Nyheter

DatoArtikkelnavn
Samstemming av legemiddellister kan redusere uønskede avvik
Norsk redaktør får svensk språkpris
Peker på risiko-områder ved ernæring i sykehus
Bruk av overlevelsesdata hindrer dødsfall
Legemiddelfeil hjemme går stort sett bra
Infeksjoner i barnehager kan halveres
HTAi 2015
Nytt hjelpemiddel for å måle pasienterfaringer
Hvilke plasmaprodukt bør benyttes for transfusjon til pasienter i Norge?
Hyperbar oksygenbehandling kan hjelpe
For mange alarmer kan true pasientsikkerheten
Kva for implikasjonar har stamcellestøtte ved multippel sklerose?
Ny utgave av Kunnskapskilden – nå for primærhelsetjenesten
Internasjonalt forum vil bedre pasientsikkerheten
Varsler om nye metoder
Sjekkliste for trygg kirurgi gir resultater
Treningsbehandling kan hjelpe personer med CFS/ME
Helsebibliotekets redaksjonsutvalg søker nye medlemmer
Nye internasjonale resultater innen pasientsikkerhet
HPV-vaksine også til gutter?
(http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter)