Hopp til innhold

Louise Forsetlund

Seniorforsker 92433746 e-mail Send e-post

Denne personens profilside og publikasjoner i Cristin (Current Research Information System in Norway).

Publikasjoner

År Tittel Type
2014 Reducing hospital admissions from nursing homes: a systematic review Vitenskapelig artikkel
2014 Evaluering av oppgavedelingstiltak Foredrag
2014 Sjekkliste for utarbeiding av protokoll for implementering og evaluering av tiltak i helsetjenesten Notat − hasteoppdrag
2014 Helseeffekter av å fortsette i arbeid etter pensjonsalder Notat
2014 Reducing hospital admissions from nursing homes: a systematic review Vitenskapelig artikkel
2013 Implementeringskunnskap: hva må til for å lykkes? Foredrag
2013 Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret
2013 Effekter av tiltak for å redusere akutte sykehusinnleggelser fra sykehjem Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Effekter av støtte og oppfølging for personer med alvorlig psykisk lidelse Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 Effekt av å innføre et felles nasjonalt nødnummer for helsetjeneste, brann og politi Notat
2012 Effekter av ulike organiseringstiltak for tjenester innen psykisk helsevern Rapport fra Kunnskapssenteret
2012 A Comparison of Two Search Methods for Determining the Scope of Systematic Reviews and Health Technology Assessments Vitenskapelig artikkel
2011 A comparison of two search methods for determining the scope of systematic reviews and health technology assessments Poster
2011 Effekter av ulike organiseringsmodeller for tjenester innen psykisk helsevern Poster
2011 Effect of interventions to reduce potentially inappropriate use of drugs in nursing homes: a systematic review of randomized controlled trials Vitenskapelig artikkel
2010 Effect of interventions to improve health care services for ethnic minority populations. Vitenskapelig artikkel
2010 Effekt av tiltak for å forbedre kvaliteten på helsetjenester til etniske minoriteter: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk Rapport fra Kunnskapssenteret
2010 Legemidler i sykehjem Foredrag/poster
2010 Rogers teori om hvordan nyvinninger sprer seg i et sosialt system Foredrag/poster
2010 Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og personer med kronisk sykdom — Del 1 En oversikt over systematisk oppsummert forskning Notat
2010 Effekt av tiltak for å redusere potensielt uhensiktsmessig bruk av legemidler i sykehjem: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk Rapport fra Kunnskapssenteret
2009 Det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for behandlingstilbudet for pasienter med leppe-, kjeve- og ganespalte Rapport fra Kunnskapssenteret
2009 Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes Cochrane-oversikt
2009 Har liggetid i sykehus eller valg av omsorgsnivå for behandling betydning for behandlingskvalitet og ressursbruk for ulike pasientkategorier? Notat
2009 Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret
2008 Quality of reporting and of methodology of studies on interventions for trophic ulcers in leprosy: a systematic review. Vitenskapelig artikkel
2008 Interventions for skin changes caused by nerve damage in leprosy Vitenskapelig artikkel
2007 Cochlear implants in adults Foredrag/poster
2007 Educational outreach visits: effects on professional practice and health care outcomes Vitenskapelig artikkel
2007 When Was Random Allocation First Used To Generate Comparison Groups In Experiments To Assess The Effects Of Social Interventions? Vitenskapelig artikkel
2007 Mammografiscreening av kvinner 40–49 år Rapport fra Kunnskapssenteret
2006 Medisinske bibliotek i helseforetakene Vitenskapelig artikkel
2006 Koklea-implantat hos sterkt tunghørte og døve voksne. En systematisk kunnskapsoppsummering. Rapport fra Kunnskapssenteret
2005 Kan tyggegummitygging motvirke tretthet i trafikken Notat − hasteoppdrag
2005 Sykefravær blant pleiepersonell i primærhelsetjenesten Notat − hasteoppdrag
2005 Påvirker skolemåltider barns helse og kognitive fungering? Notat − hasteoppdrag
2005 Modeller for å organisere legetjenesten ved sykehjem Notat − hasteoppdrag
2005 Bruk av mekaniske tvangsmidler overfor barn og ungdom i psykisk helsevern Notat − hasteoppdrag
2004 Marihuana til medisinsk bruk Notat − hasteoppdrag
2003 Identifying barriers to the use of research faced by public health physicians in Norway and developing an intervention to reduce them Vitenskapelig artikkel
2003 Randomised controlled trial of a theoretically grounded tailored intervention to diffuse evidence-based public health practice Vitenskapelig artikkel
2003 Many a slip between cup and lip: process evaluation of a programme to promote and support evidence- based public health practice. Vitenskapelig artikkel
2001 The potential for research-based information in public health: identifying unrecognised information needs. Vitenskapelig artikkel
1999 Har samfunnsmedisinere tilfredsstillende tilgang til viktige informasjonskilder? Vitenskapelig artikkel

Utskrift