Hopp til innhold

SYSTEMATISK LITTERATURSØK MED SORTERING

Nyttig for pårørende å bryte negative tankemønstre

Kognitiv omformulering gir trolig mindre depresjon, angst og stress hos pårørende til hjemmeboende personer med demens. Det er usikkert om denne metoden for å bryte negative tankemønstre påvirker andre forhold for denne pårørendegruppen. (22.07.2014)

JOURNALUNDERSØKELSE

Pasientskader i sykehus på vei ned

Andelen pasientskader i sykehus har gått ned med tre prosentpoeng fra 2011 til 2013. Ved 13 prosent av pasientoppholdene i 2013 oppstod det en pasientskade som krevde behandling eller andre tiltak, førte til forlenget sykehusopphold eller ga enda alvorligere konsekvenser. (05.07.2014)

NYTT PROSJEKT

Betre diabetesomsorg med strukturerte skjema?

Har bruk av strukturerte skjema for diabeteskontroll i primærhelsetenesta effekt på dødelegheit, hjerneslag, koronar sjukdom og komplikasjonar som retinopati og nyresvikt? (09.07.2014)

THE COMMONWEALTH FUND

Reagerer på ny rangering av ulike lands helsetjenester

Kunnskapssenteret er skeptisk til den nye rangeringen som den amerikanske stiftelsen The Commonwealth Fund nylig har gjort av ulike lands helsetjenester. Rangering bør unngås på grunn av omfanget av tilfeldige og systematiske målefeil, understreker senteret. (20.06.2014)

MELDEORDNINGEN

Meldinger om uønskede hendelser femdoblet på to år

Helsepersonell på sykehus meldte i fjor fra om fem ganger så mange uønskede pasienthendelser som tidligere år. De melder nå raskere fra enn tidligere, og de melder også om flere nesten-uhell. (26.06.2014)

[ Les flere nyheter ]