Hopp til innhold

Signe Agnes Flottorp

Seniorforsker 99504376 e-mail Send e-post

Du er her: Forsiden » Ansatte  Utskrift

Arbeider i seksjon for organisering, kunnskapsbasert praksis, oppsummering av forskning om effekt av organisering og kvalitetsforbedringstiltak, gradering av nivået på dokumentasjon, undervisning og veiledning.

Faglige interesser

allmennmedisin, bruk av forskning for å informere beslutninger på alle nivåer i helsetjenesten, kvalitetsforbedring, utvikling og bruk av kliniske retningslinjer, implementerings- eller translasjonsforskning, helsetjenesteforskning, global helse.

Denne personens profilside og publikasjoner i Cristin (Current Research Information System in Norway).

Publikasjoner

År Tittel Type
2014 Gjør som kreftregisteret sier! Kronikk/innlegg
2014 Tailored Implementation for Chronic Diseases (TICD): a protocol for process evaluation in cluster randomized controlled trials in five European countries Vitenskapelig artikkel
2014 Case definitions for chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): a systematic review Vitenskapelig artikkel
2013 Influensavaksine til eldre som bor på institusjon Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Influensavaksine til eldre utenfor institusjon Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Influensavaksine til friske barn Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Influensavaksine til helsepersonell som arbeider med personer over 60 år Omtale av Cochrane-oversikt
2013 Antivirals for influenza: a summary of a systematic review and meta-analysis of observational studies Vitenskapelig artikkel
2013 Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis Vitenskapelig artikkel
2013 Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen Vitenskapelig artikkel
2013 Development of a complex intervention to improve health literacy skills Vitenskapelig artikkel
2013 Developing and Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practice Based on Evidence (DECIDE): protocol and preliminary results. Implementation Science Vitenskapelig artikkel
2013 DECIDE Consortium. Developing and evaluating communication strategies to support informed decisions and practice based on evidence (DECIDE): protocol and preliminary results Vitenskapelig artikkel
2013 A checklist for identifying determinants of practice: A systematic review and synthesis of frameworks and taxonomies of factors that prevent or enable improvements in healthcare professional practice Vitenskapelig artikkel
2012 Comparative effectiveness of antihypertensive medication for primary prevention of cardiovascular disease: systematic review and multiple treatments meta-analysis Vitenskapelig artikkel
2012 Implementing evidence-based guidelines for managing depression in elderly patients: a Norwegian perspective Vitenskapelig artikkel
2012 Antivirals for Treatment of Influenza: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational Studies Vitenskapelig artikkel
2011 Stol ikke på all forskning Kronikk
2011 Tailored implementation for chronic diseases Vitenskapelig artikkel
2011 Lifestyle consultation in general practice – the doctor’s toolbox. A qualitative focus group study Vitenskapelig artikkel
2011 Evidence-based methodologies for public health Vitenskapelig artikkel
2011 Public release of performance data in changing the behaviour of healthcare consumers, professionals or organisations Cochrane-oversikt
2011 Vi vet ikke om offentliggjøring av kvalitetsindikatorer gir bedre helsetjenester Omtale av Cochrane-oversikt
2011 Evidence summaries tailored to health policy-makers in low- and middle-income countries Vitenskapelig artikkel
2010 Effectiveness of telemedicine: a systematic review of reviews Vitenskapelig artikkel
2010 Lifestyle consultation in general practice--the doctor's toolbox: a qualitative focus group study Vitenskapelig artikkel
2010 Utvikling av nasjonalt kvalitetssystem for primærhelsetjenesten – fastlegevirksomhet og øvrige allmennlegetjenester Notat
2010 Using audit and feedback to health professionals to improve the quality and safety of health care Notat
2010 Performance and measurement of health professionals for better quality and safety and more efficiency Foredrag
2010 Choice of treatment modalities was not influenced by pain, severity or co-morbidity in patients with knee osteoarthritis. Vitenskapelig artikkel
2010 Tailored interventions to overcome identified barriers to change: effects on professional practice and health care outcomes. Vitenskapelig artikkel
2010 Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskning Notat
2010 Effekter av tverrfaglige ambulante tjenester for pasienter med kroniske sykdommer Rapport fra Kunnskapssenteret
2010 The effect of how outcomes are framed on decisions about whether to take antihypertensive medication: a randomized trial Vitenskapelig artikkel
2010 Workshop i kunnskapsbasert politikkutforming 24. mars 2010 Foredrag
2010 Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret
2009 "Samhandling om pasienter med kroniske lidelser - hva viser forskningen?" Foredrag
