Hopp til innhold

Presseklipp

Du er her: Forsiden » Presseklipp  Utskrift

Her finner du de siste 15 presseklipp som omtaler Kunnskapssenteret. Tjenesten er levert av medieovervåkingstjenesten Retriever. Det er mulig å abonnere på presseklippene via RSS.


- Fødselsomsorgen kan bli bedre

Sykehusene må bli bedre på blant annet undervisning, trening og å følge sjekklister, skal de unngå alvorlige fødselsrifter.

VG Nett 31. oktober 2014
Skader på mor og barn kan forebygges

Flere skader på mor og barn under svangerskap og fødsel kan forebygges ved hjelp av standardisert undervisning, systematisk trening, sjekklister og gode IKT-systemer.

Den norske jordmorforening 31. oktober 2014
Disputerer om risikofaktorer for brystkreft

Gynekolog Julie Horn ved gyn-fødeavdelingen, Sykehuset Levanger, disputerer 31. oktober. Horns avhandling har tittelen Risk factors for breast cancer subtypes and breast cancer in old age. Prospective studies in Norwegian women.

Helse Nord-Trøndelag 30. oktober 2014
Fare for å forveksle Puri-Nethol (merkaptopurin) og propyltiouracil

Vi har mottatt melding om en pasient som ved en feil fikk Puri-Nethol (merkaptopurin) i stedet for propyltiouracil.

Statens legemiddelverk 28. oktober 2014
Bred innsats mot antibiotikaresistens

MEDISIN: Folkehelseinstituttet vil sette i verk en rekke tiltak for å bekjempe økende antibiotikaresistens. I første rekke skal forekomsten blant nordmenn kartlegges.

Dagsavisen 27. oktober 2014
Breispektra innsats mot antibiotikaresistens

Folkehelseinstituttet vil setje i verk fleire tiltak for å kjempe mot aukande antibiotikaresistens. I første rekke skal funna i befolkninga bli kartlagt.

Hordaland 27. oktober 2014
Smitteverntiltak i barnehage og skole gir færre infeksjoner

Faren for luftveisinfeksjoner og diaré blant barn kan halveres hvis barnehager og barneskoler setter i verk smitteverntiltak. Flere tiltak samtidig ser ut til å ha best effekt, viser en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Helsemedisinteknikk 27. oktober 2014
Tettere oppfølging på helsestasjonene av familier med spesielle behov

Tilpasset veiledning og opplæring kan være en god måte for helsestasjonen å bistå barnefamilier som har spesielle/ulike utfordringer. âDet viser en forskningsoppsummering som Kunnskapssenteret har gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet 24. oktober 2014
Kunnskapssenteret beklager uriktige dødstall

- Dessverre ble de små og usikre tallene brukt for å estimere hvor mange dødsfall som kunne skyldes pasientskader i hele landet. Det sier direktør i Kunnskapssenteret, Magne Nylenna.

Dagens Medisin 24. oktober 2014
- De ansatte på sykehusene bør få en beklagelse

- Kunnskapssenteret bør beklage til ansatte på sykehusene, mener Kjetil Kjenseth i Stortingets Helse - og omsorgskomite. - Det er åpenbart for dårlige tall.

Dagens Medisin 24. oktober 2014
Vil ta lærdom av ebola-krisen

- Norge, som en betydelig bidragsyter til globale helsespørsmål, ønsker å høste lærdom av ebolakrisen og se nærmere på innretningen av norsk helsebistand,

Bistandsaktuelt 23. oktober 2014
Dødstallene

Hvor mange nordmenn dør som følge av skader ved norske sykehus? Og hvor mange dødsfall kunne ha vært unngått?

Dagens Medisin 23. oktober 2014
Det var kanskje fristende å presentere litt dramatiske tall

Anders Baalsrud, seksjonsleder for pasientsikkerhet ved OUS mener at Kunnskapssenteret kunne ha vist mer ydmykhet.

Dagens Medisin 23. oktober 2014
Krever offisiell beklagelse fra Kunnskapssenteret

- Alle med litt innsikt i norsk medisin visste at dette ble feil, sier forsker etter at Kunnskapssenteret gikk ut med feil tall om sykehusskader og - dødsfall.

Dagens Medisin 23. oktober 2014
Mer av det samme?

Magne Nylenna og Camilla Stoltenberg spør i Dagens Næringsliv 11. oktober om kirurgi skal slanke de overvektige?

Dn.no 22. oktober 2014