Hopp til innhold

NYTT PROSJEKT

RhD-typing av foster hos RhD-negative gravide

Kunnskapssenteret skal utføre ei metodevurdering om bruk av fritt foster-DNA for RhD-typing av foster hos RhD-negative gravide. Oppdraget er gitt av dei regionale helseføretaka. (18.08.2014)

NYTT PROSJEKT

Alternativ for produksjon av blodplasma til transfusjon

Kunnskapssenteret skal sjå på alternativa som finst for produksjon av blodplasma til transfusjon. Oppdragsgjevar er dei regionale helseføretaka. (12.08.2014)

[ Les flere nyheter ]