Nyheter

DatoArtikkelnavn
Nye fagprosedyrer fra Helse Bergen
Foreslår fem strategier for økt pasientsikkerhet
HADS er et godt screeningsverktøy for angst og depresjon
Alemtuzumab har best effekt og lavest kostnad blant MS-legemidlene
Ny prosedyre for å stabilisere mulig nakke- eller ryggskade
Sammenheng mellom pasientvolum og kvalitet for karkirurgi
To forskere fra Kunnskapssenteret på prestisjeliste
Meldesystemer og trening bedrer sikkerhetskulturen
Mer kvalitativ forskning i WHO-retningslinjer
Vil flytte makt til brukere og pårørende
Sykehus tok grep og bedret pasientenes overlevelse
Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus
Brukerne er viktige i læringsnettverk om pasientforløp
Nye amerikanske anbefalinger for økt pasientsikkerhet
Samarbeidsverktøy for behandling er utviklet
Nyhetsbrev fra Kunnskapssenteret
Usikker sosial effekt av tiltak i bo- og nærmiljø
Førstehjelpsopplæring til legfolk gir bedre ferdigheter
Pakkeforløp for kreft: spørreundersøkelser før innføringen
Psykoterapi og veiledning kan hjelpe risikofamilier
(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter?index=40)