Hopp til innhold

Presseklipp

Du er her: Forsiden » Presseklipp  Utskrift

Her finner du de siste 15 presseklipp som omtaler Kunnskapssenteret. Tjenesten er levert av medieovervåkingstjenesten Retriever. Det er mulig å abonnere på presseklippene via RSS.


Tettere oppfølging på helsestasjonene av familier med spesielle behov

Tilpasset veiledning og opplæring kan være en god måte for helsestasjonen å bistå barnefamilier som har spesielle/ulike utfordringer. âDet viser en forskningsoppsummering som Kunnskapssenteret har gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet 24. oktober 2014
Kunnskapssenteret beklager uriktige dødstall

- Dessverre ble de små og usikre tallene brukt for å estimere hvor mange dødsfall som kunne skyldes pasientskader i hele landet. Det sier direktør i Kunnskapssenteret, Magne Nylenna.

Dagens Medisin 24. oktober 2014
- De ansatte på sykehusene bør få en beklagelse

- Kunnskapssenteret bør beklage til ansatte på sykehusene, mener Kjetil Kjenseth i Stortingets Helse - og omsorgskomite. - Det er åpenbart for dårlige tall.

Dagens Medisin 24. oktober 2014
Vil ta lærdom av ebola-krisen

- Norge, som en betydelig bidragsyter til globale helsespørsmål, ønsker å høste lærdom av ebolakrisen og se nærmere på innretningen av norsk helsebistand,

Bistandsaktuelt 23. oktober 2014
Dødstallene

Hvor mange nordmenn dør som følge av skader ved norske sykehus? Og hvor mange dødsfall kunne ha vært unngått?

Dagens Medisin 23. oktober 2014
Det var kanskje fristende å presentere litt dramatiske tall

Anders Baalsrud, seksjonsleder for pasientsikkerhet ved OUS mener at Kunnskapssenteret kunne ha vist mer ydmykhet.

Dagens Medisin 23. oktober 2014
Krever offisiell beklagelse fra Kunnskapssenteret

- Alle med litt innsikt i norsk medisin visste at dette ble feil, sier forsker etter at Kunnskapssenteret gikk ut med feil tall om sykehusskader og - dødsfall.

Dagens Medisin 23. oktober 2014
Mer av det samme?

Magne Nylenna og Camilla Stoltenberg spør i Dagens Næringsliv 11. oktober om kirurgi skal slanke de overvektige?

Dn.no 22. oktober 2014
Trenger oversikt over pasientenes legemiddelbruk

Oversikten over pasientenes legemiddelbruk er mangelfull, og legemiddelinformasjonen er lite pasientvennlig. Vurderingene er riktig, men det er lite nytt i tiltakene som foreslås, mener Per T. Lund i Apotekforeningen.

Apotekforeningen 22. oktober 2014
OUS må ha nye bygg

52 prosent av hele arealet til OUS er i utilfredsstillende eller svært dårlig teknisk stand. OUS behøver nye bygg som er egnet for moderne sykehusdrift. Vi har ikke råd til å la være - og ingen tid å miste. Tone Ikdahl, dr.med.

Dagens Medisin 20. oktober 2014
Svensk overlege om stamcelletransplantasjon: - Kan virke på en av tre MS-syke

Den svenske overlegen Joachim Burman forstår ikke hvorfor behandlingen han mener kan virke på en av tre MS-syke ikke er tatt permanent i bruk i Norge for lengst. - Jeg vet ikke hvorfor de ikke er i gang.

VG Nett 18. oktober 2014
De har punget ut hundretusener for MS-behandling i utlandet

Mens norske leger har kranglet, har minst 20 desperate norske MS-pasienter bladd opp hundretusner av kroner og reist til utlandet for å få livet tilbake.

VG Nett 18. oktober 2014
Kappløpet mot tiden

I rekordfart lages Ebola-vaksiner som nå skal testes ut på mennesker. 11. 500 doser er trolig klare i januar. På et hjemmekontor i Maridalen i Oslo sitter to pensjonerte forskere med briljante akademiske cv-er.

Aftenposten - Login 17. oktober 2014
Ebola-krisen kunne vært unngått

4500 ebola-dødsfall i Vest-Afrika har fyrt opp debatten om helsebistand. Har Norge og andre bistandsland bommet med støtten til store helsefond?

Bistandsaktuelt 17. oktober 2014
- Hjelpen etter fedmeoperasjon er for dårlig

Det er ikke det at det utføres for mange operasjoner som er problemet, mener Jørgen Foss.

Side 2 16. oktober 2014