Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2013 Mapping of available health research and development data: what’s there, what’s missing, and what role is there for a global observatory? Vitenskapelig artikkel
2013 DECIDE Consortium. Developing and evaluating communication strategies to support informed decisions and practice based on evidence (DECIDE): protocol and preliminary results Vitenskapelig artikkel
2013 Barriers and facilitators to the implementation of lay health worker programmes to improve access to maternal and child health: qualitative evidence synthesis (Protocol) Vitenskapelig artikkel
2013 Nonrandomized studies are not always found even when selection criteria for health systems intervention reviews include them: a methodological study Vitenskapelig artikkel
2013 “Communicate to vaccinate”: the development of a taxonomy of communication interventions to improve routine childhood vaccination Vitenskapelig artikkel
2013 The Patient-Reported Incident in Hospital Instrument (PRIH-I): assessments of data quality, test–retest reliability and hospital-level reliability Vitenskapelig artikkel
2013 Effekter av tiltak for å redusere akutte sykehusinnleggelser fra sykehjem Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes type 2 Notat
2013 Hyppige tøyninger kan muligens ha effekt ved hamstringsskader Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste Notat
2013 Obstetric consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare professional practice Vitenskapelig artikkel
2013 Norske aktørers engasjement for global helse Fellesrapport HOD og UD
2013 Pasientsikkerhetskampanjen - Midtveisrapport Notat
2013 Effekt av arbeidsdrift, arbeidstrening og utdanning under soning Notat
2013 Rapport for Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2011 Rapport fra pasientsikkerhetskampanjen
2013 Statusrapport samarbeidsprosjekt psykisk helse i Helse Nord-Trøndelag Notat
2013 Kan psykoterapi beskytte gravide mot partnervold? Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Efficacy and cost-effectiveness of new oral anticoagulants compared to warfarin for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Hypnose som smertelindring under fødsel Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Individuell utskrivningsplan reduserer både antall dager på sykehus og antall re-innleggelser Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Nyhetsbrev nr 4 Nyhetsbrev
2013 Effekt av og erfaringer med kontinuitetsfremmende tiltak i barnevernsinstitusjoner Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Classification of patients based on their evaluation of hospital outcomes: cluster analysis following a national survey in Norway Vitenskapelig artikkel
2013 Behandling av håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksne Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Trening er nyttig for å redusere tretthet hos kreftpasienter Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Overvåking av blod i Norge 2011. Andre uønskede hendelser. Rapport fra Hemovigilansgruppen
2013 Overvåking av blod i Norge 2011. Transfusjonskomplikasjoner. Rapport fra Hemovigilansgruppen
2013 Usikkert om hjemmebesøk fører til at gravide med rusmiddelproblemer oppsøker rusbehandling Omtale av Cochrane-oversikt
2013 En beskrivelse av utviklingen av modell for kvalitetsforbedring, og hvordan den kan brukes i praktisk forbedringsarbeid Notat