Hopp til innhold

Presseklipp

Du er her: Forsiden » Presseklipp  Utskrift

Her finner du de siste 15 presseklipp som omtaler Kunnskapssenteret. Tjenesten er levert av medieovervåkingstjenesten Retriever. Det er mulig å abonnere på presseklippene via RSS.


Nå får nybakte foreldre hjemmebesøk

- Dette er en sårbar periode for mange familier. Det kan hende at barnet ikke sover, at det gråter mye, eller at det ikke vil ta til seg morsmelk.

Adresseavisen 15. april 2014
Nå får alle nybakte foreldre hjemmebesøk

I dag reiser nybakte mødre raskere hjem fra sykehuset enn for få år siden. - Dette er en sårbar periode for mange familier. Det kan hende at barnet ikke sover, at det gråter mye, eller at det ikke vil ta til seg morsmelk.

Fædrelandsvennen 15. april 2014
Nå får alle nybakte foreldre hjemmebesøk

I dag reiser nybakte mødre raskere hjem fra sykehuset enn for få år siden. - Dette er en sårbar periode for mange familier. Det kan hende at barnet ikke sover, at det gråter mye, eller at det ikke vil ta til seg morsmelk.

Aftenposten - Login 15. april 2014
Anbefaler tettere oppfølgning i barseltiden

Tilbudet til spedbarn og nye foreldre bør styrkes i de første fjorten dagene etter fødselen både med oppsøkende tjenester og lett tilgjengelig informasjon. Dette anbefaler Helsedirektoratet i en ny retningslinje.

Helsedirektoratet 15. april 2014
Forretningsmodellen en kritisk sukessfaktor

Mens en forretningside forklarer HVA virksomheten gjør, beskriver en forretningsmodell kort HVORDAN virksomheten: dekker behov og skaper, leverer, og fanger opp økonomiske- og kundeverdier på et psykologisk-,

IKTnytt.no 14. april 2014
- Vent med å kutte navlestrengen

Heller ikke dårlige nyfødte bør avnavles før det har gått ett minutt, ifølge ny prosedyre i Møre og Romsdal. Jordmor håper andre sykehus følger etter.

Dagens Medisin 14. april 2014
En av tre i kontakt med sykehus

Omlag 1,8 mill. pasienter var på sykehus i fjor. 35 prosent av befolkningen hadde én eller flere behandlinger ved sykehus. Det kan styrke argumentene for sykehuset i Flekkefjord.

Avisen Agder 11. april 2014
Vi tygger nikotin som aldri før

Vi kjøper stadig mer nikotinholdige legemidler. Røykeslutt-medisin på resept, har derimot fått en knekk. Bivirkninger kan ha skylden.

Forskning.no 10. april 2014
Uten verdi

Ill: Yay Micro. Pasienters vurdering av behandlingen sier mer om pasienten selv enn om sykehuskvaliteten, i følge en studie fra Centre for Health Economics ved universitetet i York,

Den norske tannlegeforenings Tidende 10. april 2014
Fortsatt uforståelige dødstall

Tross ny gransking er det fortsatt ingen som forstår hvorfor flere pasienter dør ved Sørlandet sykehus enn de fleste andre i Norge.

Fædrelandsvennen - Login 09. april 2014
Hva med å sjekke om det virker?

Inkluderende arbeidsliv, behandling av overgripere, sykemelding på videregående Staten iverksetter mange tiltak som skal bedre samfunn, men virkningene er som oftest usikre.

NRK 08. april 2014
Én av fire tredjeklassinger har et vektproblem

3,5 prosent av tredjeklassingene har fedme, mens 12,3 prosent er overvektige. I åttende klasse er andelen noe lavere. Her er 238 ungdommer over normalvekt. Det viser resultatene etter veiing og måling av elever i 3. og 8.

Adresseavisen 07. april 2014
Viktig med dialog om kvalitetsmålinger

Kunnskapssenteret går ikke i skyttergraven, tvert imot: Vi beveger oss i åpent lende, der vi har god dialog med sykehus som ønsker å diskutere hvordan de kommer ut i våre kvalitetsmålinger.

Dagens Medisin 07. april 2014
Små forskjeller i effekt, store forskjeller i pris

Det er usikkert om nye blodssukkersenkende legemidler har mer effekt på dødelighet enn dagens anbefalte behandling for pasienter med type 2 diabetes. Det viser en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

Helsemedisinteknikk 04. april 2014
Usikker langtidseffekt av nye diabetesmedisiner

Effekten av nye blodssukkersenkende legemidler på blant annet dødelighet er dårlig dokumentert. Sammenlignet med eldre medisiner for type 2-diabetes, er langtidsvirkningene usikre.

Dagens Medisin 03. april 2014