Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

rapport ved pasientsengen_COLOURBOX10275418

22. september 2016

Kommuner sliter med mange reinnleggelser i sykehus

Noen kommuner klarer i stor grad å unngå at eldre blir reinnlagt i sykehus, mens andre sliter med å få dette til. Andelen reinnleggelser varierer fra under ti prosent til over det dobbelte.

Bulimi_COLOURBOX14919875_downsized

21. september 2016

Kognitiv atferdsterapi trolig litt bedre enn annen psykoterapi for voksne personer med bulimi

Sammenlignet med annen psykoterapi kan kognitiv atferdsterapi trolig være til litt mer hjelp for personer som lider av spiseforstyrrelsen bulimia nervosa, bulimi. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

sykepleier_pasient_blodtrykk_cropped_COLOURBOX579986

8. september 2016

Personellets trivsel kan påvirke pasientsikkerheten

Tiltak som bidrar til at helsepersonell trives på jobben og har et godt arbeidsmiljø har betydning for pasientsikkerheten. Dette er blant konklusjonene i en av de nye vitenskapelige publikasjonene om pasientsikkerhet.

Dette er et bile av en syk person i seng.

25. august 2016

Store forskjeller i overlevelse mellom sykehusene

Sannsynligheten for at pasienter er i live 30 dager etter en innleggelse, varierer mye mellom sykehusene, viser en kvalitetsmåling for 2015 fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Aller størst er forskjellene etter førstegangs hjerteinfarkt. Utviklingen går imidlertid i riktig retning.

Kognitiv_COLOURBOX8768952_downsized

25. august 2016

Noe økning av fysisk aktivitet med kognitiv terapi

Det kan være tungt å komme i gang med mosjon og fysisk aktivitet. Det gjelder både i rehabilitering av pasienter og i forebygging. Kognitiv terapi kan hjelpe, viser en systematisk forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Selvskading_COLOURBOX1040015downsized

5. juli 2016

Tiltak mot villet egenskade kan ha effekt

Flere sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade kan ha effekt, men det råder stor usikkerhet. Det viser en ny forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Tom sykehussengCOLOURBOX19569090_downsized

5. juli 2016

Riktig madrass kan redusere trykksår

Riktig type madrass i sykehussengene kan redusere utvikling av trykksår. Det viser en ny kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Slagbehandling_COLOURBOX17243432_downsized

28. juni 2016

Positiv effekt av intravenøs trombolyse gitt 3 til 4,5 timer etter slag

Intravenøs trombolyse gitt i tidsintervallet 3 til 4,5 timer etter iskemisk hjerneslag kan ha en positiv effekt. Det viser en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

(http://www.kunnskapssenteret.no/)