Hvor kan jeg finne gode kvalitetsindikatorer?

Publisert

Kunnskapssenterets anbefaling – som vi selv følger – er først å lete etter indikatorer som er utprøvd og i bruk, og eventuelt tilpasse dem til lokale forhold, datakilder osv.

Det finnes en omfattende, amerikansk database:

På denne siden finnes det også nyttige artikler om kvalitetsmåling.

Sverige har et helsevesen som ligner på vårt og et godt utbygd kvalitetsindikatorsystem:

Brukerrapporterte mål er viktige og kan ofte anvendes der det ikke finnes registerdata. Se sidene for brukeropplevd kvalitet for mer informasjon.

Se også:

Hva kjennetegner gode kvalitetsindikatorer?

(http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/kvalitetsmaling/hvor-kan-jeg-finne-gode-kvalitetsindikatorer)