Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Piller_samstemming_downsized

29. september 2015

Uønskede hendelser også i primærhelsetjenesten

Det meste av forskningen på pasientsikkerhet har studert spesialisthelsetjenesten, men det skjer også mange uønskede hendelser i primærhelsetjenesten. Det viser oppsummert forskning som er videreformidlet av Nasjonal enhet for pasientsikkerhet.

Hanne Kahler

24. september 2015

Foreslo strekkoding av pasientprøver og vant 50.000

Hanne Kähler fra patologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus stakk av med seieren i den nasjonale konkurransen i pasientsikkerhet som ble avgjort ved avslutningen av Pasientsikkerhetskonferansen 2015 i Bergen. Prisen gir henne drahjelp i arbeidet med å unngå forveksling av vevsprøver.

Klokke med tall i uorden

21. september 2015

Ny utgave av Kunnskapskilden – blant annet om klokketesten

Nyhetsmagasinet Kunnskapskilden presenterer denne gangen publikasjoner og annet nytt som angår primærhelsetjenesten. Blant de mange artiklene er en om klokketesten som brukes for å kartlegge kognitive vansker hos voksne.

Dette er et bilde av en sykepleier sammen med en pasient som får intravenøs.

17. september 2015

Preparater reduserer infeksjoner ved bruk av sentralt venekateter

Antiseptiske og antibiotiske preparater ser ut til å redusere infeksjonsrisikoen ved bruk av sentralt venekateter. Det kommer fram i en ny forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret.

Operasjon_mage_underliv_cropped

15. september 2015

Nye oversiktsartikler om postoperative sårinfeksjoner

Nasjonal enhet for pasientsikkerhet videreformidler ni nye oversiktsartikler om forebygging av postoperative sårinfeksjoner. Artiklene har undersøkte ulike tiltak, for eksempel forebygging av infeksjoner med antibiotika, hygienetiltak, operasjonsteknikker, instrumentering og bruk av fysiske barrierer.

Modell av DNA

11. september 2015

Metodevurdering av test for å avklare kromosomavvik og bestemme kjønn

Kunnskapssenteret skal gjere metodevurderingar av nye testar som kan nyttast for å avklare kromosomavvik og kjønn på foster, basert på blodprøve frå mora. Avklaring av kjønn gjer det mogleg å diagnostisere kjønnskromosombundne sjukdommar hos fosteret.

Spebarn i kuvøse

10. september 2015

Helsepersonell har meldt frå om alvorlege skadar på barn

Helsepersonell har meldt frå om få, men alvorleg uønskte hendingar hos barn på grunn av gruppe B-streptokokkinfeksjon i samband med svangerskap, fødsel eller i barnet si første leveveke. Meldeordninga meiner det er grunn til å sjå nærmare på desse hendingane, og peikar på fire forbetringsområde.

Dette er bildet av et sykehusskilt.

9. september 2015

Slik beregnes 30-dagers overlevelse

I en ny artikkel viser forskere fra Kunnskapssenteret hvordan de beregner 30-dagers overlevelse for norske sykehus. Denne indikatoren er en av flere som ligger til grunn for sykehusenes kvalitetsarbeid.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)