Nyheter

DatoArtikkelnavn
Mye kan bli bedre i akuttmottakene
Ikke mulig å konkludere om stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose
Føflekkreft med spredning: Nye legemidler gir bedre effekt, men til en høy kostnad
Pasienter med akutt forvirring blir ofte oversett
Stor usikkerhet ved førerkorttester
Unik sjanse: Ett års betalt opphold i USA. Ny søknadsfrist 11. januar 2016
Eldre utvikler seg på Livscaféen
Trekker fram madrassens betydning mot trykksår
Færre hull med fluorpensling av melketenner
Er kunnskap fra kvalitativ forskning til å stole på?
Instrumenter for å vurdere selvmordsrisiko er ikke gode nok
Uønskede hendelser også i primærhelsetjenesten
Foreslo strekkoding av pasientprøver og vant 50.000
Ny utgave av Kunnskapskilden – blant annet om klokketesten
Preparater reduserer infeksjoner ved bruk av sentralt venekateter
Nye oversiktsartikler om postoperative sårinfeksjoner
Metodevurdering av test for å avklare kromosomavvik og bestemme kjønn
Helsepersonell har meldt frå om alvorlege skadar på barn
Slik beregnes 30-dagers overlevelse
Psykososiale tiltak for å førebyggje gjentatt eigenskade
(http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter)