende nivå på medisinsk behandling i livets sluttfase. God kommunikasjon med pasient og pårørende om sykdom og prognose, bruk av kompetanse innen lindrende medisin og ordninger for å kunne nedtegne forhåndsdirektiver, såkalt «livstestamente», er noen tiltak som bør diskuteres nærmere, viser rapporten. (15.10.2014)

NY RAPPORT

Smitteverntiltak i barnehage og skole gir færre infeksjoner

Faren for luftveisinfeksjoner og diaré blant barn kan halveres hvis barnehager og barneskoler setter i verk smitteverntiltak. Flere tiltak samtidig ser ut til å ha best effekt, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret. (02.10.2014)

[ Les flere nyheter ]