Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Dette er et bilde av en sykepleier som gir en pasient pustestøtte.

2. september 2015

God munnhygiene kan forebygge ventilator-lungebetennelse

Munnstell med klorheksidin kan være effektivt for å forebygge lungebetennelse som oppstår hos pasienter som får pustehjelp med ventilator.

Emergency_cropped2

26. august 2015

Erfaringene med sykehusene blir stadig bedre

Pasientene har stadig bedre erfaringer med norske sykehus. Best erfaringer har de med pleiepersonalet og legene og med hvordan pårørende blir ivaretatt, mens sykehusene fortsatt har mer å hente i utskrivingsprosessen, i samhandlingen med fastlege, med ventetid og organiseringen av arbeidet.

Dette er et bilde fra et venterom.

17. august 2015

Prioritering – i verdens rikeste land

Hvem prioriteres ned når andre pasienter får lovrettigheter som sikrer dem helsetjenester? Dette er blant spørsmålene som blir stilt i anledning høstens prioriteringskonferanse «Helse i utvikling 15» i regi av Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

rapport ved pasientsengen_sv_hv_COLOURBOX10275418_cropped

17. august 2015

Hjelpemiddel kan sikre korrekt pasientinformasjon

Strukturerte kommunikasjonsverktøy kan sikre korrekt overføring av muntlig informasjon ved overflytting av pasienter eller ved vaktskifter. Dette er budskapet i flere nyere systematiske oversikter som videreformidles av Nasjonal enhet for pasientsikkerhet.

Kvinne med munnen blokkert av eple og målebånd bundet rundt hendene

12. august 2015

Usikkert om behandling for personer med både spiseforstyrrelser og diabetes har effekt

Det finnes for lite forskning til å kunne konkludere om ulike typer behandling har effekt for personer med både spiseforstyrrelse og diabetes. Det viser en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

jente med tannbørste

3. juli 2015

Korleis førebyggje karies hos dei minste barna?

Korleis kan vi førebyggje karies hos barn under fem år? I to nye forskingsoppsummeringar skal Kunnskapssenteret sjå om opplæring av foreldre og undersøking av tenner og munn hos dei aller minste barna har effekt.

Gravid mage_cropped_MSF

2. juli 2015

Gravide: Betre levevanar med tidleg rettleiing?

Får gravide betre levevanar hvis dei får ei rettleiingssamtale med helsepersonell i løpet av dei første tre månadene av svangerskapet?

Klokke med tall i uorden

1. juli 2015

Klokketest best sammen med andre tester

Klokketesten brukes for å kartlegge kognitive vansker hos voksne og eldre. Metoden kan være nyttig, men helst sammen med andre former for kognitive tester, viser ny rapport fra Kunnskapssenteret.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)