Nytt om brukererfaringer

Nytt hjelpemiddel for bedre pasientopplevelser

lege_pasientundersøkelse

OVERFØRBART: Den nye guiden er i utgangspunket laget for leger og andre som driver poliklinisk helsehjelp, men mye av innholdet er overførbart til annet helsepersonell.
Foto: Colourbox

Publisert

Kjenner du til dette hjelpemiddelet, som helsetjenesten kan trekke veksler på dersom man for eksempel skårer lavt i en brukererfaringsundersøkelse? Den nye guiden kan være til hjelp dersom man vil bidra til bedre pasientopplevelser.

Det nye hjelpemiddelet er en guide med tittelen «The CAHPS ambulatory care improvement guide: Practical strategies for improving patient experience», som er utgitt av det amerikanske forskningsinstituttet Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). CAHPS er et akronym for «Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems».

Guiden trekkes fram av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, som jevnlig videreformidler ny oppsummert forskning og annen kunnskap som kan være til nytte for dem som er opptatt av brukererfaringer og brukeropplevd kvalitet.

Fritt tilgjengelig

Den amerikanske guiden kan være til hjelp når man skal:

 • identifisere sterke og svake sider ved en organisasjons tjenester
 • kartlegge mulige forbedringsområder
 • følge endring i pasientopplevelser over tid


Guiden er i sin helhet fritt tilgjengelig og består av en samling digitale dokumenter om hvordan helsetjenesten kan arbeide med å forbedre brukernes erfaringer. Selv om målgruppen først og fremst tilsvarer de norske fastlegene og andre som driver poliklinisk helsehjelp, vil mye av stoffet være overførbart til annet helsepersonell.

Det nye hjelpemiddelet er delt inn i flere overordnede tema, som for eksempel hvorfor det er viktig å tilstrebe bedre pasientopplevelser og økt oppmerksomhet på forbedringer.

Bygges gradvis ut

Så langt er det laget 13 artikler som er ordnet i fem kategorier:

 • tilgjengelighet og informasjon
 • kommunikasjon
 • koordinering av tjenester
 • service
 • forebygging og sykdomsmestring


De første artiklene ble lagt ut på nettstedet i juli 2015, blant andre disse:

 • Training to Advance Physicians' Communication Skills (publisert juli 2015);
 • Shared Decision-Making (publisert juli 2015)
 • Cultivating Cultural Competence (publisert januar 2016)


Guiden ble oppdatert i juni 2016.

Hva gjør vi med svake resultater?

Årlig gjennomfører Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret nasjonale brukerundersøkelser (PasOpp). De er utarbeidet etter samme prinsipper og måler mye av det samme som CAHPS og HCAHPS (Hospital CAHPS).

Resultater fra de nasjonale brukerundersøkelsene (PasOpp) vil derfor kunne brukes på tilsvarende måte, illustrert gjennom dette scenariet:

"Årets nasjonale brukerundersøkelse viser at vårt sykehus skårer svakere enn landsgjennomsnittet på kommunikasjon. Hva gjør vi nå?"

Referanse

The CAHPS ambulatory care improvement guide : Practical strategies for improving patient experience.
Agency for Healthcare Research and Quality. [Oppdatert juni 2016; Lest 23. september 2016].

(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/nytt-hjelpemiddel-for-bedre-pasientopplevelser)