Kvalitetsforbedring

Ny publikasjon om læringsnettverk for eldre og kronisk syke

Eldre dame i rullestol med pleier
Publisert

Det er indikasjoner på at læringsnettverkene for eldre og kronisk syke har bidratt til en retningsendring i tjenestene med økt oppmerksomhet på det som er viktigst for pasienten, heter det i en ny publikasjon fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og Kommunesektorens organisasjon (KS) besluttet i 2013 å samarbeide om gjennomføring av nasjonale læringsnettverk for utvikling av gode pasientforløp for eldre og kronisk syke personer.

De to læringsnettverkene er gjennomført etter planen, og deltakernes erfaringer er gode, ifølge publikasjonen. Det er også indikasjoner på at læringsnettverkene har bidratt til at kommunene i større grad gir tjenester ut ifra det som er viktigst for pasienten.

Les publikasjonen her

(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/ny-publikasjon-om-laeringsnettverk-for-eldre-og-kronisk-syke)