Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2013 Developing and Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practice Based on Evidence (DECIDE): protocol and preliminary results. Implementation Science Vitenskapelig artikkel
2013 A systematic review of qualitative evidence on barriers and facilitators to the implementation of task-shifting in midwifery services Vitenskapelig artikkel
2013 The effects, safety and acceptability of compact, pre-filled, autodisable injection devices when delivered by lay health workers Vitenskapelig artikkel
2013 Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Tilbakefall av depressiv lidelse hos barn og ungdom kan forebygges Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Overvåking av blod i Norge 2012. Blodgiverkomplikasjoner Rapport fra Hemovigilansgruppen
2013 Triage systems for pre-hospital emergency medical services - a systematic review. Vitenskapelig artikkel
2013 Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. Vitenskapelig artikkel
2013 Emergency cricothyrotomy - a systematic review. Vitenskapelig artikkel
2013 The GRADE approach is reproducible in assessing the quality of evidence of quantitative evidence syntheses Vitenskapelig artikkel
2013 The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey. Findings from 38 countries. Stockholm: Internasjonal forskning
2013 Structural and environmental factors are associated with internalised homonegativity in men who have sex with men: Findings from the European MSM Internet Survey (EMIS) in 38 countries. Social Vitenskapelig artikkel
2013 Internalised homonegativity predicts HIV-associated risk behavior in European men who have sex with men in a 38-country cross-sectional study: some public health implications of homophobia. Vitenskapelig artikkel
2013 Barebacking among MSM recruited through a Swedish website: Associations with sexual activities at last sexual encounter. Vitenskapelig artikkel
2013 Predictors of never testing for HIV among a national online sample of men who have sex with men in Norway. Vitenskapelig artikkel
2013 The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey (EMIS): Design and methods. Vitenskapelig artikkel
2013 The obstetric consequences of female genital mutilation/cutting: A systematic review and meta-analysis. Vitenskapelig artikkel
2013 Reconstructive surgery for female genital mutilation starts sexual functioning in Sudanese woman: A case report. Vitenskapelig artikkel
2013 Usikkerhet om valg av behandlingsmetoder ved proksimal humerusfraktur Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2013: en undersøkelse med basis i GallupPanelet Notat
2013 Kognitiv atferdsterapi er trolig effektivt hos barn med angst Omtale av Cochrane-oversikt
2013 New anticoagulants as thromboprophylaxis after total hip or knee replacement Vitenskapelig artikkel
2013 Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Effekt av behandling for angst og depresjon hos barn – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste Notat
2013 Diagnostikk av temporomandibulære tilstander Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Utskrivning av pasienter med kronisk sykdom: effekt av ulike former for samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Uønskede hendelser knyttet til medisinsk-teknisk utstyr Notat
2013 Completeness of reporting of setting and health worker cadre among trials on antenatal iron and folic acid supplementation in pregnancy: an assessment based on two Cochrane reviews Vitenskapelig artikkel
2013 Effekt av omsorgstiltak i kommunene for personer med kronisk sykdom, systematisk litteratursøk med sortering Notat
2013 Oppdatering av rapporten ”Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?” – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste Notat