Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2014 Årsrapport 2013 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Notat
2014 Overvåking av blod i Norge 2012 Rapport fra Hemovigilansgruppen
2014 SO-PLS as an exploratory tool for path modelling Vitenskapelig artikkel
2014 Det norske helsesystemet 2013 Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Tiltak for å bedre farmasøyttjenesten Notat
2014 Tiltak for å bedre pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling Notat
2014 Uønskede pasienthendelser knyttet til prøver og undersøkelser Læringsnotat
2014 Tiltak for å øke sosial integrering av innvandrere og deres familier Notat
2014 Boligsosiale tiltak for vanskeligstilte i Norge Notat
2014 Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 3 – kols og cystisk fibrose Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Arbeidsmiljøfaktorer kan påvirke ansattes psykiske helse Omtale av oversikt
2014 Progesteron for å forhindre for tidlig fødsel hos kvinner med økt risiko Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Patient evaluation of hospital outcomes: an analysis of open-ended comments from extreme clusters in a national survey Vitenskapelig artikkel
2014 Mindre smerte etter internettbasert psykologisk terapi Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Fysisk trening bedrer kognitiv funksjon hos personer med demens Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Usikkert om lengre antibiotikakur har effekt ved borreliainfeksjon Omtale av oversikt
2014 Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Psykologisk terapi kan muligens redusere smerte og øke funksjonsevne hos barn med kronisk eller tilbakevendende hodepine Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Forebygging av ideologisk radikalisering Notat
2014 Gynecological consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Notat
2014 Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdom Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag Notat
2014 Nasjonale elektroniske meldeordninger i spesialisthelsetjenesten: Hvilke finnes, hvilke effekter har de, og hvordan evalueres meldeordningene? Notat
2014 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - systematisk litteratursøk med tematisk sortert referanseliste Notat
2014 Beslutningsstøtteverktøy gir mer kunnskap og brukermedvirkning Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Effect of new anti-diabetic medications in combination with metformin compared to sulfonylurea in combination with metformin in patients with type 2 diabetes Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Screening gjør utposning av hovedpulsåren mindre farlig Populærvitenskapelig artikkel
2014 Immediate health consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Rapport fra Kunnskapssenteret