Hopp til innhold

Anne Karin Lindahl

Avdelingsdirektør i Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet 93011169 e-mail Send e-post

Du er her: Forsiden » Ansatte  Utskrift

Avdelingsdirektør for Avdeling for kvalitetsmåling og pasientsikkerhet.

Denne personens profilside og publikasjoner i Cristin (Current Research Information System in Norway).

Publikasjoner

År Tittel Type
2014 Commonwealth Funds undersøkelse i 2014 blant personer i aldersgruppe 55 år eller eldre: Resultater fra Norge og ti andre land Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 God håndtering av alvorlige, uønskede hendelser i helsetjenesten Notat
2014 Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet Notat
2014 Årsrapport 2013 for meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten Notat
2014 Det norske helsesystemet 2013 Rapport fra Kunnskapssenteret
2014 Nasjonale elektroniske meldeordninger i spesialisthelsetjenesten: Hvilke finnes, hvilke effekter har de, og hvordan evalueres meldeordningene? Notat
2014 Tiltak for økt overlevelse etter hoftebrudd Notat
2014 Norway – Health system review Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2013 Notat
2013 Mulig smitte med multiresistent Klebsiella etter bronkoskopi Læringsnotat
2013 Commonwealth Funds undersøkelse av helsetjenestesystemet i 11 land: norske resultater i 2013 og utvikling siden 2010 Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Melde for å lære – en beskrivelse av etableringen av Meldeordningen (§3-3) for uønskede pasienthendelser i Kunnskapssenteret i 2012 Notat
2013 Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2013: en undersøkelse med basis i GallupPanelet Notat
2013 The Patient-Reported Incident in Hospital Instrument (PRIH-I): assessments of data quality, test–retest reliability and hospital-level reliability Vitenskapelig artikkel
2013 Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2012 Notat
2012 Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten- en oppsummering fra oppstartsfasen i perioden 1. juli- 30.nov 2012 Notat
2012 Pasienterfaringer med sykehus: utvikling og testing av spørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet PasOpp-rapport
2012 Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i 10 land: norske resultater i 2012 og utvikling siden 2009 Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Med kunnskap som kompass og verdier som rettesnor, sept. 2012 Foredrag
2012 Med kunnskap som kompass og verdier som rettesnor, 14.9.2012 Foredrag
2012 Paying for performance to improve the delivery of health interventions in low- and middle-income countries Vitenskapelig artikkel
2012 Performance-based financing in low- and middle-income countries: still more questions than answers Vitenskapelig artikkel
2012 Helsepersonell som har vært involvert i uønskede hendelser Notat
2012 Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2012: en undersøkelse med basis i GallupPanelet Notat
2011 Retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekt, SQUIRE retningslinje Notat
2011 Increasing capacity for production of systematic reviews with relevance to implementation in low and middle income countries Foredrag
2011 Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010 Notat
2010 Vurdering av elementer som kan inngå i et nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret
2010 Kunnskapsgrunnlaget for forebygging Foredrag
2010 Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskning Notat
2010 Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 2 Publisert forskning om tiltak i kommunehelsetjenesten som kan redusere behov for liggedøgn i sykehus Notat
2010 Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret
2010 Om Kunnskapssenteret Foredrag
2010 Høring i Stortinget 25. januar 2010 om Samhandlingsreformen Foredrag
2009 Stump røyken før operasjonen Omtale av oversikt
2009 Sørlandet sykehus og Kunnskapssenteret Foredrag
2009 Kvalitetsforbedring - Høgskolen i Bergen 1. oktober 2009 Foredrag
2009 Pasientvolum og behandlingskvalitet ved behandling av abdominale aortaneurismer Notat
2009 Why the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services engages in Global Doctoral Health Leadership Consortium, London, 28. mai 2009 Foredrag
2009 Organisering og ledelse i klinikken, BI, 24. februar 2009 Foredrag
2008 Integrated Health Care for People with Chronic Conditions Notat
2008 KliniIKT-konferanse Hamar 7. november 2008 Foredrag

Utskrift

AnneKarineLindahl

Anne Karin Lindahl
Ledelsen

UTDANNING

lege, karkirurg, dr. med, Master of Health Administration

TIDLIGERE STILLINGER

Avdelingssjef kirurgisk avdeling Volvat Medisinske Senter, Avdelingssjef kirurgisk avdeling Sykehuset Asker og Bærum, Fagdirektør Helse Sør RHF, Medisinsk direktør Helse Sør-Øst RHF

VERV OG LIGNENDE

styremedlem rBUP, Editorial Board Journal of Vascular and Endovascular Surgery