Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2013 Hjertepumper (LVAD) som varig behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale resultater i 2012 PasOpp-rapport
2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater Helse Midt PasOpp-rapport
2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Vest PasOpp-rapport
2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Sør-Øst PasOpp-rapport
2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Nord PasOpp-rapport
2013 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012. Metoderapport PasOpp-rapport
2013 Uønskede hendelser knyttet til vikarbruk i spesialisthelsetjenesten Læringsnotat
2013 Tarmkreftscreening virker Populærvitenskapelig artikkel
2013 Melde for å lære – en beskrivelse av etableringen av Meldeordningen (§3-3) for uønskede pasienthendelser i Kunnskapssenteret i 2012 Notat
2013 Trisykliske antidepressiva har muligens ingen behandlingseffekt hos barn med depresjon Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Nyere antidepressiva kan være til nytte for barn med depressive lidelser Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Transparent Guideline Methodology Needed Synspunkt
2013 Sammenhengen mellom inntak av alkoholholdige drikker og risiko for hjerte- og karsykdom Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Effekt av konservativ behandling for pasienter med overvekt og fedme Omtale av oversikt
2013 Effekt av livsstilsbehandling hos barn og unge med overvekt og fedme Omtale av oversikt
2013 Forebyggende hjemmebesøk til eldre – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste Notat
2013 Tiltak for å hindre reinnleggelser Notat
2013 Situational factors in focus group studies: a systematic review Vitenskapelig artikkel
2013 Nurses' intention to leave their profession: A cross sectional observational study in 10 European countries. Vitenskapelig artikkel
2013 Effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste Notat
2013 Effekt av rehabilitering for personer med hjerneslag og/eller traumatisk hjerneskade – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste Notat
2013 Developing and Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practice Based on Evidence (DECIDE): protocol and preliminary results. Implementation Science Vitenskapelig artikkel
2013 A systematic review of qualitative evidence on barriers and facilitators to the implementation of task-shifting in midwifery services Vitenskapelig artikkel
2013 The effects, safety and acceptability of compact, pre-filled, autodisable injection devices when delivered by lay health workers Vitenskapelig artikkel
2013 Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Tilbakefall av depressiv lidelse hos barn og ungdom kan forebygges Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Overvåking av blod i Norge 2012. Blodgiverkomplikasjoner Rapport fra Hemovigilansgruppen
2013 Triage systems for pre-hospital emergency medical services - a systematic review. Vitenskapelig artikkel
2013 Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. Vitenskapelig artikkel