Nyheter

DatoArtikkelnavn
Reinnleggelse kan unngås med sammensatte tiltak
Hver syvende eldre blir lagt inn igjen i sykehus
Oppfølging kan øke etterlevelsen av faglige retningslinjer
Kunnskapssenteret til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet
Kva effekt har nye legemiddel på prostatakreft?
Kampanjer for å endre levevaner har små, fordelaktige effekter
Brukererfaringsundersøkelser er vanlig innen rehabilitering
Også pasientene kan bidra til god håndhygiene
Foreslår fem tiltak mot vold og aggresjon i helsetjenesten
Kva effekt har trening på personar med kreft?
Umulig å konkludere om naltrekson i lave doser er effektivt og sikkert
Samfunnsmedisiner ny Harkness Fellow
Sjekklister reduserer antall uønskede hendelser
Førebur brukarundersøkingar blant barn og unge
HTAi 2015
Kva effekt har behandling av personar som har ei eteforstyrring og diabetes?
Samstemming av legemiddellister kan redusere uønskede avvik
Norsk redaktør får svensk språkpris
Peker på risiko-områder ved ernæring i sykehus
Bruk av overlevelsesdata hindrer dødsfall
(http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter)