Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type

2014

2014 S100B sammenliknet med CT ved lettere hodeskader Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og ungdommer Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Spiralinnsetting i forbindelse med abort Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 God håndtering av alvorlige, uønskede hendelser i helsetjenesten Notat
2014 Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet Notat
2014 Smitteoverføring ved akupunktur Notat
2014 Motiverende samtale – reduserer det alkoholkonsum hos unge? Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Måleegenskaper ved den norske versjonen av Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) Notat
2014 Prioritering - Er alle gode ting bare tre? Kronikk
2014 Uønskede hendelser under svangerskap, fødsel og barseltid Notat
2014 Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark Notat
2014 Magnetresonanstomografi ved undersøkelse av nakkeskade Notat
2014 Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Organization of nursing care in three Nordic countries: relationships between nurses’ workload, level of involvement in direct patient care, job satisfaction, and intention to leave Vitenskapelig artikkel
2014 Tiltak for å forebygge og håndtere vold og aggresjon mellom ungdom og ungdomsarbeidere Notat
2014 Effekt av tiltak rettet mot å rekruttere fosterforeldre Notat
2014 Implementing large-scale programmes to optimise the health workforce in low- and middle-income settings: a multicountry case study synthesis Vitenskapelig artikkel
2014 Effekt av smitteverntiltak i barnehager og skoler Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Kan andre enn leger stå for hiv-behandling? Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Kalsiumtilskudd kan forebygge høyt blodtrykk hos gravide Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Qualitative Research Synthesis: How the Whole Can Be Greater than the Sum of Its Parts Vitenskapelig artikkel
2014 Tiltak for å øke etterlevelse av hormonell prevensjon Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Dødelige bivirkninger ved bruk av bevacizumab Omtale av oversikt
2014 Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdom Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Varmetiltak kan gi brannskade Notat
2014 Hydrokortison forebygger trolig posttraumatisk stresslidelse Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste? Omtale av Cochrane-oversikt