Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2008 GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations Vitenskapelig artikkel
2008 Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies Vitenskapelig artikkel
2008 Incorporating considerations of resource use Vitenskapelig artikkel
2008 What is ‘quality of evidence’ and why is it important to clinicians? Vitenskapelig artikkel
2008 Going from evidence to recommendations Vitenskapelig artikkel
2008 Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer Metodevarsel
2008 Bevacizumab i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft Metodevarsel
2008 Hvordan tenke annerledes om det alle ser Kompendium/ hefte
2008 Innblikk nr 3 - oktober 2008 Nyhetsbrev
2008 Innblikk nr2 - august 2008 Nyhetsbrev
2008 Innblikk nr 1 - juni 2008 Nyhetsbrev
2008 Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandling Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Avspenningsteknikker kan være til hjelp for personer med depresjon Omtale av Cochrane-oversikt
2008 Norwegian Cardiovascular Disease Model (NorCaD) – a simulation model for estimating health benefits and cost consequences of cardiovascular interventions Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Measuring physiotherapy performance in patients with osteoarthritis of the knee: a prospective study Vitenskapelig artikkel
2008 Chocolate bar as an incentive did not increase response rate among physiotherapists: a randomised controlled trial Vitenskapelig artikkel
2008 Operasjon kan redusere symptomene hos pasienter med karpaltunnelsyndrom Omtale av Cochrane-oversikt
2008 Barriers and facilitators to patients’ adherence to antiretroviral treatment in Zambia: a qualitative study Vitenskapelig artikkel
2008 Organisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Etiske aspekter ved innføring av profylaktiske HPV-vaksiner Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Levekårsundersøkelsen 2005: Psykiske problemer og behandling Fellesrapport med FHI
2008 Estimating uncertainties of HPV16/18 vaccination – a dynamic modelling approach Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Early trauma-focused cognitive-behavioural therapy to prevent chronic post-traumatic stress disorder and related symptoms: A systematic review and meta-analysis Vitenskapelig artikkel
2008 Quality of reporting and of methodology of studies on interventions for trophic ulcers in leprosy: a systematic review. Vitenskapelig artikkel
2008 Interventions for skin changes caused by nerve damage in leprosy Vitenskapelig artikkel
2008 Supporting the delivery of cost-effective interventions in primary health-care systems in low-income and middle-income countries: an overview of systematic reviews Vitenskapelig artikkel
2008 Immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 A brief summary and evaluation of the evidence base for Narconon as drug prevention intervention Notat − hasteoppdrag
2008 Probiotika for behandling av aktiv Crohns sykdom Omtale av Cochrane-oversikt
2008 Vurdering av muligheten for en nasjonal brukererfaringsundersøkelse om fødselsomsorgen i Norge Notat − hasteoppdrag