Foreslå forskningsoppsummering

Publisert   Endret

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet publiserer ulike produkter der forskningsoppsummering om effekt av tiltak og behandling er bærebjelken: systematiske oversikter, metodevurderinger, forskningsoversikter, formidling av oversikter, og systematiske litteratursøk med sortering.

Forslagsskjema Mottatte forslag

Ordinær forslagsprosess
Forslag og oppdrag kommer til Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet gjennom den årlige ordinære forslagsprosessen med frist 15. oktober (velg Forslagsskjema ovenfor). Disse blir listet opp under "Mottatte forslag".

Hva skjer etter at du har sendt inn forslag?
Kunnskapssenterets ledelse beslutter hvilke forslag om forskningsoppsummering som blir prioritert, i samarbeid med vårt prioriteringsforum for forskningsoppsummering.

Hva er Kunnskapssenterets prioriteringsforum?
Prioriteringsforumet består av representanter fra den sentrale helseforvaltning, de regionale helseforetakene, brukerorganisasjoner, profesjonsforeninger og kommuner. Forumet skal sikre god dialog mellom Kunnskapssenteret og de største forslagsstillerne om prioritering av nye prosjekter, og har et årlig prioriteringsmøte.

Forslag og oppdrag kommer også til Kunnskapssenteret gjennom disse tre prosessene:

 

 

(http://www.kunnskapssenteret.no/kunnskapsbasert-helsetjeneste/foreslaa-forskningsoppsummering)