Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2008 Lett tilgjengelig hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 år Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Din sikkerhet som pasient Kronikk/innlegg
2008 National and cross-national surveys of patient experiences: a structured review Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 The evidence-base for facility-based deliveries in low- and middle income countries Notat − hasteoppdrag
2008 Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomer Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus. Resultater fra en pilotundersøkelse Notat
2008 Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006 Resultater fra en nasjonal undersøkelse PasOpp-rapport
2008 Kunnskapsbasert ergoterapi – et bidrag til bedre praksis. Populærvitenskapelig artikkel
2008 Physical Therapy Interventions for Patients With Osteoarthritis of the Knee: An Overview of Systematic Reviews Vitenskapelig artikkel
2008 Outcomes of patients who participate in randomised controlled trials compared to similar patients receiving similar interventions who do not participate. Vitenskapelig artikkel
2008 Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Institusjonsresultater fra en nasjonal undersøkelse PasOpp-rapport
2008 Foresattes vurderinger av tilbudet ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i 2006. Metodedokumentasjon for nasjonal undersøkelse PasOpp-rapport
2008 Effects of policy options for human resources for health: an analysis of systematic reviews Vitenskapelig artikkel
2008 Utvikling av metode for å måle kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus PasOpp-rapport
2008 Pharmaceutical policies: effects of cap and co-payment on rational drug use Vitenskapelig artikkel
2008 Foresattes vurdering av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Vitenskapelig artikkel
2008 Patient experiences with treatment in private practice compared with public mental health services Vitenskapelig artikkel
2008 Trening kan gi redusert tretthet hos kreftpasienter Omtale av Cochrane-oversikt
2008 HTA-rapport: Usikkert om gjenbruk av medisinsk engangsutstyr er trygt og kostnadseffektivt Omtale av HTA (metodevurdering)
2008 Kort antibiotikakur kan være like bra som lang for barn med lungebetennelse Omtale av Cochrane-oversikt
2008 Usikker effekt av implantat for heroinavhengige Omtale av Cochrane-oversikt
2008 Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status. Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Nonresponse bias and cost-effectiveness in a Norwegian survey of family physicians Vitenskapelig artikkel
2008 Utvikling og bruk av kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Kvalitetsindikatorer basert på data fra medisinske kvalitetsregistre Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Samhandling om pasienter med alvorlige psykiske problemer i allmennpraksis Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 HPV RNA-test for livmorhalskreft Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Gentester for brystkreft og eggstokkreft Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Evidence-Informed Health Policy: Using Research to Make Health Systems Healthier Rapport fra Kunnskapssenteret