Hopp til innhold

Presseklipp

Du er her: Forsiden » Presseklipp  Utskrift

Her finner du de siste 15 presseklipp som omtaler Kunnskapssenteret. Tjenesten er levert av medieovervåkingstjenesten Retriever. Det er mulig å abonnere på presseklippene via RSS.


Overlevelsen varierer mellom norske sykehus

Det er tydelige forskjeller mellom norske sykehus i andelen pasienter som overlever hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd, men forskjellene er mindre enn før.

Nettavisen 27. november 2014
Landets beste distriktspsykiatriske sentre

Fastlegene gir de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) i Midt-Norge best karakter i landet. Det går fram av en undersøkelse i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Helse Midt-Norge 24. november 2014
Dagsseminar om metodevurdering for utstyrsindustrien 29. januar

Dagsseminaret i metodevurdering arrangeres for tredje gang og er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret og bransjeorganisasjonene for medisinsk utstyr.â â âDagsseminaret i metodevurdering vil bygge videre på de seminarene

Helsedirektoratet 23. november 2014
Gikk ned fra 200 til 85 kg - men prisen var høy

Bård Andersen har fått tarmslyng tre ganger, sprukken magesekk og bukhinnebetennelse. (Dagbladet): Bård Andersen har fått så store plager etter fedmekirurgi, at operasjonen må reverseres.

Dagbladet Pluss 22. november 2014
Nordmenn misfornøyde med utskrivingsrutiner

Nordmenn over 55 år er mindre fornøyde med informasjonen de får når de skrives ut fra sykehus enn jevnaldrende i andre land. Allmennlegene kommer også dårlig ut.

Forskning.no 21. november 2014
Misnøye med norske fastleger

Norske helsetjenester kommer dårligere ut på en rekke områder enn helsetjenestene i ti andre land, ifølge en fersk undersøkelse. Fastlegene har dårligere tid, og norske pasienter får ikke like god oppfølging etter sykehusoppholdet.

Nationen 20. november 2014
Pasientar opplever at fastlegane har dårleg tid

Norske helsetenester får dårlegare score på ei rekke område enn ti andre land i ei fersk undersøking. Fastlegane har dårlegare tid, og det manglar på oppfølging når ein vert skriven ut frå sjukehus.

Firda Tidend 20. november 2014
- Alle må bidra til klarere prioriteringer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i Helse- og omsorgstjenesten arrangerte 18.-19. november Helse i utvikling 14 - en konferanse om kvalitet og prioritering, hvor NOUen "Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten" stod i fokus.

LFH 20. november 2014
Åpning av Helse i utvikling 2014

Kjære alle sammen Takk for muligheten til å åpne denne sjuende konferansen i Helse i utvikling. Da jeg var her i fjor, var prioriteringsutvalget midt i arbeidet med utredningen.

Helse- og omsorgsdepartementet 20. november 2014
Hvem skal prioriteres i helsevesenet?

12. november la Nordheimutvalget fram sin utredning om prioritering av helsetjenesten. Dette var også tema under den årlige konferansen i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 19. november 2014
Nå skal pasientene få litt mer innflytelse over hvilke medisiner det offentlige skal betale for

Men de fire mannlige direktørene i Beslutningsforumet lar brukerrepresentanten ikke være med på å bestemme. Beslutningsforumet har møtt mye kritikk for sine lukkede dører.

Aftenposten - Login 19. november 2014
Vil ha Wikipedia-dugnad

Nettleksikonet Wikipedia preges av et borgerlig samfunnssyn, mener Frank Meyer, leder av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Han ber arbeiderbevegelsen sette kreftene inn for å redigere nettleksikonet.

FriFagbevegelse.no 19. november 2014
Kunnskapsbaserte prioriteringer?

Gode prioriteringer forutsetter god kunnskap, blogger Magne Nylenna i Dagens Medisin. Les bloggingen på dagensmedisin.no: Kunnskapsbaserte prioriteringer?

Legemiddelindustriforeningen 19. november 2014
Styrker akuttberedskapen med øvelse på fødestua

De sykehusansatte på Gravdal vil over nyttår endelig få øve på akutte keisersnitt. 2010: May Vollnes Johansen sammen med lille Oskar, som måtte ha akutthjelp da han kom til verden.

Lofotposten 18. november 2014
Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret, Lab Norge og LFH arrangerer Dagsseminar om metodevurdering

Tid: 29. januar kl. 09.30 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2. Oslo Påmelding:

LFH 18. november 2014