Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2013 Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Effekt av behandling for angst og depresjon hos barn – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste Notat
2013 Diagnostikk av temporomandibulære tilstander Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Utskrivning av pasienter med kronisk sykdom: effekt av ulike former for samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Uønskede hendelser knyttet til medisinsk-teknisk utstyr Notat
2013 Completeness of reporting of setting and health worker cadre among trials on antenatal iron and folic acid supplementation in pregnancy: an assessment based on two Cochrane reviews Vitenskapelig artikkel
2013 Effekt av omsorgstiltak i kommunene for personer med kronisk sykdom, systematisk litteratursøk med sortering Notat
2013 Oppdatering av rapporten ”Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?” – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste Notat
2013 Oppdatering av rapporten ”Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?” – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste Notat
2013 Fra leie til eie: Effekt av, og brukernes erfaringer med, tiltak som har som mål å få flere lavinntektshusholdninger inn i eiermarkedet. Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Policymakers' and other stakeholders' perceptions of key considerations for health system decisions and the presentation of evidence to inform those considerations: an international survey Vitenskapelig artikkel
2013 Mapping of available health research and development data: what’s there, what’s missing, and what role is there for a global observatory? Vitenskapelig artikkel
2013 DECIDE Consortium. Developing and evaluating communication strategies to support informed decisions and practice based on evidence (DECIDE): protocol and preliminary results Vitenskapelig artikkel
2013 Barriers and facilitators to the implementation of lay health worker programmes to improve access to maternal and child health: qualitative evidence synthesis (Protocol) Vitenskapelig artikkel
2013 Nonrandomized studies are not always found even when selection criteria for health systems intervention reviews include them: a methodological study Vitenskapelig artikkel
2013 “Communicate to vaccinate”: the development of a taxonomy of communication interventions to improve routine childhood vaccination Vitenskapelig artikkel
2013 The Patient-Reported Incident in Hospital Instrument (PRIH-I): assessments of data quality, test–retest reliability and hospital-level reliability Vitenskapelig artikkel
2013 Effekter av tiltak for å redusere akutte sykehusinnleggelser fra sykehjem Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes type 2 Notat
2013 Hyppige tøyninger kan muligens ha effekt ved hamstringsskader Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste Notat
2013 Obstetric consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C) Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare professional practice Vitenskapelig artikkel
2013 Norske aktørers engasjement for global helse Fellesrapport HOD og UD
2013 Pasientsikkerhetskampanjen - Midtveisrapport Notat
2013 Effekt av arbeidsdrift, arbeidstrening og utdanning under soning Notat
2013 Rapport for Nasjonal Journalundersøkelse med Global Trigger Tool 2011 Rapport fra pasientsikkerhetskampanjen
2013 Statusrapport samarbeidsprosjekt psykisk helse i Helse Nord-Trøndelag Notat
2013 Kan psykoterapi beskytte gravide mot partnervold? Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Efficacy and cost-effectiveness of new oral anticoagulants compared to warfarin for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation Rapport fra Kunnskapssenteret