Nyheter

DatoArtikkelnavn
Pasientene mener at rusbehandlingen er blitt bedre
Retningslinje skal bidra til økt kvalitet innen patologi
Globalt senter for oppsummert forskning i Beirut - GESI
Probiotika og tilførte tarmbakterier kan forebygge infeksjon
NIPT for å identifisere trisomi til høyrisikogravide i Norge?
Peker på ledelsens rolle i pasientsikkerhetskulturen
En av seks eldre blir reinnlagt i norske sykehus
Effekt av behandlingstiltak innenfor kjeveortopedi
For lite forskning på forebygging av kateterrelatert urinveisinfeksjon
Lite forskning om hvordan kommuner effektivt kan organisere sine habiliterings- og rehabiliteringstjenester
Usikker nytte av skjema i diabetesomsorgen
Nye fagprosedyrer fra Helse Bergen
Foreslår fem strategier for økt pasientsikkerhet
HADS er et godt screeningsverktøy for angst og depresjon
Alemtuzumab har best effekt og lavest kostnad blant MS-legemidlene
Ny prosedyre for å stabilisere mulig nakke- eller ryggskade
Sammenheng mellom pasientvolum og kvalitet for karkirurgi
To forskere fra Kunnskapssenteret på prestisjeliste
Meldesystemer og trening bedrer sikkerhetskulturen
Mer kvalitativ forskning i WHO-retningslinjer
(http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter)