Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2014 Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens Notat
2014 Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdom Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag Notat
2014 Nasjonale elektroniske meldeordninger i spesialisthelsetjenesten: Hvilke finnes, hvilke effekter har de, og hvordan evalueres meldeordningene? Notat
2014 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - systematisk litteratursøk med tematisk sortert referanseliste Notat
2014 Beslutningsstøtte til pasienter gir mer brukermedvirkning ved undersøkelse og behandling Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Effect of new anti-diabetic medications in combination with metformin compared to sulfonylurea in combination with metformin in patients with type 2 diabetes Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Screening gjør utposning av hovedpulsåren mindre farlig Populærvitenskapelig artikkel
2014 Immediate health consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Forebygging av gjengtilknytning blant unge under soning Notat
2014 Tiltak for økt overlevelse etter hoftebrudd Notat
2014 Måleegenskaper ved den norske versjonen av California Verbal Learning Test II (CVLT-II) Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Effect of abdominal aortic aneurysm screening Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Norway – Health system review Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Cost-effectiveness of a HPV-vaccination catch-up program for females aged 26 years or younger in a Norwegian setting Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Effect of catch-up HPV vaccination of young women Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Effekt av, og erfaringer med, tiltak for å øke befolkningens tillit til politiet Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Helseeffekter av å fortsette i arbeid etter pensjonsalder Notat
2014 Effekter av tiltak mot sykefravær og uførhet hos helsepersonell Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Fysisk trening bedrer generell funksjon hos personer med hjerneslag Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Effekt av elektronisk timebestilling hos fastlegen Notat
2014 Case definitions for chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): a systematic review Vitenskapelig artikkel
2014 Fysisk trening for depresjon Omtale av Cochrane-oversikt
2014 Langtidseffekter etter fedmekirurgi Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Patient-reported experiences with hospitals: comparison of proxy and patient scores using propensity-score matching Vitenskapelig artikkel
2014 Prevalence, patterns and predictors of nursing care left undone in European hospitals: results from the multicountry cross-sectional RN4CAST study Vitenskapelig artikkel
2014 Kunnskapsskilden Nyhetsbrev

2013

2013 Litteratursøk Vitenskapelig artikkel
2013 Informasjonskilder for kunnskapsbasert praksis Vitenskapelig artikkel