Hopp til innhold

Unni Krogstad

Forsker 46400437 e-mail Send e-post

Du er her: Forsiden » Ansatte  Utskrift

Spesialisthelsetjeneste, meldeordninger, indikatorer og målinger, undervisning

Faglige interesser

Profesjonskultur, arbeidsorganisering, pasientsikkerhetskultur, mikrosystem, kontinuitet

Denne personens profilside og publikasjoner i Cristin (Current Research Information System in Norway).

Publikasjoner

År Tittel Type
2014 Varmetiltak kan gi brannskade Notat
2014 Uønskede pasienthendelser knyttet til prøver og undersøkelser Læringsnotat
2011 Evidence evaluation in ranking target areas of interest Poster
2011 Valg av innsatsområder i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen Rapport fra Kunnskapssenteret
2010 WHO sjekkliste for trygg kirurgi Metodevarsel
2009 Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2009 Kunnskapsbasert sykepleie og pasientsikkerhet Foredrag
2009 Pasientvolum og behandlingskvalitet ved behandling av karotisstenose Notat
2009 Pasientvolum og behandlingskvalitet ved behandling av abdominale aortaneurismer Notat
2009 Pasientvolum og kvalitet ved behandling av hjerneslag og intrakraniale aneurismer Notat
2009 Improving quality by introducing enhanced recovery after surgery in a gynaecological department: consequences for ward nursing practice. Vitenskapelig artikkel
2008 Levels of Patient Safety Poster
2007 Målstyringsverktøy i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2007 Pasientvolum og behandlingskvalitet ved hjerte- og karsykdommer Rapport fra Kunnskapssenteret
2007 Pasientsikkerhet i sykehus – kunnskap eller kampanje? Rapport fra Kunnskapssenteret
2006 Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret
2006 Effekt av ISO-sertifisering og akkreditering av sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2005 Pasienterfaringsinstrumentet PasOpp i somatiske poliklinikker Vitenskapelig artikkel
2005 The OutPatient Experiences Questionnaire (OPEQ): data quality, reliability, and validity in patients attending 52 Norwegian hospitals Vitenskapelig artikkel
2004 Organisering av akutt-tjenester i sykehus Notat
2000 De usynlige pasientene - erfaringer med å ligge i korridor Vitenskapelig artikkel

Utskrift

Unni Krogstad

Unni Krogstad

UTDANNING

Spesialsykepleier, Cand. polit. (sosialantropologi hovedfag), Dr. philos.

TIDLIGERE STILLINGER

Sykepleier, prosjektleder, høgskolelektor, forsker HELTEF

VERV OG LIGNENDE

Styremedlem i Forskerforbundet