Nyheter

DatoArtikkelnavn
Tok grep og bedret pasientenes overlevelse
Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus
Brukerne er viktige i læringsnettverk om pasientforløp
Nye amerikanske anbefalinger for økt pasientsikkerhet
Samarbeidsverktøy for behandling er utviklet
Overfylt urinblære – en utfordring i sykehus
Ny utgave av Kunnskapskilden – blant annet om overlevelse
Kunnskapssenteret er nå en del av Folkehelseinstituttet
Helsebiblioteket må kutte i tilbudet
Usikker sosial effekt av tiltak i bo- og nærmiljø
Førstehjelpsopplæring til legfolk gir bedre ferdigheter
Pakkeforløp for kreft: spørreundersøkelser før innføringen
Psykoterapi og veiledning kan hjelpe risikofamilier
Intravenøs ernæringsbehandling kan bli sikrere
Foreldreveiledning og tidlig tannundersøkelse kan gi bedre tannhelse hos barn
Én av tre mener at pasientene får for mye legehjelp
Kortere ventetid når fastlegen ikke er full-booket
– Norsk helsetjeneste minst like god som i EU
Sjekklister kan motvirke feilaktige tanntrekkinger
Mye kan bli bedre i akuttmottakene
(http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter)