Hvordan forbedre kvalitet?

Med kvalitetsforbedring menes systematisk arbeid for å identifisere kvalitetssvikt og tiltak for å forbedre kvaliteten i tjenestene. Kvalitetsforbedring i helsetjenesten baserer seg både på profesjonell kunnskap og forbedringskunnskap.

Systematisk forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess. Kunnskapssenteret har utviklet en modell for kvalitetsforbedring, hvor samarbeid med brukerne vektlegges i større grad.

Lær mer om Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring.

 

Kontaktperson:

Anders Vege
Seksjon for kvalitetsutvikling

Kom i gang med kvalitetsforbedring

Metoder og verktøy

Kunnskapssenteret har laget en samling av metoder og verktøy for kvalitetsforbedring. Samlingen skal bistå praksisfeltet med å forbedre sine tjenester.

Metoder og verktøy for kvalitetsforbedring

Håndbok i læringsnettverk

Læringsnettverk kan brukes i systematisk forbedringsarbeid i helsetjenesten. Det handler om felles kompetanseutvikling på tvers av profesjoner og organisasjoner.

Kunnskapssenterets «Håndbok i læringsnettverk» inneholder sjekklister med tiltak som har vist seg nyttige for å gjøre læringsnettverkene så effektive som mulig.

Håndbok i læringsnettverk

(http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/kvalitetsforbedring)