Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2008 Screening av kolorektal kreft - effekt på dødelighet og forekomst. Oversikt over dokumentasjon og internasjonale anbefalinger Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighet Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Et brukerstyrt helsevesen – og bedre har det blitt! Kronikk/innlegg
2008 Lettere fødsel med jordmor Populærvitenskapelig artikkel
2008 Sikkerhet og klinisk effekt av hudgjennomtrengende fokusert ultralyd som metode for varig fjerning av uønsket kroppsfett Notat
2008 Usikker behandling ved dobbeldiagnose Populærvitenskapelig artikkel
2008 Jordmorstyrt oppfølging -et godt og sikkert alternativ for gravide kvinner Omtale av Cochrane-oversikt
2008 Selvundersøkelse av egne bryst gir muligens ingen helsegevinst Omtale av Cochrane-oversikt
2008 Sju gode råd for bedre helsetjenester Populærvitenskapelig artikkel
2008 Kreftpasienter skal vurdere sykehusene Populærvitenskapelig artikkel
2008 Røyking påvirker tannkjøttbehandling Populærvitenskapelig artikkel
2008 Raskere på beina i egne enheter Populærvitenskapelig artikkel
2008 Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Helsebiblioteket.no Populærvitenskapelig artikkel
2008 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten - deler kunnskap og formidler fag Populærvitenskapelig artikkel
2008 Kunnskapsbasert folkehelsearbeid – en utfordring? Kronikk/innlegg
2008 Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskade Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Kritisk vurdering – hvorfor og hvordan? Populærvitenskapelig artikkel
2008 Implanterbar hjertepumpe (LVAD) ved avansert hjertesvikt Metodevarsel
2008 Legemidler ved astma og KOLS Notat
2008 Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations Vitenskapelig artikkel
2008 Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies Vitenskapelig artikkel
2008 Incorporating considerations of resource use Vitenskapelig artikkel
2008 What is ‘quality of evidence’ and why is it important to clinicians? Vitenskapelig artikkel
2008 Going from evidence to recommendations Vitenskapelig artikkel
2008 Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer Metodevarsel
2008 Bevacizumab i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft Metodevarsel
2008 Hvordan tenke annerledes om det alle ser Kompendium/ hefte
2008 Innblikk nr 3 - oktober 2008 Nyhetsbrev