Kunnskapssenteret innhenter og videreformidler aktuell informasjon som kan være nyttig for alle som er opptatt av pasientens sikkerhet.

Støtter helsetjenesten

Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet støtter helsetjenestens arbeid med pasientsikkerhet.

Sentralt i enhetens arbeid står informasjon om pasientsikkerhet.

 

Pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» skal bidra til å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten i Norge. Programmet er en del av Helsedirektoratet.

(http://www.kunnskapssenteret.no/kvalitet-og-pasientsikkerhet/pasientsikkerhet)