Hva trenger vi helsetjenesteanalyser til?

Sammenlignende analyser undersøker om det er forskjeller i hvilken tilgang befolkningen har til helsetjenester, hva tjenester koster og hva utfallet av behandlingen er for pasienter.

Kunnskapssenteret publiserer analyser av det norske helsesystemet som er basert på egne målinger, men bruker også andre datakilder og samarbeider med internasjonale organisasjoner og andre land. Analysene kan være lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale. Formålet med analysene er å identifisere gode måter å organisere, håndtere, finansiere og levere tjenester på med god kvalitet, samt bidra til bedre pasientsikkerhet.

 

Kontaktpersoner:

Anne Karin Lindahl
Ingrid Sperre Saunes

Seksjon for kvalitetsmåling

Målinger og resultater

Internasjonalt kvalitetsindikatorprosjekt

I 2002 startet et internasjonalt kvalitetsindikatorprosjekt i regi av OECD. Formålet er å utvikle analyser av kvalitet i helsetjenesten. Norge har deltatt i ekspertgruppen og Kunnskapssenteret har bidratt fra 2007. Kunnskapssenteret leverer årlig data om kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2013

Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2012

Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land (2009)

European Observatory on Health Systems and Policies

Partnerskapet er etablert i regi av WHOs regionskontor for Europa, hvor Kunnskapssenteret representerer Norge. Formålet er å støtte og fremme en kunnskapsbasert helsepolitikk ved omfattende og grundige analyser av helsesystemene.

European Observatory on Health Systems and Policies

Health System Policy Monitor

European Observatory har også dannet et internasjonalt nettverk for medlemslandene. På nettverkets nettsider får du oppdateringer fra Health Systems in Transition-rapportene. Du kan også lage egne avgrensede rapporter ved å velge informasjon og land du ønsker å sammenligne.

Health System Policy Monitor

(http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/helsetjenesteanalyser)