Nyheter

DatoArtikkelnavn
Ni av ti mener norsk helsetjeneste har god kvalitet
WASI - psykologisk test for norske forhold?
Er læringsnettverk effektive i forbedringsarbeid?
Tilrettelagte helsestasjonstiltak ser ut til å nå frem
Hvordan finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende?
Smitteverntiltak i barnehage og skole gir færre infeksjoner
Sunnere atferd med frisklivssentraler?
Pasientene har bedre erfaringer med sykehusene enn før
Kreftkoordinatorer bedrer pasientenes livskvalitet
Nyttig for pårørende å bryte negative tankemønstre
Pasientskader i sykehus på vei ned
Usikkert om skjenkeopplæring motvirker aggresjon
Meldinger om uønskede hendelser femdoblet på to år
Ny rapport beskriver og vurderer det norske helsesystemet
Reagerer på ny rangering av ulike lands helsetjenester
Langtids mekanisk ventilering har begrenset effekt for pasienter med stabil kols
Kjønnslemlestelse øker risikoen for gynekologiske problemer
Usikkert om psykologiske lavterskeltilbud til somatisk syke barn har effekt
Ny prosedyre for respiratorbehandling av nyfødte
Små forskjeller i effekt, store forskjeller i pris
(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter?index=120)