Ny systematisk oversikt

Tiltak mot villet egenskade kan ha effekt

Selvskading_COLOURBOX1040015downsized

Foto: Colourbox.com

Publisert

Flere sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade kan ha effekt, men det råder stor usikkerhet. Det viser en ny forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Anslagsvis en av ti unge mennesker har skadet seg selv, og mange av disse har forsøkt å ta livet av seg. Det er viktig å forhindre gjentakelse av selvskading og selvmordsforsøk. Folkehelseinstituttet har derfor undersøkt effekten av tiltak for å hindre gjentakelse.

Aktiv kontakt og oppfølging

- Ved gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for flere tiltak for å hindre gjentakelse fant vi at aktiv kontakt og oppfølging i akuttmottak trolig reduserer antall nye selvmordsforsøk, sier prosjektleder og seniorforsker Geir Smedslund ved Folkehelseinstituttet.

- Problemløsningsterapi kan redusere ny villet egenskade og psykiatriske symptomer, fortsetter han.

Tiltak som psykodynamisk interpersonlig terapi, intensiv oppfølging og oppsøking kan muligens også ha effekt.

- Må tolkes forsiktig

For andre sekundærforebyggende tiltak som kognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi, telefonkontakt, og de skolebaserte programmene C-CARE (Counselors Care: Assess, Respond, Empower) og CAST (Coping and Support Training) er effekten usikker fordi dokumentasjonen er av svært lav kvalitet.

- Alle resultatene vi kom fram til må tolkes med forsiktighet da det er brede konfidensintervaller rundt estimatene, avslutter Geir Smedslund.

Forskningsoversikten er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/tiltak-mot-villet-egenskade-kan-ha-effekt)