Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2013 Hva gjøres for å bedre pasientsikkerheten? Satsinger i sju land Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Testing Treatments - Hva virker? Bok
2013 Pasienten som medvirker og kunnskapshåndterer Vitenskapelig artikkel
2013 Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010 Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner? Vitenskapelig artikkel
2013 Cochrane i Norge - Hvordan formidler vi resultatene fra Cochrane-oversikter? Vitenskapelig artikkel
2013 Medisinsk kunnskap før og nå: Fra teori til systematiske oversikter Vitenskapelig artikkel
2013 Kunnskapsbasert politikkutforming Vitenskapelig artikkel
2013 The impact of an intervention programme employing a hands-on technique to reduce the incidence of anal sphincter tears: interrupted time-series reanalysis Vitenskapelig artikkel
2013 Interrupted time-series analysis yielded an effect estimate concordant with the cluster-randomized controlled trial result Vitenskapelig artikkel
2013 Flexible sigmoidoscopy versus faecal occult blood testing for colorectal cancer screening in asymptomatic individuals Cochrane-oversikt
2013 Fødselsrifter – vitenskapsteori og klinisk praksis Kronikk
2013 Comparison of Alternative Evidence Summary and Presentation Formats in Clinical Guideline Development: A Mixed-Method Study Vitenskapelig artikkel
2013 Barriers and facilitators to the implementation of lay health worker programmes to improve access to maternal and child health: qualitative evidence synthesis Cochrane-oversikt
2013 Effekt av tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom minoritetsspråklige barnefamilier eller enslige unge og offentlig tjenesteapparat Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2012 Notat
2013 Hjertepumper (LVAD) som varig behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Pasienterfaringer med norske sykehus. Nasjonale resultater i 2012 PasOpp-rapport
2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater Helse Midt PasOpp-rapport
2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Vest PasOpp-rapport
2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Sør-Øst PasOpp-rapport
2013 Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for Helse Nord PasOpp-rapport
2013 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2012. Metoderapport PasOpp-rapport
2013 Uønskede hendelser knyttet til vikarbruk i spesialisthelsetjenesten Læringsnotat
2013 Tarmkreftscreening virker Populærvitenskapelig artikkel
2013 Melde for å lære – en beskrivelse av etableringen av Meldeordningen (§3-3) for uønskede pasienthendelser i Kunnskapssenteret i 2012 Notat
2013 Trisykliske antidepressiva har muligens ingen behandlingseffekt hos barn med depresjon Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Nyere antidepressiva kan være til nytte for barn med depressive lidelser Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Transparent Guideline Methodology Needed Synspunkt
2013 Sammenhengen mellom inntak av alkoholholdige drikker og risiko for hjerte- og karsykdom Rapport fra Kunnskapssenteret