Nyheter

DatoArtikkelnavn
Foreldreveiledning og tidlig tannundersøkelse kan gi bedre tannhelse hos barn
Én av tre mener at pasientene får for mye legehjelp
Kortere ventetid når fastlegen ikke er full-booket
– Norsk helsetjeneste minst like god som i EU
Sjekklister kan motvirke feilaktige tanntrekkinger
Mye kan bli bedre i akuttmottakene
Ikke mulig å konkludere om stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose
Føflekkreft med spredning: Nye legemidler gir bedre effekt, men til en høy kostnad
Pasienter med akutt forvirring blir ofte oversett
Stor usikkerhet ved førerkorttester
Eldre utvikler seg på Livscaféen
Færre hull med fluorpensling av melketenner
Er kunnskap fra kvalitativ forskning til å stole på?
Preparater reduserer infeksjoner ved bruk av sentralt venekateter
Nye oversiktsartikler om postoperative sårinfeksjoner
Helsepersonell har meldt frå om alvorlege skadar på barn
Slik beregnes 30-dagers overlevelse
Erfaringene med sykehusene blir stadig bedre
Usikkert om behandling for personer med både spiseforstyrrelser og diabetes har effekt
Klokketest best sammen med andre tester
(http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter?index=60)