Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type

2014

2014 Uønskede hendelser under svangerskap, fødsel og barseltid Notat
2014 Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark Notat
2014 Magnetresonanstomografi ved undersøkelse av nakkeskade Notat
2014 Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Organization of nursing care in three Nordic countries: relationships between nurses’ workload, level of involvement in direct patient care, job satisfaction, and intention to leave Vitenskapelig artikkel
2014 Tiltak for å forebygge og håndtere vold og aggresjon mellom ungdom og ungdomsarbeidere Notat
2014 Effekt av tiltak rettet mot å rekruttere fosterforeldre Notat
2014 Implementing large-scale programmes to optimise the health workforce in low- and middle-income settings: a multicountry case study synthesis Vitenskapelig artikkel
2014 Effekt av smitteverntiltak i barnehager og skoler Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Kan andre enn leger stå for hiv-behandling? Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Kalsiumtilskudd kan forebygge høyt blodtrykk hos gravide Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Qualitative Research Synthesis: How the Whole Can Be Greater than the Sum of Its Parts Vitenskapelig artikkel
2014 Tiltak for å øke etterlevelse av hormonell prevensjon Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Dødelige bivirkninger ved bruk av bevacizumab Omtale av oversikt
2014 Effekter av mer enn tre måneders organisert oppfølging på fysisk aktivitet og kosthold hos personer med økt risiko for livsstilsrelatert sykdom Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Varmetiltak kan gi brannskade Notat
2014 Hydrokortison forebygger trolig posttraumatisk stresslidelse Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste? Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Fysisk aktivitet under strålebehandling Notat
2014 Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013. PasOpp-rapport
2014 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivå PasOpp-rapport
2014 Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Konsekvenser for levende giver ved nyredonasjon Omtale av oversikt
2014 Sjekkliste for utarbeiding av protokoll for implementering og evaluering av tiltak i helsetjenesten Notat − hasteoppdrag
2014 Egne fengselsavdelinger for utenlandske statsborgere Notat
2014 Tiltak for å forebygge og redusere menneskehandel, eller støtte og rehabilitere ofre for menneskehandel Notat
2014 The use of data from national and other large-scale user experience surveys in local quality work: a systematic review Vitenskapelig artikkel
2014 Synet blir bedre med VEGF-hemmere hos personer som har blodpropp i øyet Omtale av Cochrane-oversikt
2014 To lag med hansker øker sikkerheten for helsepersonell Omtale av Cochrane-oversikt