Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Dette er et bile av en syk person i seng.

25. august 2016

Store forskjeller i overlevelse mellom sykehusene

Sannsynligheten for at pasienter er i live 30 dager etter en innleggelse, varierer mye mellom sykehusene, viser en kvalitetsmåling for 2015 fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Aller størst er forskjellene etter førstegangs hjerteinfarkt. Utviklingen går imidlertid i riktig retning.

Kognitiv_COLOURBOX8768952_downsized

25. august 2016

Noe økning av fysisk aktivitet med kognitiv terapi

Det kan være tungt å komme i gang med mosjon og fysisk aktivitet. Det gjelder både i rehabilitering av pasienter og i forebygging. Kognitiv terapi kan hjelpe, viser en systematisk forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Selvskading_COLOURBOX1040015downsized

5. juli 2016

Tiltak mot villet egenskade kan ha effekt

Flere sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade kan ha effekt, men det råder stor usikkerhet. Det viser en ny forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Tom sykehussengCOLOURBOX19569090_downsized

5. juli 2016

Riktig madrass kan redusere trykksår

Riktig type madrass i sykehussengene kan redusere utvikling av trykksår. Det viser en ny kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Slagbehandling_COLOURBOX17243432_downsized

28. juni 2016

Positiv effekt av intravenøs trombolyse gitt 3 til 4,5 timer etter slag

Intravenøs trombolyse gitt i tidsintervallet 3 til 4,5 timer etter iskemisk hjerneslag kan ha en positiv effekt. Det viser en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Personale og pasient

27. juni 2016

Best erfaringer med personalet

Pleiepersonalet og legene skårer best i en ny brukererfaringsundersøkelse som er gjennomført i norske sykehus. Pasientene er også fornøyd med hvordan pårørende blir ivaretatt. Mye kan likevel bli bedre i sykehusene, ifølge pasientene.

DiettogtreningCOLOURBOX9567560_downsized

17. juni 2016

Tiltak for barn og unge hjelper mot overvekt og fedme

Sammensatte livsstilstiltak reduserer trolig kroppsmasseindeks mer enn ingen, standard -eller minimale tiltak. Det viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Gravid i samtale2_COLOURBOX18094162_downsized

15. juni 2016

Få studier om tidlig samtale med gravide om levevaner

En ekstra samtale om røykevaner tidlig i svangerskapet kan hjelpe ferske eks-røykere å fortsatt være røykfrie fram til fødsel. Dokumentasjonen er for dårlig til å kunne si om én ekstra samtale hjelper flere gravide røykere å slutte. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)