Hopp til innhold

Verktøy

Her finner du forskjellige typer verktøy, for eksempel spørreskjemaer og sjekklister, som vi håper kan være til nytte i ditt arbeid.
Du er her: Forsiden » Verktøy  Utskrift
Type

Forbedringsverktøy

Håndbok i læringsnettverk
Et læringsnettverk kan benyttes til ulike formål, blant annet til systematisk forbedringsarbeid i helsetjenesten. Det handler om felles kompetanseutvi...
Verktøy til systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten
Kunnskapssenteret har utviklet en modell som kan brukes som et verktøy til systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten.
Mini-metodevurdering
Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy for sykehusene når de vurderer å innføre en ny metode. Med «metode» menes her utstyr og p...
Pasientsikkerhet - samleside med metoder og verktøy
Under kvalitetsforbedringsportalen finner du en samleside med metoder og verktøy for systematisk arbeid med sikkerhet. Klikk lenke under: ...
Rollespill som forbedringsverktøy
Hensikten med rollespill er at fagpersoner får innsikt i hvordan tjenesteprosesser oppleves av pasienter eller pårørende. Forberedels...
Statistisk prosesskontroll (SPC)
Hvordan kan man følge med og evaluere tjenestene på en relativt enkel måte? Ved hjelp av statistisk prosesskontroll kan man få sikre resultat...

Håndbok/Metodebok

Håndbok i læringsnettverk
Et læringsnettverk kan benyttes til ulike formål, blant annet til systematisk forbedringsarbeid i helsetjenesten. Det handler om felles kompetanseutvi...
Konsensusbaserte prosesser i arbeidet med kvalitetsindikatorer. En praktisk veileder for Avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet
Kvalitetsindikatorsystemer for helsetjenesten har ofte stor samfunnsmessig interesse. Det er derfor viktig at hver enkelt indikator har høy g...
Slik oppsummerer vi forskning
Denne håndboka er laget for å vise åpent og tydelig hvordan vi ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten går fram for å finne, vurdere og oppsu...
Hvordan tenke annerledes om det andre ser?
Guiden Thinking Differently ble første gang utgitt i 2007 av National Healthcare Services (NHS) - Institute for Innovation and Improvement i ...
The Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions
The official document that describes in detail the process of preparing and maintaining Cochrane systematic reviews on the effects of healthcare inter...

ISSN-serier

PasOpp-rapporter
Liste med alle publikasjonene i serien PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret sortert etter nummer og med ISBN, forfattere og lenke til rapporten.
Rapport fra Kunnskapssenteret
Liste med alle publikasjonene i serien Rapport fra Kunnskapssenteret sortert etter nummer og med ISBN, forfattere og lenke til rapporten.

Metodebeskrivelse

Håndbok i læringsnettverk
Et læringsnettverk kan benyttes til ulike formål, blant annet til systematisk forbedringsarbeid i helsetjenesten. Det handler om felles kompetanseutvi...
Konsensusbaserte prosesser i arbeidet med kvalitetsindikatorer. En praktisk veileder for Avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet
Kvalitetsindikatorsystemer for helsetjenesten har ofte stor samfunnsmessig interesse. Det er derfor viktig at hver enkelt indikator har høy g...
Slik oppsummerer vi forskning
Denne håndboka er laget for å vise åpent og tydelig hvordan vi ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten går fram for å finne, vurdere og oppsu...
A guide to information retrieval for Campbell Systematic Reviews
Veiledning for søk og informasjonsinnhenting utarbeidet for bruk i arbeid med Campbell-oversikter. Veiledningen peker ut noen sentral...
Pasientsikkerhet - samleside med metoder og verktøy
Under kvalitetsforbedringsportalen finner du en samleside med metoder og verktøy for systematisk arbeid med sikkerhet. Klikk lenke under: ...
Bruk av Trigger Tool - verktøyet for å avdekke skader på pasienter
Global Trigger Tool - The Institute for Healthcare Improvement (IHI) Verktøy for å identifisere og måle forekomst av...
Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring
Seksjon for kvalitetsutvikling har laget et nettsted som inneholder en rekke metoder og verktøy for kvalitetsforbedring. Nettstedet er laget ...

Nettressurs/Programvare

Termliste for forskningsoppsummering
Liste over begreper brukt særskilt innen forskningsoppsummering. Hvert begrep inneholder definisjon, kortform, synonymer på bokmål og nynorsk...
Pasientsikkerhet - samleside med metoder og verktøy
Under kvalitetsforbedringsportalen finner du en samleside med metoder og verktøy for systematisk arbeid med sikkerhet. Klikk lenke under: ...
Legemiddelpriser - konvertering AIP/AUP
Formel i Excel som regner ut AIP til AUP og vice versa, basert på Statens legemiddelverks regler for avansefastsettelse i apotek
Kunnskapsbasert praksis
Nettkurset i kunnskapsbasert praksis lærer deg å finne, vurdere kritisk og bruke oppsummert forskning om effekt av behandling slik at du kan ...
EpiData Analysis
EpiData Analysis er et analyseverktøy som lar deg utføre ulike statistiske analyser: frekvens- og krysstabeller, ulike spredningsanalyser og ...
MedNytt
Database med oversikter over nye medisinske metoder, lenker til vurderinger fra våre internasjonale samarbeidspartnere og noen norske omtaler...
Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring
Seksjon for kvalitetsutvikling har laget et nettsted som inneholder en rekke metoder og verktøy for kvalitetsforbedring. Nettstedet er laget ...
Ordliste
Ordliste til bruk sammen med sjekklister ved kritisk vurdering av artikler.

Sjekkliste

Mini-metodevurdering
Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy for sykehusene når de vurderer å innføre en ny metode. Med «metode» menes her utstyr og p...
Sjekkliste for trygg kirurgi (WHO)
Sjekklisten er et hjelpemiddel for å redusere avvik fra etablerte prosedyrer i forbindelse med kirurgiske inngrep og derav følgende skader og...
Veiledning for legevakter som vil gjennomføre en brukerundersøkelse
Veiledningen gir et enkelt overblikk over elementer det er viktig å tenke på dersom man ønsker å gjøre en undersøkelse.
Sjekkliste - lokale brukerundersøkelser
Denne sjekklista kan brukes som hjelp i planleggingen av lokale brukerundersøkelser.Sjekklista er ment for prosjektleder eller tilsvarende rolle i pla...
Bruk av Trigger Tool - verktøyet for å avdekke skader på pasienter
Global Trigger Tool - The Institute for Healthcare Improvement (IHI) Verktøy for å identifisere og måle forekomst av...
Sjekklister for vurdering av forskningsartikler
Ofte er det behov for å vurdere den metodiske kvaliteten på en vitenskapelig artikkel for å sjekke om en kan stole på resultatene. Her finne...

Spørreskjema

Spørreskjemabanken
Seksjon for brukeropplevd kvalitet har utviklet og validert spørreskjema til ulike grupper svarere og ulike tjenesteområder og -nivå.Her finner du spø...