Hopp til innhold

Publikasjoner

Vi tilbyr RSS feed for nye publikasjoner fra Kunnskapssenteret.

Du er her: Forsiden » Publikasjoner  Utskrift
År Tittel Type
2012 Cognitive factors predicting intentions to search for health information: an application of the theory of planned behavior. Vitenskapelig artikkel
2012 Gatelys forebygger ulykker Omtale av Cochrane-oversikt
2012 Nyhetsbrev nr 17 Nyhetsbrev
2012 Oversettelse av brukererfaringsskjemaer: Viktige problemstillinger og erfaringer fra utvalgte kunnskapskilder Notat
2012 Nyhetsbrev nr 16 Nyhetsbrev
2012 Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Effekt og sikkerhet av annengenerasjons antipsykotika for barn med oppmerksomhetssvikt- og atferdslidelser er svakt dokumentert Omtale av Cochrane-oversikt
2012 Skadeforebygging, oversikt over gjennomførte systematiske oversikter Notat
2012 Vurdering av abirateronacetat som andrelinjebehandling av metastatisk prostatakreft Metodevarsel
2012 The Cancer Patient Experiences Questionnaire (CPEQ): reliability and construct validity following a national survey to assess hospital cancer care from the patient perspective Vitenskapelig artikkel
2012 Snus som røykeavvenningsmiddel Notat
2012 Open Source Drug Discovery in Practice: A Case Study Vitenskapelig artikkel
2012 Snusavvenningstiltak Notat
2012 Positive rustiltak Populærvitenskapelig artikkel
2012 Nyhetsbrev nr 15 Nyhetsbrev
2012 Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Effekten av primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler hos barn og unge Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Forebygging av allergi hos barn Notat
2012 Velg åpen publisering! Kronikk
2012 Effectiveness of interventions designed to prevent female genital mutilation/cutting (FGM/C): a systematic review of the best available evidence Vitenskapelig artikkel
2012 Interventions to reduce the prevalence of female genital mutilation /cutting in African countries Campbell-oversikt
2012 Systems Analysis of Clinical Incidents: The London Protocol Notat
2012 GRADE guidelines 11-making an overall rating of confidence in effect estimates for a single outcome and for all outcomes Vitenskapelig artikkel
2012 Effekt av å innføre et felles nasjonalt nødnummer for helsetjeneste, brann og politi Notat
2012 Accounting for the complexity of the intervention in nonpharmacologic systematic reviews. In: Boutron I, Ravaud P, Moher D (eds). Randomized Clinical Trials of Nonpharmacologic Treatments
2012 Global helse – nye muligheter eller gammelt nytt? Mellom sikkerhet, rettigheter og marked Vitenskapelig artikkel
2012 Guidance for Evidence-Informed Policies about Health Systems: Linking Guidance Development to Policy Development Vitenskapelig artikkel
2012 Guidance for Evidence-Informed Policies about Health Systems: Rationale for and Challenges of Guidance Development Vitenskapelig artikkel
2012 Subgroup analyses: The devil is in the interpretation Vitenskapelig artikkel
2012 Cranberries for preventing urinary tract infections Vitenskapelig artikkel