Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Slagbehandling_COLOURBOX17243432_downsized

28. juni 2016

Positiv effekt av intravenøs trombolyse gitt 3 til 4,5 timer etter slag

Intravenøs trombolyse gitt i tidsintervallet 3 til 4,5 timer etter iskemisk hjerneslag kan ha en positiv effekt. Det viser en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Personale og pasient

27. juni 2016

Best erfaringer med personalet

Pleiepersonalet og legene skårer best i en ny brukererfaringsundersøkelse som er gjennomført i norske sykehus. Pasientene er også fornøyd med hvordan pårørende blir ivaretatt. Mye kan likevel bli bedre i sykehusene, ifølge pasientene.

DiettogtreningCOLOURBOX9567560_downsized

17. juni 2016

Tiltak for barn og unge hjelper mot overvekt og fedme

Sammensatte livsstilstiltak reduserer trolig kroppsmasseindeks mer enn ingen, standard -eller minimale tiltak. Det viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Gravid i samtale2_COLOURBOX18094162_downsized

15. juni 2016

Få studier om tidlig samtale med gravide om levevaner

En ekstra samtale om røykevaner tidlig i svangerskapet kan hjelpe ferske eks-røykere å fortsatt være røykfrie fram til fødsel. Dokumentasjonen er for dårlig til å kunne si om én ekstra samtale hjelper flere gravide røykere å slutte. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Hjerneslag_COLOURBOX17058787_downsized

14. juni 2016

God effekt av mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag

Å fysisk fjerne blodpropp i hjernen ved bruk av spesialutstyr, såkalt mekanisk trombektomi, ser ut til å ha god effekt og en overkommelig kostnad. Utfordringen er hvordan tilbudet eventuelt skal organiseres, viser en fullstendig metodevurdering fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Trening_Nyhetssak_COLOURBOX6767385

14. juni 2016

Fysisk trening kan ha en positiv effekt for personer som har fått kreftbehandling

Fysisk trening har muligens en positiv effekt på livskvalitet, fysisk funksjon, angst og utmattelse for personer som har gjennomgått kreftbehandling. Det er mer usikkert om trening har effekt for personer som er under behandling for kreft viser en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

To leger sammen med en pasient

13. juni 2016

Nytt hjelpemiddel i kommunikasjon etter pasientskade

Et amerikansk institutt som forsker på kvalitet har lansert et nettbasert hjelpemiddel som helsepersonell kan trekke veksler på når de kommuniserer med pasienter og pårørende etter en pasientskade. Dette er blant flere faglige ressurser som er publisert den siste tiden.

Button_Hva er viktig for deg-dagen

1. juni 2016

Brukeren i sentrum under internasjonal markering

Helsepersonell i Norge og ni andre land spør 6. juni pasientene om hva som er viktig for dem. På denne dagen flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele mennesket. Målet er at den enkelte pasient skal ha en best mulig hverdag.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)