Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2008 Lapatinib ved avansert eller metastatisk HER-2 positiv brystkreft Metodevarsel
2008 User experiences of evidence-based online resources for health professionals: user testing of The Cochrane Library Vitenskapelig artikkel
2008 Evidence-informed health policy 1 – Synthesis of findings from a multi-method study of organizations that support the use of research evidence Vitenskapelig artikkel
2008 Evidence that patients can understand and use? Vitenskapelig artikkel
2008 Den nordiske pasienten Populærvitenskapelig artikkel
2008 ..og bedre skal det bli, ved å involvere brukerne og gi dem innflytelse Metode for kvalitetsforbedring
2008 Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Integrated Health Care for People with Chronic Conditions Notat
2008 Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt PasOpp-rapport
2008 Tidsskriftologiens far Populærvitenskapelig artikkel
2008 Primærforebygging av hjerte- og karsykdom, med hovedvekt på medikamentelle tiltak Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Kostnader og leveårsgevinster ved medikamentell primærforebygging av hjertekarsykdom Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Ikke-medikamentelle tiltak for å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer: en oppsummering av systematiske oversikter Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Etikk i vurdering av helsetiltak. Utvikling av en metode for å synliggjøre etiske utfordringer ved vurdering av helsetiltak Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 The combined burden of cognitive, executive function, and psychosocial problems in children with epilepsy: a population-based study Vitenskapelig artikkel
2008 TNFα-hemmere ved inflammatorisk tarmsykdom Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Dårlig dokumentert trening Populærvitenskapelig artikkel
2008 Screening av kolorektal kreft - effekt på dødelighet og forekomst. Oversikt over dokumentasjon og internasjonale anbefalinger Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighet Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Et brukerstyrt helsevesen – og bedre har det blitt! Kronikk/innlegg
2008 Lettere fødsel med jordmor Populærvitenskapelig artikkel
2008 Sikkerhet og klinisk effekt av hudgjennomtrengende fokusert ultralyd som metode for varig fjerning av uønsket kroppsfett Notat
2008 Usikker behandling ved dobbeldiagnose Populærvitenskapelig artikkel
2008 Jordmorstyrt oppfølging -et godt og sikkert alternativ for gravide kvinner Omtale av Cochrane-oversikt
2008 Selvundersøkelse av egne bryst gir muligens ingen helsegevinst Omtale av Cochrane-oversikt
2008 Sju gode råd for bedre helsetjenester Populærvitenskapelig artikkel
2008 Kreftpasienter skal vurdere sykehusene Populærvitenskapelig artikkel
2008 Røyking påvirker tannkjøttbehandling Populærvitenskapelig artikkel
2008 Raskere på beina i egne enheter Populærvitenskapelig artikkel
2008 Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling Rapport fra Kunnskapssenteret