Nyheter

DatoArtikkelnavn
Acetylsalisylsyre: Kan redusere kreftdødelighet, men øker blødningsfare
Overlevelse etter hjerteinfarkt varierer sterkt
Mange tiltak, men vet lite om innføring
Elektrosjokk på gravide - kun siste utvei
Norge dårligere på brukerorientering enn andre land
Kan hjertepumpe gi hjertesyke lengre og bedre liv?
Bruk av ufaglært helsepersonell – hva vet vi?
– Sykehusene samarbeider for dårlig med kommunene
Store mengder alkohol øker risikoen for hjerte- og karsykdom
Tarmkreftscreening virker
Studerte helsekostnader i Norge og USA
Lite dokumentasjon på effekter av oppgavedeling
GallupPanelet: Tilfredse med kvalitet og pasientsikkerhet ved norske sykehus
Tiltak på arbeidsplassen kan muligens forebygge angst
Varierende nøyaktighet av tester for å påvise kjeveleddsdysfunksjon
Mange samhandlingsmåter ved utskrivning av personer med kronisk sykdom
Usikkert hvilke tiltak som hjelper vanskeligstilte inn på boligmarkedet
Nye nasjonale retningslinjer for diabetes inkluderer test for HbA1c
Usikkert hva som kan redusere sykehusinnleggelser fra sykehjem
Kjønnslemlestelse gir fødselskomplikasjoner
(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter?index=160)