Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type

2014

2014 Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - systematisk litteratursøk med tematisk sortert referanseliste Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Effect of new anti-diabetic medications in combination with metformin compared to sulfonylurea in combination with metformin in patients with type 2 diabetes Systematisk oversikt
2014 Immediate health consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Systematisk oversikt
2014 Forebygging av gjengtilknytning blant unge under soning Systematisk litteratursøk med sortering
2014 Tiltak for økt overlevelse etter hoftebrudd Notat
2014 Måleegenskaper ved den norske versjonen av California Verbal Learning Test II (CVLT-II) Psykometrisk vurdering
2014 Effect of abdominal aortic aneurysm screening Metodevurdering
2014 Cost-effectiveness of a HPV-vaccination catch-up program for females aged 26 years or younger in a Norwegian setting Metodevurdering
2014 Effect of catch-up HPV vaccination of young women Systematisk oversikt
2014 Effekt av, og erfaringer med, tiltak for å øke befolkningens tillit til politiet Systematisk oversikt
2014 Helseeffekter av å fortsette i arbeid etter pensjonsalder Hurtigoversikt
2014 Effekter av tiltak mot sykefravær og uførhet hos helsepersonell Systematisk oversikt
2014 Effekt av elektronisk timebestilling hos fastlegen Systematisk oversikt
2014 Langtidseffekter etter fedmekirurgi Metodevurdering

2013

2013 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013, lokale resultater Brukerundersøkelse
2013 Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultater Brukerundersøkelse
2013 Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Metoderapport PasOpp-rapport
2013 Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2013 Notat
2013 Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Nasjonale resultater Brukerundersøkelse
2013 Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2013 Brukerundersøkelse
2013 Effekt av enerom sammenlignet med kontaktsmitteisolat Systematisk oversikt
2013 Online-vurderinger – sammenheng med systematiske brukerundersøkelser og kliniske målinger? Notat
2013 Health technology assessment of the different dialysis modalities in Norway Metodevurdering
2013 Forveksling av legemidler Læringsnotat fra Meldeordningen
2013 Acetylsalicylic acid (ASA) in prevention of cancer Systematisk oversikt
2013 Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012 Kvalitetsmåling
2013 Hva gjøres for å bedre pasientsikkerheten? Satsinger i sju land Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010 Intervjuundersøkelse
2013 Effekt av tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom minoritetsspråklige barnefamilier eller enslige unge og offentlig tjenesteapparat Systematisk oversikt
2013 Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2012 Notat