Vil du vite hvordan brukerne opplever samhandling?

Publisert   Endret

En mulighet er å gjennomføre en brukererfaringsundersøkelse med utgangspunkt i spørsmålene nedenfor.

For mange brukere er det avgjørende at de ulike helsetjenestene samhandler på en god måte. Kunnskapssenteret har derfor utviklet en liste av spørsmål som kan være relevante for å finne ut mer om hvordan brukerne selv opplever samhandlingen.

Arbeidet med å utvikle spørsmål for å måle brukererfaringer med samhandling var initiert av Kunnskapssenteret. Formålet med prosjektet da det startet var å utvikle et verktøy i form av ett eller flere spørreskjema. En viktig del av prosjektet var å vurdere og beslutte hvilke brukergrupper undersøkelsen skulle sentreres rundt. Det viste seg imidlertid å være vanskelig å lage spørreskjemaer, grunnet mange ulike behov for samhandling blant ulike grupper av brukere. Derfor besluttet vi å lage en liste med samhandlingsspørsmål som sammen med spørsmål fra de skjemaene vi allerede har utviklet kan brukes som utgangspunkt for å lage egne skjema.

Hvilke spørsmål som er relevante må vurderes lokalt, avhengig av hvilke tjenester man ønsker å vite mer om. Spørsmålene man finner på denne siden er utviklet i dette prosjektet (liste 1), men det er også spørsmål hentet fra andre av Kunnskapssenterets undersøkelser (liste 2). På denne siden finner man også lenker til andre som har utviklet spørsmål, skjema eller ressurser på dette området.

Lister med spørsmål

Liste 1: Spørsmål utviklet i dette prosjektet
Liste 2: Spørsmål utviklet i andre av Kunnskapssenterets prosjekter

Sjekkliste

Sjekkliste for hvordan man kan gjennomføre en brukererfaringsundersøkelse lokalt
(PDF-versjon her)

Spørreskjema-mal

Denne malen i Word kan brukes til å lage spørreskjema med spørsmål som er hentet fra listene ovenfor eller fra andre kilder.

Hva mener pasientene om samhandling?

I Kunnskapssenterets rapporter om brukererfaringsundersøkelser kan man blant annet lese hva ulike pasientgrupper mener om samhandling.

Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013-1

Aktuelle rapporter:

Psykisk helsevern

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Pasienter innlagt ved somatiske sykehus

Kreftpasienter i behandling ved somatiske sykehus
(http://www.kunnskapssenteret.no/199552/vil-du-vite-mer-om-hvordan-brukerne-opplever-samhandlingen)