Forslagsskjema - forskningsoversikt om effektspørsmål

OBS: Høsten 2017 vil det ikke bli gjennomført ordinær forslagsprosess grunnet ressurssituasjonen ved Folkehelseinstituttet. Vi håper å komme tilbake med full forslagsrunde høsten 2018.

*
*
*
For mer informasjon:

Slik oppsummerer vi forskning
Begrunnelse for forslaget ut fra ulike prioriteringskriterier:
Generelle kriterier:

Hvis du ønsker å sende inn flere filer, så send disse til forslag@fhi.no‚ eller legg filene i en enkelt  zip-fil og velg den ovenfor.

Ta gjerne en utskrift av forslagsskjemaet ditt før du sender det!

Hvis du har spørsmål til utfyllingen av dette skjemaet kan du kontakte Kari Håvelsrud.

(http://www.kunnskapssenteret.no/mottatte_forslag/forslagsskjema)