Ny systematisk oversikt

Positiv effekt av intravenøs trombolyse gitt 3 til 4,5 timer etter slag

Slagbehandling_COLOURBOX17243432_downsized

Foto: Colourbox.com

Publisert

Intravenøs trombolyse gitt i tidsintervallet 3 til 4,5 timer etter iskemisk hjerneslag kan ha en positiv effekt. Det viser en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Ved hjerneslag er det viktig å komme til behandling så fort som mulig, og helst innen tre timer. Behandlingen av slag gjøres hovedsakelig ved trombolyse, som gis for å løse opp blodproppen i hjernen. Helsedirektoratet ba Kunnskapssenteret vurdere effekten av trombolysebehandling i tidsintervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag.

- Et av utfallene vi så på var «i live og uten nedsatt funksjon». Her fant vi en positiv effekt av behandling med trombolyse, og vi har middels tillit til dokumentasjonen, sier prosjektleder og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Geir Smedslund.

For utfallet «i live og selvhjulpen i daglige funksjoner» er man mer usikre på effekten av behandlingen. Forskerne har svært lav tillit til dokumentasjonen for dette utfallet.

Risiko for blødning i hjernen

Ved intravenøs trombolyse er det en risiko for blødninger i hjernen.

- Risikoen for blødning i hjernen er usikker ved bruk av trombolyse i tidsintervallet vi har sett på, sier Smedslund. Også her vurderes kvaliteten på dokumentasjonen til å være svært lav.

Cochrane-oversikt med mer

Dokumentasjonen forskerne har lagt til grunn bygger i hovedsak på en Cochrane-oversikt fra 2014 (Wardlaw og medarbeidere). I tillegg er det supplert med data fra en metaanalyse med individuelle data.

- Utfallene er målt tre til seks måneder etter hjerneslaget og er sammenliknet med placebo, forklarer Smedslund.

Helsedirektoratet vil bruke den systematiske oversikten som grunnlag for sitt arbeid med retningslinjer for behandling av hjerneslag.

(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/positiv-effekt-av-intravenos-trombolyse-gitt-3-til-4-5-timer-etter-slag)