Nytt prosjekt

Tiltak for oppfølging av lungefunksjon ved traumatisk høy ryggmargsskade

Nakke_ryggCOLOURBOX21199153_downsized

Illustrasjon: Colourbox.com

Publisert

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet skal se på effekt av tiltak for å følge opp lungefunksjon i akuttfasen i sykehus hos pasienter med traumatisk, høy ryggmargsskade. Forskerne skal oppsummere tilgjengelig forskning på området.

Komplikasjoner relatert til lungefunksjon er den viktigste årsaken til sykdom og død hos personer med ryggmargsskader. Dette gjelder både i akuttfasen og senere i forløpet. Det er utarbeidet en norsk «ABC om ryggmargsskader for helsepersonell», men tiltak for å følge opp lungefunksjon og -komplikasjoner er lite omtalt i denne veilederen.


- Vi vil oppsummere forskning om effekten av tiltak for å følge opp lungefunksjon ved høy, traumatisk ryggmargsskade. Oppsummeringen skal brukes til å oppdatere fagprosedyrer om å ivareta lungefunksjonen ved akuttbehandling i sykehus hos personer med høy ryggmargsskade, sier forsker og prosjektleder Kristin Thuve Dahm ved Folkehelseinstituttet.


Det er Fysioterapienheten, Barnemedisinsk avdeling, Kvinne- og Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus som har bedt Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om å utarbeide kunnskapsoppsummeringen.


Arbeidet er anslått å være ferdigstilt i løpet av første halvår 2017.

(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/tiltak-for-oppfolging-av-lungefunksjon-ved-traumatisk-hoy-ryggmargsskade)