Nyheter

DatoArtikkelnavn
Kjønnslemlestelse gir akutte komplikasjoner
Ny tiltakspakke skal øke overlevelsen etter hoftebrudd
Redusert dødelighet ved AAA-screening
Ny oversikt over det norske helsesystemet
HPV-innhentingsvaksinering har effekt og kan være kostnadseffektivt
Kommunikasjon viktig for tillit til politiet
Usikker effekt av sykefraværstiltak for helsepersonell
Lavere dødelighet med færre pasienter per sykepleier
Prestisjestipend til overdiagnostikk-forsker
Helsekonsekvenser i alt
Hvordan stilles CFS/ME-diagnosen best?
De fleste blodfeil avdekkes i tide
Gode effekter av fedmekirurgi, men mangelfullt om bivirkninger
Barselomsorgen dårligst ut i ny undersøkelse
God helsetilstand - høye kostnader
Ruspasienter etterlyser mer tid med behandlerne
Faglig input etter workshop om reinnleggelse
De fleste kommentarene er positive
Dialyse utført hjemme mest kostnadseffektivt
Hva kan vi lære av andre land?
(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter?index=140)