Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Frivillighetsarbeid hjemmesykepleien HO

26. oktober 2016

Hvordan benyttes resultatene fra brukererfaringsundersøkelser?

En systematisk oversiktsartikkel viser at det er gjennomført lite forskning om hvordan resultatene fra store brukererfaringsundersøkelser blir benyttet i lokalt kvalitetsarbeid, men også at det er vanlig å iverksette tiltak mot de svakeste resultatene.

Eldre kvinne som tar sine tabletter.

12. oktober 2016

Lengre liv med færre legemidler?

Eldre som bruker mange legemidler er blant problemstillingene i en ny systematisk oversikt fra en australsk forskergruppe som har sammenfattet studier om dødelighet hos eldre som bruker mange legemidler. Andre nye publikasjoner om pasientsikkerhet handler om sikker legemiddelbehandling, blodforgiftning, elektroniske sjekklister og forebygging av trykksår.

Nakke_ryggCOLOURBOX21199153_downsized

11. oktober 2016

Tiltak for oppfølging av lungefunksjon ved traumatisk høy ryggmargsskade

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet skal se på effekt av tiltak for å følge opp lungefunksjon i akuttfasen i sykehus hos pasienter med traumatisk, høy ryggmargsskade. Forskerne skal oppsummere tilgjengelig forskning på området.

lege_pasientundersøkelse

10. oktober 2016

Nytt hjelpemiddel for bedre pasientopplevelser

Kjenner du til dette hjelpemiddelet, som helsetjenesten kan trekke veksler på dersom man for eksempel skårer lavt i en brukererfaringsundersøkelse? Den nye guiden kan være til hjelp dersom man vil bidra til bedre pasientopplevelser.

Eldre dame i rullestol med pleier

7. oktober 2016

Ny publikasjon om læringsnettverk for eldre og kronisk syke

Det er indikasjoner på at læringsnettverkene for eldre og kronisk syke har bidratt til en retningsendring i tjenestene med økt oppmerksomhet på det som er viktigst for pasienten, heter det i en ny publikasjon fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

rapport ved pasientsengen_COLOURBOX10275418

22. september 2016

Kommuner sliter med mange reinnleggelser i sykehus

Noen kommuner klarer i stor grad å unngå at eldre blir reinnlagt i sykehus, mens andre sliter med å få dette til. Andelen reinnleggelser varierer fra under ti prosent til over det dobbelte.

Bulimi_COLOURBOX14919875_downsized

21. september 2016

Kognitiv atferdsterapi trolig litt bedre enn annen psykoterapi for voksne personer med bulimi

Sammenlignet med annen psykoterapi kan kognitiv atferdsterapi trolig være til litt mer hjelp for personer som lider av spiseforstyrrelsen bulimia nervosa, bulimi. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

sykepleier_pasient_blodtrykk_cropped_COLOURBOX579986

8. september 2016

Personellets trivsel kan påvirke pasientsikkerheten

Tiltak som bidrar til at helsepersonell trives på jobben og har et godt arbeidsmiljø har betydning for pasientsikkerheten. Dette er blant konklusjonene i en av de nye vitenskapelige publikasjonene om pasientsikkerhet.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)