Nyheter

DatoArtikkelnavn
Positiv effekt av intravenøs trombolyse gitt 3 til 4,5 timer etter slag
Best erfaringer med personalet
Tiltak for barn og unge hjelper mot overvekt og fedme
Få studier om tidlig samtale med gravide om levevaner
God effekt av mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag
Fysisk trening kan ha en positiv effekt for personer som har fått kreftbehandling
Nytt hjelpemiddel i kommunikasjon etter pasientskade
Brukeren i sentrum under internasjonal markering
Skolebaserte gruppetiltak kan hjelpe barn og unge etter samlivsbrudd
Pasientene mener at rusbehandlingen er blitt bedre
Retningslinje skal bidra til økt kvalitet innen patologi
Globalt senter for oppsummert forskning i Beirut - GESI
Probiotika og tilførte tarmbakterier kan forebygge infeksjon
NIPT for å identifisere trisomi til høyrisikogravide i Norge?
Peker på ledelsens rolle i pasientsikkerhetskulturen
En av seks eldre blir reinnlagt i norske sykehus
Effekt av behandlingstiltak innenfor kjeveortopedi
For lite forskning på forebygging av kateterrelatert urinveisinfeksjon
Lite forskning om hvordan kommuner effektivt kan organisere sine habiliterings- og rehabiliteringstjenester
Usikker nytte av skjema i diabetesomsorgen
(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter?index=20)