Nyheter

DatoArtikkelnavn
Stor usikkerhet om nye antikoagulanter er bedre enn warfarin
Barn og unge i institusjoner ønsker regelmessig kontakt med voksne
Noe avklart, men fortsatt usikkerhet om behandling av håndleddsbrudd
Fortsatt varierende tall for overlevelse ved norske sykehus
Verktøy til systematisk kvalitetsforbedring i helsetjenesten
Mangler god dokumentasjon om effekt av kirurgi ved kjeveleddsdysfunksjon
Screening finner barseldepresjon
Norge blant de beste på helse og helsetjenester
Suksesskriterier for samhandlingsprosjekter
Psykologisk behandling kan ha effekt ved kroniske smertetilstander
Brukererfaringsdata brukes i lokalt kvalitetsarbeid
Mangelfull dokumentasjon om teambasert tverrfaglig rehabilitering ved leddgikt
Pasientenes opplevelse av pasientsikkerhet skal vektlegges
Partnerskap kan brukes til kvalitetsutvikling i primærhelsetjenesten
Lite robust forskning om effekt av langtids mekanisk ventilering for pasienter med redusert pusteevne
Frisklivssentraler kan endre adferd til bedre helse
El-overfølsomme klarer ikke å skille mellom når de er eksponert for elektromagnetiske felt og når de ikke er det
Nytt metodevarsel om omdiskutert behandling
Norske allmennleger: Tilfredse med jobben, dårligere systemer for kvalitetsmåling
Støtte og oppfølging kan fremme helse og hindre tilbakefall for personer med alvorlig psykisk lidelse
(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter?index=180)