Hopp til innhold

Vida Hamidi

Seniorrådgiver Permisjon 46400412 e-mail Send e-post

Faglige interesser

Helseøkonomi og evaluering av helsetjenester

Denne personens profilside og publikasjoner i Cristin (Current Research Information System in Norway).

Publikasjoner

År Tittel Type
2013 Health technology assessment of the different dialysis modalities in Norway Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Hjertepumper (LVAD) som varig behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 New anticoagulants as thromboprophylaxis after total hip or knee replacement Vitenskapelig artikkel
2012 Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer Metodevarsel
2012 Vurdering av abirateronacetat som andrelinjebehandling av metastatisk prostatakreft Metodevarsel
2012 Measuring QALY gains in practice: A review of 315 published CEA/CUA in 2010 Poster
2012 Pemetrexed as maintenance therapy for advanced, non-squamous, non-small cell lung cancer (NSCLC) Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Vurdering av sunitinib som andrelinjebehandling ved GIST (gastrointestinal stromal tumor) Notat
2011 Health economic evaluation of thromboprophylactic treatment with rivaroxaban or dabigatran compared with enoxaparin in patients undergoing elective hip- or knee replacement surgery Poster
2011 Helseøkonomiske vurderinger av behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter Foredrag
2011 Thromboprophylactic treatment with rivaroxaban or dabigatran compared with enoxaparin or dalteparin in patients undergoing elective hip- or knee replacement surgery Rapport fra Kunnskapssenteret
2011 Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHF Notat
2010 Intravenøs trombolytisk behandling av hjerneinfarkt i akuttfasen og sekundær blodproppforebyggende behandling (platehemmende behandling og antikoagulasjonsbehandling) etter hjerneslag Rapport fra Kunnskapssenteret
2010 Cost effectiveness of open versus laparoscopic living-donor nephrectomy Vitenskapelig artikkel
2010 Health economic evaluation of intravenous thrombolytic treatment Poster
2010 Health economic evaluation of antiplatelet therapy in the secondary prevention of stroke Poster
2010 Cost-utility of acute treatment of patients in stroke units (with or without early supported discharge) Foredrag
2010 Health economic evaluation of acute treatment of patients in stroke unit Poster
2010 Behandling av pasienter med akutt hjerneslag i slagenheter (med og uten tidlig støttet utskriving) Rapport fra Kunnskapssenteret
2010 Lansering av nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Foredrag
2009 Helseøkonomisk analyse av bevacizumab+paclitaxel sammenlignet med paclitaxel alene som førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Kostnadseffektivitet ved åpen versus laparoskopisk levende donor nefrectomi Foredrag
2008 Implanterbar hjertepumpe (LVAD) ved avansert hjertesvikt Metodevarsel
2008 Legemidler ved astma og KOLS Notat
2008 Bevacizumab i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft Metodevarsel
2008 Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer Rapport fra Kunnskapssenteret

Utskrift

vida_Hamidi2

Vida Hamidi
Seksjon for legemidler og helseøkonomi

UTDANNING

Helseadministrasjon (PhD.)

TIDLIGERE STILLINGER

Seniorrådgiver/forsker

INTERNASJONALE ENGASJEMENT

International Health Economics Association