Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2013 Obstetric consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare professional practice Vitenskapelig artikkel
2013 Norske aktørers engasjement for global helse Fellesrapport HOD og UD
2013 Pasientsikkerhetskampanjen - Midtveisrapport Notat
2013 Effekt av arbeidsdrift, arbeidstrening og utdanning under soning Notat
2013 Rapport for Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2011 Rapport fra pasientsikkerhetskampanjen
2013 Statusrapport samarbeidsprosjekt psykisk helse i Helse Nord-Trøndelag Notat
2013 Kan psykoterapi beskytte gravide mot partnervold? Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Efficacy and cost-effectiveness of new oral anticoagulants compared to warfarin for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Hypnose som smertelindring under fødsel Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Individuell utskrivningsplan reduserer både antall dager på sykehus og antall re-innleggelser Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Nyhetsbrev nr 4 Nyhetsbrev
2013 Effekt av og erfaringer med kontinuitetsfremmende tiltak i barnevernsinstitusjoner Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Classification of patients based on their evaluation of hospital outcomes: cluster analysis following a national survey in Norway Vitenskapelig artikkel
2013 Behandling av håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksne Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Trening er nyttig for å redusere tretthet hos kreftpasienter Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Overvåking av blod i Norge 2011. Andre uønskede hendelser. Rapport fra Hemovigilansgruppen
2013 Overvåking av blod i Norge 2011. Transfusjonskomplikasjoner. Rapport fra Hemovigilansgruppen
2013 Usikkert om hjemmebesøk fører til at gravide med rusmiddelproblemer oppsøker rusbehandling Omtale av Cochrane-oversikt
2013 En beskrivelse av utviklingen av modell for kvalitetsforbedring, og hvordan den kan brukes i praktisk forbedringsarbeid Notat
2013 30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011 Notat
2013 Nyhetsbrev nr 2 Nyhetsbrev
2013 Effekt av kirurgisk behandling for personer med temporomandibulær dysfunksjon Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Boligløsninger for eldre Notat
2013 Depresjonsscreening av gravide og barselkvinner Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2012 Notat
2013 Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev
2013 Evaluering av 80 samhandlingsprosjekter - nøkler for å lykkes Notat

2012

2012 Nyttig om funksjonelle lidelser Vitenskapelig artikkel
2012 Contemporary use and practice of electroconvulsive therapy worldwide Vitenskapelig artikkel