Ny systematisk oversikt

Sammensatte tiltak kan forebygge fall i institusjoner

Pleier med gammel mann med gåstol

Foto: Colourbox

Publisert

Sammensatte tiltak kan redusere antall fall i institusjoner. Det viser ny oversikt fra Kunnskapssenteret.

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg. Mellom 10 og 20 prosent av fallene i sykehjem gir alvorlig skade.

Forskerne ved Kunnskapssenteret har sett på tiltak som kan forebygge fall i institusjoner.

Flere tiltak samtidig

- Vi fant at sammensatte tiltak trolig reduserer antall fall. Opplæring av personell og tilbud om trening til pasienter er to mulige elementer i et sammensatt tiltak, sier prosjektleder og seniorforsker Hilde H. Holte ved Kunnskapssenteret.

- Omfanget av hoftebrudd spesielt ser ikke ut til å bli påvirket ved bruk av sammensatte tiltak ved omsorgsinstitusjoner sammenlignet med vanlig pleie, fortsetter hun.

D-vitamin

Forskerne så også på om D-vitamintilskudd kunne ha effekt på fall.

- Det ser ut til at pasienter med lave D-vitaminnivåer i omsorgsinstitusjoner er mindre utsatt for å falle hvis de får D-vitamintilskudd. Men, tilskudd av D-vitamin reduserer ikke antall personer som faller, sier Holte.

Det finnes mange andre tiltak for å forebygge fall, men resultatene fra studier av disse er usikre.

- Vi kan ikke konklu­dere om tiltak som trening, legemiddel­gjen­­nom­gang, formidling av stra­tegi om beste praksis, svært lav seng, nettbaserte  fallfore­byggende verk­tøy eller informasjonsbro­sjy­rer påvirker antall fall eller antall per­soner som faller, avslutter Holte.

Den systematiske oversikten er laget på oppdrag fra Helse Vest RHF.

(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/sammensatte-tiltak-kan-forebygge-fall-i-institusjoner)