Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2014 Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste? Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Fysisk aktivitet under strålebehandling Notat
2014 Pasienterfaringer med norske sykehus: Nasjonale resultater i 2013. PasOpp-rapport
2014 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013. Resultater på sykehusnivå PasOpp-rapport
2014 Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Konsekvenser for levende giver ved nyredonasjon Omtale av oversikt
2014 Sjekkliste for utarbeiding av protokoll for implementering og evaluering av tiltak i helsetjenesten Notat − hasteoppdrag
2014 Egne fengselsavdelinger for utenlandske statsborgere Notat
2014 Tiltak for å forebygge og redusere menneskehandel, eller støtte og rehabilitere ofre for menneskehandel Notat
2014 The use of data from national and other large-scale user experience surveys in local quality work: a systematic review Vitenskapelig artikkel
2014 Synet blir bedre med VEGF-hemmere hos personer som har blodpropp i øyet Omtale av Cochrane-oversikt
2014 To lag med hansker øker sikkerheten for helsepersonell Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Stakeholder views on the incorporation of traditional birth attendants into the formal health systems of low- and middle-income countries: a qualitative analysis of the HIFA2015 and CHILD2015 email discussion forums Vitenskapelig artikkel
2014 A summary to communicate evidence from systematic reviews to the public improved understanding and accessibility of information: a randomized controlled trial Vitenskapelig artikkel
2014 Optimizing the world’s nursing and midwifery roles to meet the Millennium Development Foals for maternal and child health more effectively Vitenskapelig artikkel
2014 Trening har effekt på hofteartrose Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Jerntilskudd til blodgivere Omtale av Cochrane-oversikt
2014 An observational study: associations between nurse-reported hospital characteristics and estimated 30-day survival probabilities Vitenskapelig artikkel
2014 Kirurgisk behandling ved fedme Notat
2014 Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens - oppdatert systematisk litteratursøk Notat
2014 Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) som nasjonale kvalitetsindikatorer – kvalitetskriterier og standard utviklingsprosess Notat
2014 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehus PasOpp-rapport
2014 Validering av journalinformasjon med henblikk på henvisning og utskriving ved planlagt sykehusbehandling Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Rapport fra Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2013 Rapport fra pasientsikkerhetskampanjen
2014 Sluttrapport for pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender 24-7" 2011 – 2013 Rapport fra pasientsikkerhetskampanjen
2014 Urinlekkasje – effektivt med bekkenbunnstrening? Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Rehabilitering av kvinner i fengsel Notat
2014 Legemiddelet ivakaftor for cyctisk fibrose og ordningen med individuell refusjon Notat
2014 Effekter av tiltak mot overskjenking, skjenking til mindreårige og alkoholrelatert vold/skader i tilknytning til skjenkesteder Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Årsrapport 2013 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Notat