Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2013 Mindfulness Training for Stress Management: A Randomised Controlled Study of Medical and Psychology Students Vitenskapelig artikkel
2013 Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2013 Notat
2013 Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Nasjonale resultater PasOpp-rapport
2013 Illness perceptions in patients receiving rheumatology rehabilitation: association with health and outcomes at 12 months Vitenskapelig artikkel
2013 Psychometric properties of the Norwegian version of the patient generated index in patients with rheumatic diseases participating in rehabilitation or self-management programmes Vitenskapelig artikkel
2013 Patients with well-established Ankylosing Spondylitis show limited deterioration in a ten-year prospective cohort study Vitenskapelig artikkel
2013 Which Roland-Morris Disability Questionnaire? Rasch analysis of four different versions tested in a Norwegian population Vitenskapelig artikkel
2013 Comparative responsiveness and minimal change of the Knee Quality of Life 26-item (KQoL-26) questionnaire Vitenskapelig artikkel
2013 Influensavaksine til eldre som bor på institusjon Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Influensavaksine til eldre utenfor institusjon Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Influensavaksine til friske barn Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Influensavaksine til helsepersonell som arbeider med personer over 60 år Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Measurement properties of instruments for assessing self-efficacy in patients with rheumatic diseases: a systematic review Vitenskapelig artikkel
2013 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2013 PasOpp-rapport
2013 Antivirals for influenza: a summary of a systematic review and meta-analysis of observational studies Vitenskapelig artikkel
2013 Effekt av enerom sammenlignet med kontaktsmitteisolat Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Brukerundersøkelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste: en beskrivelse av utvalgte kunnskapskilder fra andre land. Notat − hasteoppdrag
2013 Overvåking av blod i Norge. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Andre uønskede hendelser 2012. Rapport fra Hemovigilansgruppen
2013 Online-vurderinger – sammenheng med systematiske brukerundersøkelser og kliniske målinger? Notat
2013 Health technology assessment of the different dialysis modalities in Norway Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Tidlig støttet utskriving kan være trygt og effektivt for pasienter med hjerneslag Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Trening hjemme kan være like effektivt som trening i rehabiliteringssenter for pasienter med totalprotese i hoften Omtale av oversikt
2013 Tonsillektomi kan redusere tonsillitt Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Effekt av sein versus tidlig avnavling ved fødsel av fullbårne barn Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Effekt av sein versus tidlig avnavling ved for tidlig fødsel Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Total somatic symptom score as a predictor of health outcome in somatic symptom disorders Vitenskapelig artikkel
2013 Forveksling av legemidler Notat
2013 Acetylsalicylic acid (ASA) in prevention of cancer Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Mulig smitte med multiresistent Klebsiella etter bronkoskopi Læringsnotat
2013 Liten, men positiv effekt av elektroniske tiltak for egenomsorg for pasienter med type 2 diabetes Omtale av Cochrane-oversikt