Hopp til innhold

Marit Johansen

Bibliotekar 46400459 e-mail Send e-post

Du er her: Forsiden » Ansatte  Utskrift
Denne personens profilside og publikasjoner i Cristin (Current Research Information System in Norway).

Publikasjoner

År Tittel Type
2013 Pasienten som medvirker og kunnskapshåndterer Vitenskapelig artikkel
2012 New treatments compared to established treatments in randomized trials Cochrane-oversikt
2012 Effekter av finansielle insentiver for tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten Notat
2012 Nye behandlingsmetoder sammenlignet med etablerte i randomiserte kontrollerte forsøk Omtale av Cochrane-oversikt
2010 Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskning Notat
2010 Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 2 Publisert forskning om tiltak i kommunehelsetjenesten som kan redusere behov for liggedøgn i sykehus Notat
2010 Motiverende samtale for å endre levevaner Notat
2010 Effekter av tverrfaglige ambulante tjenester for pasienter med kroniske sykdommer Rapport fra Kunnskapssenteret
2010 Effekt av organisasjonsutviklingsverktøyet Appreciative Inquiry Rapport fra Kunnskapssenteret
2010 Lay health workers in primary and community health care for maternal and child health and the management of infectious diseases Cochrane-oversikt
2010 Methods of consumer involvement in developing healthcare policy and research, clinical practice guidelines and patient information material Cochrane-oversikt
2010 Methods of consumer involvement in developing healthcare policy and research, clinical practice guidelines and patient information material Cochrane-oversikt
2009 Helseeffekt av influensavaksine til eldre og kronisk syke Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Curative ablation for atrial fibrillation: A systematic review Vitenskapelig artikkel
2008 Ikke-medikamentelle tiltak for å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer: en oppsummering av systematiske oversikter Rapport fra Kunnskapssenteret
2007 Supporting evidence-informed decisions about healthcare systems in low and middle-income countries Notat
2007 Kunnskapsgrunnlaget for behandlingslinjer – en foreløpig oversikt Notat
2007 Helseeffekt av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommer Rapport fra Kunnskapssenteret
2006 Forebygging av infeksjon med gruppe B-streptokokker i nyfødtperioden Notat
2006 Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret
2006 Kurativ kateterbehandling av atrieflimmer Rapport fra Kunnskapssenteret

Utskrift