Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type

2014

2014 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - systematisk litteratursøk med tematisk sortert referanseliste Notat
2014 Beslutningsstøtte til pasienter gir mer brukermedvirkning ved undersøkelse og behandling Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Effect of new anti-diabetic medications in combination with metformin compared to sulfonylurea in combination with metformin in patients with type 2 diabetes Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Screening gjør utposning av hovedpulsåren mindre farlig Populærvitenskapelig artikkel
2014 Immediate health consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Forebygging av gjengtilknytning blant unge under soning Notat
2014 Tiltak for økt overlevelse etter hoftebrudd Notat
2014 Måleegenskaper ved den norske versjonen av California Verbal Learning Test II (CVLT-II) Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Effect of abdominal aortic aneurysm screening Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Cost-effectiveness of a HPV-vaccination catch-up program for females aged 26 years or younger in a Norwegian setting Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Effect of catch-up HPV vaccination of young women Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Effekt av, og erfaringer med, tiltak for å øke befolkningens tillit til politiet Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Helseeffekter av å fortsette i arbeid etter pensjonsalder Notat
2014 Effekter av tiltak mot sykefravær og uførhet hos helsepersonell Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Fysisk trening bedrer generell funksjon hos personer med hjerneslag Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Effekt av elektronisk timebestilling hos fastlegen Notat
2014 Case definitions for chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): a systematic review Vitenskapelig artikkel
2014 Fysisk trening for depresjon Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Langtidseffekter etter fedmekirurgi Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Patient-reported experiences with hospitals: comparison of proxy and patient scores using propensity-score matching Vitenskapelig artikkel
2014 Prevalence, patterns and predictors of nursing care left undone in European hospitals: results from the multicountry cross-sectional RN4CAST study Vitenskapelig artikkel
2014 Kunnskapsskilden Nyhetsbrev

2013

2013 Risks to patient safety associated with implementation of electronic applications for medication management in ambulatory care - a systematic review Vitenskapelig artikkel
2013 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013, lokale resultater PasOpp-rapport
2013 Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultater PasOpp-rapport
2013 Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Metoderapport PasOpp-rapport
2013 Hva er oppsummert forskning? Film
2013 Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehus Vitenskapelig artikkel
2013 Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenesten Vitenskapelig artikkel
2013 Does personality moderate the effects of mindfulness training for medical and psychology students? Vitenskapelig artikkel