Nyheter

DatoArtikkelnavn
Kommuner sliter med mange reinnleggelser i sykehus
Kognitiv atferdsterapi trolig litt bedre enn annen psykoterapi for voksne personer med bulimi
Personellets trivsel kan påvirke pasientsikkerheten
Store forskjeller i overlevelse mellom sykehusene
Noe økning av fysisk aktivitet med kognitiv terapi
Tiltak mot villet egenskade kan ha effekt
Riktig madrass kan redusere trykksår
Positiv effekt av intravenøs trombolyse gitt 3 til 4,5 timer etter slag
Best erfaringer med personalet
Tiltak for barn og unge hjelper mot overvekt og fedme
Få studier om tidlig samtale med gravide om levevaner
God effekt av mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag
Fysisk trening kan ha en positiv effekt for personer som har fått kreftbehandling
Nytt hjelpemiddel i kommunikasjon etter pasientskade
Brukeren i sentrum under internasjonal markering
Skolebaserte gruppetiltak kan hjelpe barn og unge etter samlivsbrudd
Pasientene mener at rusbehandlingen er blitt bedre
Retningslinje skal bidra til økt kvalitet innen patologi
Globalt senter for oppsummert forskning i Beirut - GESI
Probiotika og tilførte tarmbakterier kan forebygge infeksjon
(http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter)