Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

jente med tannbørste

3. juli 2015

Korleis førebyggje karies hos dei minste barna?

Korleis kan vi førebyggje karies hos barn under fem år? I to nye forskingsoppsummeringar skal Kunnskapssenteret sjå om opplæring av foreldre og undersøking av tenner og munn hos dei aller minste barna har effekt.

Gravid mage_cropped_MSF

2. juli 2015

Gravide: Betre levevanar med tidleg rettleiing?

Får gravide betre levevanar hvis dei får ei rettleiingssamtale med helsepersonell i løpet av dei første tre månadene av svangerskapet?

Klokke med tall i uorden

1. juli 2015

Klokketest best sammen med andre tester

Klokketesten brukes for å kartlegge kognitive vansker hos voksne og eldre. Metoden kan være nyttig, men helst sammen med andre former for kognitive tester, viser ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Tann på blå bakgrunn

30. juni 2015

Kva effekt har fluorpensling hos barn under tre år?

Kunnskapssenteret skal oppsummere forsking om i kva grad det vil førebygge hull eller karies dersom barna får fluorpensling av tennene før dei har fylt tre år.

Bilde fra operasjon av mage, mørke rundt

30. juni 2015

Bedre kommunikasjon kan forebygge grove feil

Kommunikasjon er ett av forbedringsområdene som kan bidra til å forebygge at helt unødvendige og grove feil skjer, som for eksempel å operere på feil side eller glemme igjen utstyr inne i pasienten. Det fremgår av en ny systematisk oversikt som har evaluert studier om unødvendige feil.

Barnehender pa gitterCOLOURBOX6303826_Downsized

30. juni 2015

Lite forskning på tiltak for innsatte foreldre og deres barn

Det er usikkert om innsatte foreldre blir bedre foreldre av å få veiledning i foreldrerollen. Det viser en systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

Ung kvinne ser på vekt

29. juni 2015

Ingen effektstudier for gravide med spiseforstyrrelse

Spiseforstyrrelse ved graviditet kan føre til alvorlige helseskader for både mor og barn, men forskere ved Kunnskapssenteret har ikke identifisert noen studier om effekt av behandlingstiltak for denne gruppen.

Dette er et bilde av en sykepleier sammen med en pasient som får intravenøs.

29. juni 2015

Gode systemer er nødvendig for trygg bruk av metotreksat

Sykehuspersonell melder fra om få uønskede hendelser knyttet til cellegiften metotreksat, som også brukes som lavdosebehandling ved psoriasis og leddgikt – men de feilene som skjer kan true pasientens liv. Meldeordningen peker på flere områder som kan bidra til sikker bruk.

(http://www.kunnskapssenteret.no/Forsiden)