Måling av brukeropplevd kvalitet

Brukeropplevd kvalitet inkluderer brukernes vurdering av prosesser og strukturer knyttet til ikke-medisinske faktorer (pasientrapporterte erfaringer), effekt av behandling (pasientrapporterte resultater) og pasientsikkerhet.

På disse sidene finner du resultatene fra brukererfaringsundersøkelsene Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjennomført.

Validerte spørreskjemaer som du kan benytte og tilpasse, og informasjon om hvordan du kan gjennomføre egne, lokale spørreskjemaundersøkelser, er også fritt tilgjengelig.

 

Kontaktperson:

Øyvind Andresen Bjertnæs
Seksjon for brukeropplevd kvalitet

Målinger og resultater

Gjør lokale undersøkelser

Trenger du hjelp i planleggingen av lokale brukererfaringsundersøkelser? Bruk sjekklistene og skjemaene nedenfor i planleggingen av lokale, kvantitative undersøkelser.

Planlegging av lokale, kvantitative brukererfaringsundersøkelser – sjekkliste

Veiledning for legevakter som vil gjennomføre en brukererfaringsundersøkelse

Spørreskjemabanken
Finn validerte spørreskjema til ulike grupper svarere og ulike tjenesteområder og -nivå.

Vil du vite hvordan brukerne opplever samhandling?
En mulighet er å gjennomføre en brukererfaringsundersøkelse selv.

(http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/brukeropplevd-kvalitet)