Nyheter

DatoArtikkelnavn
Foreslår fem strategier for økt pasientsikkerhet
HADS er et godt screeningsverktøy for angst og depresjon
Alemtuzumab har best effekt og lavest kostnad blant MS-legemidlene
Ny prosedyre for å stabilisere mulig nakke- eller ryggskade
Sammenheng mellom pasientvolum og kvalitet for karkirurgi
To forskere fra Kunnskapssenteret på prestisjeliste
Meldesystemer og trening bedrer sikkerhetskulturen
Mer kvalitativ forskning i WHO-retningslinjer
Vil flytte makt til brukere og pårørende
Sykehus tok grep og bedret pasientenes overlevelse
Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus
Brukerne er viktige i læringsnettverk om pasientforløp
Nye amerikanske anbefalinger for økt pasientsikkerhet
Samarbeidsverktøy for behandling er utviklet
Nyhetsbrev fra Kunnskapssenteret
Usikker sosial effekt av tiltak i bo- og nærmiljø
Førstehjelpsopplæring til legfolk gir bedre ferdigheter
Pakkeforløp for kreft: spørreundersøkelser før innføringen
Psykoterapi og veiledning kan hjelpe risikofamilier
Foreldreveiledning og tidlig tannundersøkelse kan gi bedre tannhelse hos barn
(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter?index=40)