Nyheter

DatoArtikkelnavn
Uønskede hendelser også i primærhelsetjenesten
Foreslo strekkoding av pasientprøver og vant 50.000
Ny utgave av Kunnskapskilden – blant annet om klokketesten
Preparater reduserer infeksjoner ved bruk av sentralt venekateter
Nye oversiktsartikler om postoperative sårinfeksjoner
Metodevurdering av test for å avklare kromosomavvik og bestemme kjønn
Helsepersonell har meldt frå om alvorlege skadar på barn
Slik beregnes 30-dagers overlevelse
Psykososiale tiltak for å førebyggje gjentatt eigenskade
God munnhygiene kan forebygge ventilator-lungebetennelse
Erfaringene med sykehusene blir stadig bedre
Prioritering – i verdens rikeste land
Hjelpemiddel kan sikre korrekt pasientinformasjon
Usikkert om behandling for personer med både spiseforstyrrelser og diabetes har effekt
Korleis førebyggje karies hos dei minste barna?
Gravide: Betre levevanar med tidleg rettleiing?
Klokketest best sammen med andre tester
Kva effekt har fluorpensling hos barn under tre år?
Bedre kommunikasjon kan forebygge grove feil
Lite forskning på tiltak for innsatte foreldre og deres barn
(http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter)