Hopp til innhold
Nyheter - Forskningsformidling

HeRA sikrer åpen tilgang til norsk helseforskning


Du er her: Forsiden » Nyheter  Utskrift

Helsebibliotekets nye forskningsarkiv, HeRA, skal bidra til å sikre fri tilgang til offentlig finansiert forskning. Arkivet tilbyr trygg langtidslagring av publisert helseforskning. (15.12.2008)

Sigrun Espelien Aasen
Sigrun Espelien Aasen er prosjektleder for HeRA

Kunnskapssenteret har vedtatt en policy som innebærer at alle vitenskapelige arbeider som ansatte produserer skal gjøres tilgjengelig i HeRA, Helsebiblioteket's Research Archive. Dokumentene blir tilgjengelige i tråd med hva de aktuelle utgiverne tillater.

I mange år har arbeidet med å gjøre offentlig finansiert forskning fritt tilgjengelig basert seg på oppfordring til forfattere om ikke å gi fra seg opphavrettighetene til forskningen de produserer.

- Men det synes å ha hatt liten effekt. Forskere ønsker ofte å publisere i tidsskrifter som blir mest lest og sitert, og tidsskriftene/forlagene har til nå krevd alle rettigheter til forskningen ved publisering, sier bibliotekar Sigrun Espelien Aasen. Hun er primus motor for HeRA, både som administrator av systemet og som superbruker for Kunnskapssenteret.

Ny trend for Open Access policy
Kunnskapssenteret støtter den såkalte Berlin-deklarasjonen om fri tilgang til offentlig finansiert forskning, såkalt Open Access.

- Derfor har vi nå vedtatt retningslinjer som sikrer at de ansatte bruker publiseringskanaler som gjør forskningen fritt tilgjengelig i fulltekst, opplyser Espelien Aasen. 

Hun oppmuntrer norske helseinstitusjoner med forskningsaktivitet til å melde seg inn i HeRA, og hun anbefaler institusjonene å vedta tilsvarende policy om Open Access som Kunnskapsenteret har gjort.

Det er i ferd med å bli en ny internasjonal trend å vedta policy for Open Access for forskningsinstitusjoner. De aller fleste tidsskrifter og forlag (80-90%)  tillater nå forfattere å beholde rettighetene til å arkivere sitt siste fagfellevurderte manuskript før publisering (post-print) i åpne institusjonelle arkiv.

I rett tid
Espelien Aasen følger utviklingen tett, og hun viser til at policy om open access nå er vedtatt ved viktige forskningsinstitusjoner og finansielle bidragsytere til forskning internasjonalt (se lenker i høyre marg).

- Vi er i veldig rett tid med HeRA. Vi har rutiner for det meste og er klare til å ta imot nye medlemmer, sier hun.  

Hittil har 11 helseinstitusjoner meldt seg inn i HeRA.

Få kostnader
Espelien Aasen håper at flere institusjoner nå tar seg tid og setter av personer til å registrere forskningen.

- Eneste kostnad institusjonene har, er tidsressursen til registreringen av forskningen.

Kunnskapsdepartementet ønsker å stimulere til at mer norsk forskning blir fritt tilgjengelig og har bedt om råd fra Norges Forskningsråd og Universitets- og høgskolerådet (UHR).

- Vi forventer en uttalelse om norsk open access policy fra departementet i februar 2009, sier Espelien Aasen.


Se lenker i høyre marg for mer informasjon om HeRA.  

Kontaktperson
Open Access i Norge
Berlin-deklarasjonen