Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2012 Nyhetsbrev nr 20 Nyhetsbrev
2012 Effekter av organisert oppfølging på atferd som øker risiko for sykdom hos voksne Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Tiltak for organisert oppfølging av atferd som øker risiko for sykdom hos voksne Notat
2012 Tiltak for risikofamilier med barn mellom 0-3 år Notat
2012 “The great diamond hunt” – Fun teaching GRADE to EBM naïve hospital physicians. Vitenskapelig artikkel
2012 The Effect of Probiotics for Preventing Acute Upper Respiratory Tract Infections Vitenskapelig artikkel
2012 Horse Chestnut Seed Extract for Chronic Venous Insufficiency Vitenskapelig artikkel
2012 Kognitiv terapi kan ha effekt ved spillavhengighet Omtale av Cochrane-oversikt
2012 Fysioterapi kan ha positiv effekt for pasienter med Parkinsons sykdom Omtale av Cochrane-oversikt
2012 Tett oppfølging ved bekkenbunnstrening kan bedre inkontinensproblemer Omtale av Cochrane-oversikt
2012 Effekt av el-sanerte rom i sykehus eller andre helseinstitusjoner: en systematisk oversikt og meta-analyse av provokasjonsstudier Notat
2012 Uncertainties in baseline risk estimates and confidence in treatment effects Vitenskapelig artikkel
2012 Clostridium difficile associated diarrhea: a systematic review and meta-analysis Vitenskapelig artikkel
2012 Learning from Failure - Rationale and Design for a Study about Discontinuation of Randomized Trials (DISCO study Vitenskapelig artikkel
2012 Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring i medisinstudiet Vitenskapelig artikkel
2012 Norske allmennleger mer tilfredse med jobben Populærvitenskapelig artikkel
2012 Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer Metodevarsel
2012 Nyhetsbrev nr 19 Nyhetsbrev
2012 Kunnskapssenteret og TKØ samarbeider for mer klinisk forskning Innlegg
2012 Sunn skepsis til helseinformasjon Populærvitenskapelig artikkel
2012 Terapi når sexlivet går i stå Populærvitenskapelig artikkel
2012 Hull i helsekunnskapen Populærvitenskapelig artikkel
2012 Usikkert hvordan tvangsbruk kan reduseres Populærvitenskapelig artikkel
2012 Tilfredse norske allmennleger Populærvitenskapelig artikkel
2012 Tiltak mot overvekt og fedme hos barn og unge – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste Notat
2012 Nye behandlingsmetoder sammenlignet med etablerte i randomiserte kontrollerte forsøk Omtale av Cochrane-oversikt
2012 Psykologisk terapi for voksne med kroniske smertetilstander Omtale av Cochrane-oversikt
2012 Effekt av robotassistert kirurgi sammenlignet med åpen og laparoskopisk kirurgi for prostatektomi Omtale av oversikt
2012 Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i 10 land: norske resultater i 2012 og utvikling siden 2009 Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Effekter av støtte og oppfølging for personer med alvorlig psykisk lidelse Rapport fra Kunnskapssenteret