Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2014 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehus PasOpp-rapport
2014 Validering av journalinformasjon med henblikk på henvisning og utskriving ved planlagt sykehusbehandling Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Rapport fra Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2013 Rapport fra pasientsikkerhetskampanjen
2014 Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender 24-7" 2011 – 2013 Rapport fra pasientsikkerhetskampanjen
2014 Urinlekkasje – effektivt med bekkenbunnstrening? Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Rehabilitering av kvinner i fengsel Notat
2014 Legemiddelet ivakaftor for cyctisk fibrose og ordningen med individuell refusjon Notat
2014 Effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold/skader i tilknytning til skjenkesteder Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Årsrapport 2013 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Notat
2014 Overvåking av blod i Norge 2012 Rapport fra Hemovigilansgruppen
2014 SO-PLS as an exploratory tool for path modelling Vitenskapelig artikkel
2014 Det norske helsesystemet 2013 Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Tiltak for å bedre farmasøyttjenesten Notat
2014 Tiltak for å bedre pasienters etterlevelse av legemiddelbehandling Notat
2014 Uønskede pasienthendelser knyttet til prøver og undersøkelser Læringsnotat
2014 Tiltak for å øke sosial integrering av innvandrere og deres familier Notat
2014 Boligsosiale tiltak for vanskeligstilte i Norge Notat
2014 Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 3 – kols og cystisk fibrose Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Arbeidsmiljøfaktorer kan påvirke ansattes psykiske helse Omtale av oversikt
2014 Progesteron for å forhindre for tidlig fødsel hos kvinner med økt risiko Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Patient evaluation of hospital outcomes: an analysis of open-ended comments from extreme clusters in a national survey Vitenskapelig artikkel
2014 Mindre smerte etter internettbasert psykologisk terapi Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Fysisk trening bedrer kognitiv funksjon hos personer med demens Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Usikkert om lengre antibiotikakur har effekt ved borreliainfeksjon Omtale av oversikt
2014 Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Psykologisk terapi kan muligens redusere smerte og øke funksjonsevne hos barn med kronisk eller tilbakevendende hodepine Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Forebygging av ideologisk radikalisering Notat
2014 Gynecological consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Notat
2014 Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression Omtale av Cochrane-oversikt