Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2013 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2013 PasOpp-rapport
2013 Antivirals for influenza: a summary of a systematic review and meta-analysis of observational studies Vitenskapelig artikkel
2013 Effekt av enerom sammenlignet med kontaktsmitteisolat Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Brukerundersøkelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste: en beskrivelse av utvalgte kunnskapskilder fra andre land. Notat − hasteoppdrag
2013 Overvåking av blod i Norge. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Andre uønskede hendelser 2012. Rapport fra Hemovigilansgruppen
2013 Online-vurderinger – sammenheng med systematiske brukerundersøkelser og kliniske målinger? Notat
2013 Health technology assessment of the different dialysis modalities in Norway Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Tidlig støttet utskriving kan være trygt og effektivt for pasienter med hjerneslag Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Trening hjemme kan være like effektivt som trening i rehabiliteringssenter for pasienter med totalprotese i hoften Omtale av oversikt
2013 Tonsillektomi kan redusere tonsillitt Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Effekt av sein versus tidlig avnavling ved fødsel av fullbårne barn Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Effekt av sein versus tidlig avnavling ved for tidlig fødsel Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Total somatic symptom score as a predictor of health outcome in somatic symptom disorders Vitenskapelig artikkel
2013 Forveksling av legemidler Notat
2013 Acetylsalicylic acid (ASA) in prevention of cancer Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Mulig smitte med multiresistent Klebsiella etter bronkoskopi Læringsnotat
2013 Liten, men positiv effekt av elektroniske tiltak for egenomsorg for pasienter med type 2 diabetes Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Hjertesvikt: Individuell og tverrfaglig oppfølging kan gi færre reinnleggelser Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Opplæring i egenmestring for personer med schizofreni gir trolig færre reinnleggelser Omtale av oversikt
2013 Schizofreni: Usikkert om opplæring forebygger reinnleggelser Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Notat
2013 Electroconvulsive therapy during pregnancy: a systematic review of case studies Vitenskapelig artikkel
2013 Hva gjøres for å bedre pasientsikkerheten? Satsinger i sju land Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Testing Treatments - Hva virker? Bok
2013 Pasienten som medvirker og kunnskapshåndterer Vitenskapelig artikkel
2013 Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010 Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner? Vitenskapelig artikkel
2013 Cochrane i Norge - Hvordan formidler vi resultatene fra Cochrane-oversikter? Vitenskapelig artikkel
2013 Medisinsk kunnskap før og nå: Fra teori til systematiske oversikter Vitenskapelig artikkel
2013 Kunnskapsbasert politikkutforming Vitenskapelig artikkel