2009 "GRADE´s approach of grading the quality of evidence and the strength of recommendations". Foredrag
2009 "Hvilke forhold påvirker legers forskrivningspraksis? Hva viser forskningen?" Foredrag
2009 Why guidelines must be based on evidence Foredrag
2009 Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og ganespalte Rapport fra Kunnskapssenteret
2009 Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet Rapport fra Kunnskapssenteret
2009 The effect of alternative graphical displays used to present the benefits of antibiotics for sore throat on decisions about whether to seek treatment: a randomized trial Vitenskapelig artikkel
2009 A pragmatic randomised trial of stretching before and after physical activity to prevent injury and soreness Vitenskapelig artikkel
2009 A pragmatic randomised trial of stretching before and after physical activity to prevent injury and soreness Vitenskapelig artikkel
2009 Simulering som opplæringsmetode i spesialistutdanning av leger - evaluering av effekt Rapport fra Kunnskapssenteret
2009 Helsetjenester i apotek Notat − hasteoppdrag
2008 Integrated Health Care for People with Chronic Conditions Notat
2008 Primærforebygging av hjerte- og karsykdom, med hovedvekt på medikamentelle tiltak Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Ikke-medikamentelle tiltak for å redusere risiko for hjerte- og karsykdommer: en oppsummering av systematiske oversikter Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Measuring physiotherapy performance in patients with osteoarthritis of the knee: a prospective study Vitenskapelig artikkel
2008 Chocolate bar as an incentive did not increase response rate among physiotherapists: a randomised controlled trial Vitenskapelig artikkel
2008 Organisering av fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Supporting the delivery of cost-effective interventions in primary health-care systems in low-income and middle-income countries: an overview of systematic reviews Vitenskapelig artikkel
2008 Samhandling om pasienter med alvorlige psykiske problemer i allmennpraksis Rapport fra Kunnskapssenteret
2007 A Televised, Web-Based Randomised Trial of an Herbal Remedy (Valerian) for Insomnia. Vitenskapelig artikkel
2007 Årskonferansen 2007 - Er helsetjenesten kunnskapsbasert? Foredrag
2007 Kunnskapsgrunnlaget for behandlingslinjer – en foreløpig oversikt Notat
2007 A Televised, Web-Based Randomised Trial of an Herbal Remedy (Valerian) for Insomnia Vitenskapelig artikkel
2006 An International Dialogue on Evidence-informed Action to Achieve Health Goals in Developing Countries Bakgrunnsnotat (WHO)
2005 Hva gjør fastleger for å holde seg faglig oppdatert? Vitenskapelig artikkel
2005 Retningslinjer for allmennpraksis - blir de lest og blir de brukt? Vitenskapelig artikkel
2005 Hvordan bedre kvalitet og videre- og etterutdanning i allmennpraksis? Vitenskapelig artikkel
2005 Systems for grading the quality of evidence and the strength of recommendations II: Pilot study of a new system. Vitenskapelig artikkel
2005 Tailored interventions to overcome identified barriers to change: effects on professional practice and health care outcomes. Vitenskapelig artikkel
2005 The OFF theory of research utilization. Vitenskapelig artikkel
2005 It is a capital mistake to theorize before one has data: a response to Eccle's criticism of the OFF theory of research utilization. Vitenskapelig artikkel
2004 Grading quality of evidence and strength of recommendations. Vitenskapelig artikkel
2004 Systems for grading the quality of evidence and the strength of recommendations I: Critical appraisal of existing approaches. Vitenskapelig artikkel
2004 Å bygge bro mellom forskning og praksis. Effekten av skreddersydde intervensjoner for å implementere retningslinjer for urinveisinfeksjoner og sår hals. Vitenskapelig artikkel
2004 Tiazider (alene) og harde endepunkter. Vitenskapelig artikkel
2004 Improving prescribing of antihypertensive and cholesterol-lowering drugs: a method for identifying and addressing barriers to change. Vitenskapelig artikkel

Utskrift

signe-flottorp_redigert

Signe Agnes Flottorp
Seksjon for forebyggende, helsefremmende og organisatoriske tiltak

UTDANNING

cand.med. fra Universitetet i Oslo 1979, spesialist i allmennmedisin, dr. med. UiO 2003

TIDLIGERE STILLINGER

Allmennlege (distrikts- og kommunelege i Lofoten 1980-1985, bydels- og allmennlege Søndre Nordstrand 1986-d.d.). Bydelsoverlege/avd. sjef for helseavdelingen Søndre Nordstrand 1989-92, forsker avd. for samfunnsmedisin, Folkehelsa fra 1994, Sosial- og helsedirektoratet fra 2002, og Kunnskapssenteret fra 2004. Professor II ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen fra 2007.

VERV OG LIGNENDE

Leder av programstyret for Helse- og omsorgstjenester i Norges forskningsråd.

INTERNASJONALE ENGASJEMENT

Cochrane Collaboration (EPOC), internasjonale forskningsprosjekter, bl.a. SUPPORT (SUPporting Policy relevant Reviews and Trials), medlem i GRADE working group, Implementation Science Journal, G-I-N (Guidelines International Network).