Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2012 Nyttig om funksjonelle lidelser Vitenskapelig artikkel
2012 Contemporary use and practice of electroconvulsive therapy worldwide Vitenskapelig artikkel
2012 A cross-sectional study to identify organizational processes associated with nurse-reported quality and patient safety. Vitenskapelig artikkel
2012 The prevalence of childhood asthma in China: a systematic review Vitenskapelig artikkel
2012 Cancer risk with folic acid supplements: a systematic review and meta-analysis Vitenskapelig artikkel

2012

2012 A competing risk approach for the European Heart SCORE model based on cause-specific and all-cause mortality Vitenskapelig artikkel

2012

2012 Oppmerksomt nærvær reduserer stress og helseplager. Innlegg
2012 Kunnskapshull i helsetjenesten Innlegg
2012 Psykologisk behandling kan lindre smerte Populærvitenskapelig artikkel
2012 Psykologisk behandling ved kroniske smertetilstander Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Nyhetsbrev nr 21 Nyhetsbrev
2012 Brukes data fra nasjonale og andre storskala brukererfaringsundersøkelser i lokalt kvalitetsarbeid? En systematisk litteraturgjennomgang Notat
2012 Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten- en oppsummering fra oppstartsfasen i perioden 1. juli- 30.nov 2012 Notat
2012 New treatments compared to established treatments in randomized trials Cochrane-oversikt
2012 Behandlingsreiser Notat
2012 Konsensusbaserte prosesser i arbeidet med kvalitetsindikatorer. En praktisk veileder for avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet Notat
2012 Effekt av tverrfaglig, teambasert rehabilitering, inkludert undervisning, ved revmatoid artritt (leddgikt) Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Overvåking av blod i Norge. Blodgiverkomplikasjoner 2011. Rapport fra Hemovigilansgruppen
2012 Ikke-kirurgisk behandling for personer med temporomandibular dysfunksjon –Systematisk litteratursøk Notat
2012 Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet PasOpp-rapport
2012 Blueprints for informed policy decisions: A review of laws and policies requiring routine evaluation Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Partnerskap mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner brukt til kvalitetsutvikling i primærhelsetjenesten. En beskrivelse av to modeller Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Effekt av langtids mekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) del 2 – brystveggslidelser eller adipositas hypoventilasjonssyndrom Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Effekt av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) del 1 – nevromuskulær sykdom eller svikt i sentral respirasjonsstyring Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Effekter av finansielle insentiver for tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten Notat
2012 Pusteøvelser kan ha noe effekt på gangdistanse hos personer med KOLS Omtale av Cochrane-oversikt
2012 Systematic review of active workplace interventions to reduce sickness absence Vitenskapelig artikkel
2012 Nyhetsbrev nr 20 Nyhetsbrev
2012 Effekter av organisert oppfølging på atferd som øker risiko for sykdom hos voksne Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Tiltak for organisert oppfølging av atferd som øker risiko for sykdom hos voksne Notat