Kognitiv atferdsterapi trolig litt bedre enn annen psykoterapi for voksne personer med bulimi

Bulimi_COLOURBOX14919875_downsized

Illustrasjon: Colourbox.com

Publisert

Sammenlignet med annen psykoterapi kan kognitiv atferdsterapi trolig være til litt mer hjelp for personer som lider av spiseforstyrrelsen bulimia nervosa, bulimi. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Både kvinner og menn lider av bulimia nervosa. Vi er usikre på hvor mange menn dette omfatter, men omtrent to prosent av norske kvinner mellom 14 og 44 år lider av bulimia nervosa. Diagnosen kjennetegnes ved overspising med etterfølgende atferd for å unngå vektøkning. Personer som lider av bulimia nervosa har ofte normalvekt eller er litt overvektig

Forskerne ved Folkehelseinstituttet har utarbeidet en systematisk oversikt om effekten av behandling med kognitiv atferdsterapi sammenlignet med annen psykoterapi for voksne personer med bulimia nervosa. De inkluderte totalt 14 randomiserte kontrollerte studier i den systematiske oversikten.

- Vi fant at kognitiv atferdsterapi trolig fører til at flere personer slutter med overspising og kompenserende atferd, og skårer bedre på skala for bulimisykdommer, sammenlignet med personer som fikk annen form for psykoterapi, sier seniorforsker Gunn Vist ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Den systematiske oversikten er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet, og skal brukes i arbeidet med ny retningslinje for spiseforstyrrelser.

(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/kognitiv-atferdsterapi-trolig-litt-bedre-enn-annen-psykoterapi-for-voksne-personer-med-bulimi)