Kunnskapsbasert helsetjeneste

Forskningsoppsummering er bærebjelken i kunnskapsbaserte helsetjenester.

Jobb kunnskapsbasert

Kvalitet og pasientsikkerhet

Forbedringsarbeid, kvalitetsmåling og analyser av helsetjenesten.

Jobb med kvalitet

Våre publikasjoner

Forskningsoversikter, kvalitetsmålinger, læringsnotater, brukererfaringsundersøkelser, helsesystemanalyser, litteratursøk.

Finn publikasjon

Aktuelt

Dette er et bilde av en gruppe mennesker.

25. mai 2016

Pasientene mener at rusbehandlingen er blitt bedre

Behandlingen og behandlerne er blitt noe bedre i løpet av tre år, ifølge pasienter innen den tverrfaglige spesialiserte rusbehandlingen – men de peker på at det fortsatt er mye å ta tak i.

Dette er et bilde av en vevsprøve.

25. mai 2016

Retningslinje skal bidra til økt kvalitet innen patologi

Målrettet gjennomgang av vevsprøver og operasjonspreparater kan avdekke og forebygge feiltolking, ifølge ny amerikansk retningslinje.

Stetoskop_jorda_COLOURBOX3308685_Downsized

3. mai 2016

Globalt senter for oppsummert forskning i Beirut - GESI

Global Evidence Synthesis Initiative (GESI) har etablert et nytt sekretariat ved American University of Beirut. Dette er et internasjonalt konsortium som skal arbeide for informerte beslutninger ved hjelp av oppsummert forskning over hele verden, med særlig oppmerksomhet mot lav- og middelinntekstland.

Dette er et bilde av en pasient som får omsorg fra en pleier.

27. april 2016

Probiotika og tilførte tarmbakterier kan forebygge infeksjon

Probiotika og tilførte tarmbakterier kan forebygge gjentatt infeksjon med bakterien Clostridium difficile. Ny rapport har studert pasienter som har fått endret tarmens normale bakterieflora på grunn av antibiotikabehandling.

Kromosom_COLOURBOX9422284_downsized

14. april 2016

NIPT for å identifisere trisomi til høyrisikogravide i Norge?

NIPT har bedre diagnostisk treffbarhet enn KUB og vil gi færre invasive tester. Kostnader vil avhenge av hva slags testregime som velges. Det viser en ny metodevurdering fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

rapport ved pasientsengen_sv_hv_COLOURBOX10275418_cropped

5. april 2016

Peker på ledelsens rolle i pasientsikkerhetskulturen

Det bør gjennomføres nordiske undersøkelser av ledelsens rolle knyttet til pasientsikkerhetskulturen. Dette er blant anbefalingene i en nylig publisert rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nordisk ministerråd.

Detter er et bilde av hendene til to personer.

31. mars 2016

En av seks eldre blir reinnlagt i norske sykehus

Hele 11.000 av 70.000 eldre pasienter ble akutt reinnlagt i norske sykehus i 2014. Det er store variasjoner både mellom kommunene og sykehusene, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

TannreguleringCOLOURBOX2475832downsized

31. mars 2016

Effekt av behandlingstiltak innenfor kjeveortopedi

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet skal lage en systematisk oversikt av kjeveortopediskbehandling/tannregulering for barn og unge med bittavvik og tannstillingsfeil.

(http://www.kunnskapssenteret.no/Forsiden)