Publisert   Endret

Kunnskapssenteret mottar bestillinger fra Bestillerforum for regionale helseforetak (RHF) for Nye metoder. Mer informasjon om oppdragene finnes på nettsiden Nyemetoder.no.

 

Liste over mottatte oppdrag Bestillerforum RHF - se også  Nyemetoder.no

ID-nummerTittelProduktAnsvar seksjon/-prosjektlederStatus i K
 

 

   
ID2016_65

Peptid reseptor radionuklid terapi (PRRT)

 Fullstendig metodevurdering Under Avklaring
ID2016_060

Normoterm ekstrakorporal bevaring av hjerte for transplantasjon ved donasjon etter hjernedød

 Hurtig-metodevurdering Under avklaring
ID2016_059

Kirurgi i behandling av type 2-diabetes, ved KMI/BMI under 35 kg/m2 

 Fullstendig metodevurdering Under avklaring
ID2016_058Fullstendig forsegling (Nellix EVAS) i behandling av abdominale aortaaneurismer Hurtig-metodevurdering  Under avklaring
ID2016_044 RHFSystem (FreeStyle Libre) for egenmåling av blodsukker ved diabetes Hurtig-metodevurdering Under avklaring
ID2016_042 RHFPacemakere uten elektrodeledning i behandling av atrieflimmer og bradykardi Hurtig-metodevurdering Under avklaring
ID2016_041 RHFGentest (OncoBeam RAS CRC) for bestemmelse av RAS mutasjonsstatus ved metastatisk kolorektalkreft Hurtig-metodevurdering Under avklaring
ID2016_040 RHFRotorablasjon (Rotor Mapping) ved behandling av hjerterytmeforstyrrelser Hurtig-metodevurdering Under avklaring
ID2016_022 RHFADHD voksne, psykoedukativ behandling / intervensjon Litteratursøk  Under avklaring
ID2016_14 RHFHurtigtest for måling av infliximab i serum Hurtig-metodevurdering  Under avklaring
ID2016_011 RHFUtenlandske intensive habiliteringsprogram for barn/unge med hjerneskade Fullstendig metodevurdering  Under avklaring
ID2016_009 RHFSlagambulanse - mobile enheter med CT for tidlig diagnostikk og behandling ved hjerneslag Fullstendig metodevurdering  Under avklaring
ID2016_008 RHFNy type ballongkateter i behandling av perifer arteriesykdom Hurtig-metodevurdering  Under avklaring
ID2016_006 RHFVagusnerveblokkering (Maestro RC2) i behandling av fedme Hurtig-metodevurdering  Under avklaring
     
ID2015_048 RHFStimulatorbehandling av sphenopalatingangliet (SPG) ved medikamentelt intraktabel klasehodepine Hurtig-metodevurdering  Under avklaring
ID2015_041 RHF

 1. Tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT) i screening for brystkreft

2. Tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT) i diagnostikk av brystkreft i klinisk praksis

 Hurtig-metodevurdering  Under avklaring
ID2015_027 RHFNovoTTF som ledd i primærbehandling av glioblastom  Hurtig-metodevurderingOLH Under avklaring
ID2015_029 RHF Desinfeksjonsrobot Hurtig-metodevurdering  Under avklaring
ID2015_022 RHFImplantert sensor for håndtering av pasienter med moderat til alvorlig hjertesvikt Hurtig-metodevurderingOLH Under avklaring
ID2015_014 RHFEvaluering av EXOGEN ved behandling av nonunion frakturer Hurtig-metodevurderingOLH Under avklaring
ID2015_011 RHFBarorefleksstimulator Hurtig-metodevurderingOLH

 Publikasjon:

Metodevurdering

     
ID2014_032 RHFLegemidler til bruk ved multippel sklerose (MS) Fullstendig metodevurderingOLH

 Påbegynt:

Prosjektplan

ID2014_031 RHFLegemidler til bruk ved inoperabel eller metastatisk malignt melanom (føflekkreft) Fullstendig metodevurderingOLH

 Publikasjon:

Metodevurdering

ID2014_030 RHFLegemidler til bruk ved metastaserende prostatakreft Fullstendig metodevurderingOLH

 Publikasjon:

Metodevurdering

ID2014_025 RHFFingolimod (Gilenya) - til andrelinjebehandling av MS Fullstendig metodevurdering Inngår i ID2014_032 RHF
ID2014_024 RHFNatalizumab (Tysabri) - til andrelinjebehandling behandling av MS Fullstendig metodevurdering Inngår i ID2014_032 RHF
ID2014_023 RHFPegylert interferon beta-1a (Plegridy) - til behandling av MS Fullstendig metodevurdering Inngår i ID2014_032 RHF
ID2014_022 RHFAutolog Stamcelletransplantasjon - til pasienter med MS Fullstendig metodevurderingOSHPublikasjon:
Metodevurdering
     
ID2013_034 RHFBruk av MR ved diagnostikk av arvelig cancer mamma med BRACA1-genfeil Fullstendig metodevurderingOLH

 Påbegynt:

Prosjektplan

ID2013_023 RHFAlternativer for helplasma for transfusjon til pasienter  Fullstendig metodevurderingOSH

Publikasjon:

Metodevurdering

ID2013_022 RHFSerum markøren S100B som alternativ til CT ved diagnostisering av lettere hodeskader  Hurtig-metodevurderingOLH

Publikasjon:

Metodevurdering

ID 2013_021 RHF Renal nerveablasjon ved behandlingsresistent hypertensjon Hurtig-metodevurdering OLH Under avklaring
ID2013_ 016 RHFFosterdiagnostikk basert på analyse av fritt fosterDNA i den gravides blod Fullstendig metodevurderingOSH

Publikasjon 1:

Metodevurdering

Publikasjon 2:

Metodevurdering

 

 

 

(http://www.kunnskapssenteret.no/kunnskapsbasert-helsetjeneste/foreslaa-forskningsoppsummering/liste-over-mottatte-oppdrag)