Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2011 Foretaksprosjektet: Mot kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret
2011 Kommunikasjonsformer for barn med cochleaimplantat Systematisk oversikt
2011 Oppfølging av barn med ryggmargsbrokk (MMC) Systematisk litteratursøk med sortering
2011 Effekt av kostholdsveiledning hos pasienter med kreft Systematisk litteratursøk med sortering
2011 Infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Systematisk oversikt
2011 Kvinners og partneres erfaringer fra svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Resultater fra en pilotundersøkelse Notat
2011 Utvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps,- fødsels- og barselomsorgen PasOpp-rapport
2011 Thromboprophylactic treatment with rivaroxaban or dabigatran compared with enoxaparin or dalteparin in patients undergoing elective hip- or knee replacement surgery HTA (metodevurdering)
2011 Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft Systematisk oversikt
2011 Diagnosekriterier for kronisk utmattelsessyndrom Notat
2011 Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Hurtigoversikt
2011 Kronisk utmattelsessyndrom - pågående kliniske studier Notat
2011 Kronisk utmattelsessyndrom - et søk etter effekt og årsaksstudier av Kenny De Meirleir Notat
2011 Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2011: nullpunktsmåling med basis i GallupPanelet Notat
2011 Forskningsdokumentasjonen for heroinassistert behandling til personer med kronisk heroinavhengighet Hurtigoversikt
2011 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – interimanalyse fra forskningsprosjektet Notat
2011 Effekt av pasienthotell for sykehus og pasienter Systematisk oversikt
2011 Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010 Notat
2011 Efficacy and cost-effectiveness of alendronate for the prevention of fractures in postmenopausal women in Norway HTA (metodevurdering)
2011 Antibiotikabehandling ved peritonitt, cholangitt og cholecystitt – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste Systematisk litteratursøk med sortering
2011 Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring Systematisk oversikt
2011 Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHF Notat
2011 Beregning av volum av et utvalg undersøkelser og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten for nettstedet Fritt sykehusvalg Norge. Del 2: undersøkelser og ikke-kirurgiske prosedyrer Notat
2011 Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring Systematisk oversikt
2011 Effekten av aktivitetstilbud på eldresenter Systematisk oversikt
2011 Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens Systematisk oversikt
2011 A systematic review and economic evaluation of prasugrel compared to clopidogrel after PCI HTA (metodevurdering)
2011 Hva er viktig for pasienter innen rusbehandling? Notat
2011 Antibiotikabehandling ved nevroborreliose Systematisk litteratursøk med sortering
2011 Biologiske legemidler i behandling av tidlig leddgikt (revmatoid artritt) Helseøkonomisk oversikt