Prosjekter

Diagnostikk av trisomi 21, 18 og 13 og diagnostikk av kjønn fra foster basert på blodprøve fra den gravide
Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade
Effekt av manuelle intervensjoner for behandling av spedbarn med nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser (KISS)
Forebyggende effekt av fluorpensling på karies i tenner hos barn under tre år
Effekt av tidlig tann- og munnundersøkelse hos barn i alderen 0-5 år
Effekt av tidlig samtale om sunne levevaner med gravide
Effekter av foreldreopplæring for å forebygge karies hos barn fra 0 til og med 5 år
Effekt av ulike former for organisering av habilitering- og rehabiliteringstjenester i kommunen til brukere med nevrologiske tilstander
Prognose og oppfølging av ekstremt premature barn
Effekt av førstehjelpsopplæring på skoler, arbeidsplasser, frivillige organisasjoner og idrettslag
Effekt av fysisk aktivitet og trening for personer med kreft
Effekten av forebyggingstiltak mot demens
Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Behandling av personer som både har spiseforstyrrelse og diabetes
Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) – til pasienter med multippel sklerose (MS)
Måling av pasienterfaringer på sengepostnivå, Helse Møre og Romsdal HF
Pasienterfaringer på sengepostnivå på Lovisenberg
Bruk av MRI ved diagnostikk av arvelig mamma med BRCA genfeil
Legemidler til bruk ved metastaserende prostatakreft
Legemidler ved inoperabel eller metastatisk malignt melanom
(http://www.kunnskapssenteret.no/Prosjekter)