Nyheter

DatoArtikkelnavn
Foreslår fem tiltak mot vold og aggresjon i helsetjenesten
Kva effekt har trening på personar med kreft?
Umulig å konkludere om naltrekson i lave doser er effektivt og sikkert
Samfunnsmedisiner ny Harkness Fellow
Sjekklister reduserer antall uønskede hendelser
Førebur brukarundersøkingar blant barn og unge
HTAi 2015
Kva effekt har behandling av personar som har ei eteforstyrring og diabetes?
Samstemming av legemiddellister kan redusere uønskede avvik
Norsk redaktør får svensk språkpris
Peker på risiko-områder ved ernæring i sykehus
Bruk av overlevelsesdata hindrer dødsfall
Legemiddelfeil hjemme går stort sett bra
Infeksjoner i barnehager kan halveres
Nytt hjelpemiddel for å måle pasienterfaringer
Hvilke plasmaprodukt bør benyttes for transfusjon til pasienter i Norge?
Hyperbar oksygenbehandling kan hjelpe
For mange alarmer kan true pasientsikkerheten
Kva for implikasjonar har stamcellestøtte ved multippel sklerose?
Ny utgave av Kunnskapskilden – nå for primærhelsetjenesten
(http://www.kunnskapssenteret.no/Nyheter)